Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Vimianzo

Vimianzo - Acondicionamento de praza en Baíñas Acondicionamento de praza en Baíñas
Vimianzo - Arranxo Escola Castromil Arranxo Escola Castromil
Vimianzo - Arranxo pavimentación no lugar da Carballa Arranxo pavimentación no lugar da Carballa
Vimianzo - Reparación centro de usos múltiples Reparación centro de usos múltiples
 • Total aprobado
  8.336.062,94 €
 • Total gasto social
  493.980,42 €
 • Total investimentos
  5.576.528,65 €
 • Total gasto corrente
  2.265.553,87 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Mell.v. Ponte Roda entre r/Vilar e pista Trasariz
Orzamento:
127.948,10 €
Aportación provincial:
127.948,10 €
2017
REDE DE SANEAMENTO EN REBOREDO (SALTO)
Orzamento:
108.000,00 €
Aportación provincial:
108.000,00 €
2017
Construc. beirarrúas e saneam. en Pasarela
Orzamento:
105.951,05 €
Aportación provincial:
105.951,05 €
2017
Reparación e mell. estrada deTreos e Carnio
Orzamento:
101.000,00 €
Aportación provincial:
101.000,00 €
2017
Pavimentación núcleo Santa Comba de Baíñas
Orzamento:
100.688,95 €
Aportación provincial:
100.688,95 €
2017
Humaniz. r/Tedin de lavadeiro ata Trasouteiro
Orzamento:
89.095,49 €
Aportación provincial:
89.095,49 €
2017
Beirarrúas no Lugar de Tines
Orzamento:
78.200,00 €
Aportación provincial:
78.200,00 €
2017
Rede de saneamento na Piroga
Orzamento:
53.950,00 €
Aportación provincial:
53.950,00 €
2017
SUBM. CONTADORES AUGA CON TELELECTURA
Orzamento:
30.000,00 €
Aportación provincial:
23.567,12 €
2018
Mell.via cruce con pista Trasariz-A Toxa ata AC432
Orzamento:
173.738,86 €
Aportación provincial:
143.014,90 €
2018
Senda peonil contorna rego de Cambeda
Orzamento:
133.840,00 €
Aportación provincial:
133.840,00 €
2018
Arranxo de rúas núcleo urbano de Vimianzo
Orzamento:
117.895,27 €
Aportación provincial:
117.895,27 €
2018
Apertura senda en Ogas
Orzamento:
116.299,05 €
Aportación provincial:
116.299,05 €
2018
Acondic. parque infantil núcleo urbano de Vimianzo
Orzamento:
130.000,00 €
Aportación provincial:
107.010,74 €
2018
Reparacion estrada municip. entre Carnio e Serramo
Orzamento:
101.750,00 €
Aportación provincial:
101.750,00 €
2018
Mant. estradas munic prrq. Cambeda, Baiñas,e ou.
Orzamento:
88.600,00 €
Aportación provincial:
88.600,00 €
2018
Mantem. estradas prrqs.de Berdoias, Castrelo e ou.
Orzamento:
95.900,00 €
Aportación provincial:
82.931,37 €
2018
Acondicionamento de praza en Baiñas
Orzamento:
74.739,32 €
Aportación provincial:
74.739,32 €
2018
Subst. cuberta cent.interpret.minerais Cerbán e o.
Orzamento:
45.302,34 €
Aportación provincial:
45.302,34 €
2018
Mantemento e mellora estradas parroquía Carantoña
Orzamento:
41.850,00 €
Aportación provincial:
41.850,00 €
2018
Parq. Infant. Berdoias e área recreativa Ogas
Orzamento:
37.605,80 €
Aportación provincial:
37.605,80 €
2019
Decantador e caseta instal.submin.auga.Vimianzo
Orzamento:
126.546,10 €
Aportación provincial:
126.546,10 €
2019
Mellora do pavimento lugar do Outeiro de Baiñas
Orzamento:
78.756,37 €
Aportación provincial:
78.756,37 €
2019
Senda peonil da igrexa ata o cemiterio en Berdoias
Orzamento:
72.814,68 €
Aportación provincial:
72.814,68 €
2019
Rede saneamento no Outeiro de Braño en Carantoña
Orzamento:
47.749,85 €
Aportación provincial:
47.749,85 €
2019
Reparación camiños parroquias de Cereixo e Baiñas
Orzamento:
30.858,12 €
Aportación provincial:
30.858,12 €
2020
Reparación centro de usos múltiples de Vimianzo
Orzamento:
153.147,92 €
Aportación provincial:
153.147,92 €
2020
Ampliación abast.en Piñeiros, Paizás e Castiñeiras
Orzamento:
151.911,11 €
Aportación provincial:
151.911,11 €
2020
Mell.pav. vial entre A Devesa e A Casiña e ou.
