Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Zas

Zas - Acondicionamento e accesos a campo de fútbol Acondicionamento e accesos a campo de fútbol
Zas - Acondicionamento estacionamento y accesos a tanatorio Acondicionamento estacionamento y accesos a tanatorio
Zas - Aglomerado en Rúa das Hortas Aglomerado en Rúa das Hortas
Zas - Céspede campo de fútbol Céspede campo de fútbol
Zas - Mellora accesos polideportivo de Baio Mellora accesos polideportivo de Baio
 • Total aprobado
  5.781.682,07 €
 • Total gasto social
  390.608,05 €
 • Total investimentos
  3.343.309,98 €
 • Total gasto corrente
  2.047.764,04 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Subs. cespede e ou. campo de futbol S.Andrés
Orzamento:
176.148,53 €
Aportación provincial:
176.148,53 €
2017
Aglomerado cruce da Lagoa-Limideiro
Orzamento:
144.245,00 €
Aportación provincial:
144.245,00 €
2017
Aglomerado Langueirón e Agreanas (Baio)
Orzamento:
70.890,16 €
Aportación provincial:
70.890,16 €
2017
Aglomerado Gontalde e Pudenza
Orzamento:
38.603,02 €
Aportación provincial:
38.603,02 €
2018
Aglomerado Vilar-Artón, As Abellas-Brandoñas e ou.
Orzamento:
139.505,17 €
Aportación provincial:
139.505,17 €
2018
Mellora viais Baizana-Vilar (pola Parrocha), e ou.
Orzamento:
90.947,94 €
Aportación provincial:
90.947,94 €
2018
Mell. viais Sixto-S.Cremenzo (V.de Gándara) e o.
Orzamento:
86.364,97 €
Aportación provincial:
85.727,48 €
2018
Acond. cunetas estrada da Piolla a Brandomil e ou.
Orzamento:
153.156,33 €
Aportación provincial:
50.412,96 €
2018
Mellora viais de Pudenza-Brandomil-Armán e ou.
Orzamento:
45.911,79 €
Aportación provincial:
41.416,34 €
2018
Mellora do aglomerado da Piolla-Gontalde
Orzamento:
30.156,55 €
Aportación provincial:
14.782,93 €
2019
Melloras calzada prrqs. O Allo, S. Cremenzo e ou.
Orzamento:
106.446,11 €
Aportación provincial:
106.446,11 €
2019
Aglomerado parroquias de Zas, Baio e S. Adrian
Orzamento:
98.698,67 €
Aportación provincial:
98.698,67 €
2019
Melloras calzada prrqs. de Brandomil, Muiño e ou.
Orzamento:
91.426,90 €
Aportación provincial:
91.426,90 €
2019
Mellora cmñs. de Gomaris-Artón e Andragalla-Penedo
Orzamento:
67.869,06 €
Aportación provincial:
67.869,06 €
2020
TERM Acond. cunetas estrada da Piolla a Brandomil
Orzamento:
95.643,69 €
Aportación provincial:
95.643,69 €
2020
Acond. estacionam.e accesos c. futbol de Zas e ou.
Orzamento:
92.498,96 €
Aportación provincial:
92.498,96 €
2020
Mell.pav. estradas da Churía, Vicenta e Sobreira
Orzamento:
64.630,59 €
Aportación provincial:
64.630,57 €
2021
Ampliación da Ponte do Allo en Zas
Orzamento:
128.467,95 €
Aportación provincial:
128.467,95 €
2021
Rede saneam. Muiño, Pedrapadreiro, Marán e Campos
Orzamento:
88.257,59 €
Aportación provincial:
88.257,59 €
2021
Reparac. fachadas C. Social e acceso exterior. Zas
Orzamento:
88.239,64 €
Aportación provincial:
88.239,64 €
2021
Aglom. en Lamas, Rúa das Hortas, Baio Pequeno e o.
Orzamento:
72.833,46 €
Aportación provincial:
72.833,46 €
2021
Mello.pav.Fornelos (Baio), O Couto (Muiño) e ou.
Orzamento:
54.731,20 €
Aportación provincial:
54.731,20 €
2021
Mellora estrada Vilaestevez-O Sisto
Orzamento:
40.712,18 €
Aportación provincial:
40.712,18 €
2021
Reparación pistas nas Mulueiras, Roma-Meanos e ou.
Orzamento:
40.551,64 €
Aportación provincial:
40.551,64 €
2021
Acceso a Pudenza e Vilar Ramilo - Pico de Meda
Orzamento:
39.688,83 €
Aportación provincial:
39.688,83 €
2022
Mell. capa rodaxe prrqs. S. Adrian, Meanos e Muiño
Orzamento:
142.619,03 €
Aportación provincial:
142.619,03 €
2022
Mell. capa rodaxe prrq. Meanos, Muiño e Brandomil
Orzamento:
131.087,04 €
Aportación provincial:
131.087,04 €
2022
Mell. capa rodaxe prrq. de Gándara, Loroño e Vilar
Orzamento:
128.154,97 €
Aportación provincial:
128.154,97 €
2022
Adec. borde DP-9304 entre núcleos de Zas-Ventoselo
Orzamento:
122.639,72 €
Aportación provincial:
122.639,72 €
2022
Mellora pavimentación Praza da Taberna Zas
Orzamento:
88.896,80 €
Aportación provincial:
88.896,80 €
2022
Rehab.cuberta edificio protecc. civil Concello Zas
Orzamento:
77.492,21 €
Aportación provincial:
70.447,47 €
2022
Mell. capa rodaxe núcleos rurais S. Cremenzo e ou.
Orzamento:
60.828,03 €
Aportación provincial:
60.828,03 €
2022
Rede de saneamento de Rial de Abaixo
Orzamento:
58.605,79 €
Aportación provincial:
58.605,79 €
2022
Mellora capa rodaxe na via municipal en Fornelos
Orzamento:
42.090,08 €
Aportación provincial:
42.090,08 €
2022
Mellora capa rodaxe nas parrqs. de Baio e Vilar
Orzamento:
32.497,32 €
Aportación provincial:
32.497,32 €
2022
MCR en Vilaestevez, Carreira e Quintáns
Orzamento:
30.471,94 €
Aportación provincial:
30.269,96 €
2023
Acondicionamento de cunetas en estradas asfaltadas municipais: A Piolla-Brandomil
Orzamento:
214.750,27 €
Aportación provincial:
153.429,87 €
2023
Capa de rodadura e sinalización na estrada do núcleo rural de Castro ao núcleo rural da Braña
Orzamento:
118.249,65 €
Aportación provincial:
118.249,65 €
2023
Instalación de estación depuradora de augas residuais no lugar de Campos-Muiño
Orzamento:
89.991,83 €
Aportación provincial:
89.991,83 €
2023
Ensanche da estrada de Sobreira ao Sisto
Orzamento:
50.126,44 €
Aportación provincial:
50.126,44 €