Orzamento:
96.998,70 €
Aportación provincial:
96.998,70 €
2020
Arranxo pavimentación no lugar de Novelle
Orzamento:
95.714,27 €
Aportación provincial:
95.714,27 €
2020
Rehabilitación de rúas no núcleo rural de Bribes
Orzamento:
81.866,30 €
Aportación provincial:
81.866,30 €
2020
Rede saneamento en Lavandeira de Castrelo
Orzamento:
68.230,06 €
Aportación provincial:
68.230,06 €
2021
Mellora do viario de Subeiro A Carballa
Orzamento:
130.639,60 €
Aportación provincial:
130.639,60 €
2021
Arranxo pavimentación no lugar da Carballa
Orzamento:
113.917,10 €
Aportación provincial:
113.917,10 €
2021
Mell. Avda. da Gándara (Instituto-Área recr.Muiño)
Orzamento:
78.206,77 €
Aportación provincial:
78.206,77 €
2021
Mellora do viario en Santa Comba
Orzamento:
62.074,11 €
Aportación provincial:
62.074,11 €
2021
Mellora pavim.vial tras o tanatorio de Baíñas e o.
Orzamento:
60.019,67 €
Aportación provincial:
60.019,67 €
2022
Rede saneame. Quintáns de Treos, Concello Vimianzo
Orzamento:
194.035,97 €
Aportación provincial:
174.035,97 €
2022
Mellora de acceso ao Sisto, Baíñas
Orzamento:
162.990,00 €
Aportación provincial:
149.252,96 €
2022
Senda peonil na contorna do Rego de Cambeda
Orzamento:
135.000,00 €
Aportación provincial:
135.000,00 €
2022
Arranxo tramo vía de Baíñas ao Subeiro en Serramo
Orzamento:
128.139,96 €
Aportación provincial:
128.139,96 €
2022
Rede de saneamento en Carantoña
Orzamento:
111.000,00 €
Aportación provincial:
111.000,00 €
2022
Pavimentación no lugar do Mouzo. Vimianzo.Fase 1
Orzamento:
105.576,00 €
Aportación provincial:
105.576,00 €
2022
Mellora do viario no núcleo de Manlle (Baíñas)
Orzamento:
81.147,20 €
Aportación provincial:
81.147,20 €
2022
Arranxo fachada e cuberta Escola Castromil. Salto
Orzamento:
45.000,00 €
Aportación provincial:
45.000,00 €
2022
Mellora firme viario Reparada a Castromil (Salto)
Orzamento:
32.223,63 €
Aportación provincial:
32.223,63 €
2022
Rehab. e mellora Rúa interior no lugar de Bribes
Orzamento:
31.680,00 €
Aportación provincial:
31.680,00 €
2022
Pav. viario Campolongo-Riotorto e muro na Ponte
Orzamento:
30.420,66 €
Aportación provincial:
30.420,66 €
2023
Humanización e mellora urbana no primeiro tramo da rúa Castelao e fronte da praza do concello
Orzamento:
344.856,05 €
Aportación provincial:
344.856,05 €
2023
Pavimentos, instalacións e iluminación Rúa A Pontenova, desde AC-552 ata prolongación Rúa Codeseiras
Orzamento:
233.776,94 €
Aportación provincial:
233.776,94 €
2023
Pavimentos,instalacións e iluminación Braña da Grixa,desde AC-552 ata esquina Rúa Codeseiras e Tedín
Orzamento:
200.983,61 €
Aportación provincial:
197.405,77 €
2023
Mellora do viario en Romar
Orzamento:
136.826,00 €
Aportación provincial:
136.826,00 €
2023
Pavimentación en Colúns
Orzamento:
131.527,91 €
Aportación provincial:
131.527,91 €
2023
Arranxo pista Vimianzo - Esquipa en Cereixo e ou.
Orzamento:
105.628,70 €
Aportación provincial:
105.628,70 €
2023
Mellora do viario de Carnio a Arxomil e outros
Orzamento:
74.340,67 €
Aportación provincial:
74.340,67 €