Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Vilasantar

Vilasantar - Mellora camiño Présaras Mellora camiño Présaras
Vilasantar - Mellora camiños Vao Mellora camiños Vao
Vilasantar - Mellora camiños A Fraga Mellora camiños A Fraga
Vilasantar - Reforzo camiños Turío Reforzo camiños Turío
 • Total aprobado
  2.897.755,10 €
 • Total gasto social
  191.760,95 €
 • Total investimentos
  1.880.468,44 €
 • Total gasto corrente
  721.738,26 €
 • Total proveedores
  103.787,45 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Mell. acceso ao Fachal e Iglesario Armental
Orzamento:
115.566,00 €
Aportación provincial:
114.092,01 €
2017
Paviment. acceso O Campo, Zanfoga e Panacioi
Orzamento:
58.935,00 €
Aportación provincial:
58.911,74 €
2017
Rehabilit. acceso ETAP Présaras e Días e ou.
Orzamento:
45.621,00 €
Aportación provincial:
45.621,00 €
2017
Ampliación e firme estrada do Fachal á Ponte.
Orzamento:
44.894,00 €
Aportación provincial:
44.894,00 €
2017
Honor. prx. Mellora cmños. Acceso ao Fachal e o.
Orzamento:
3107,72 €
Aportación provincial:
3107,72 €
2017
Honor. prx. pav. acc. O Campo, Zanfoga e ou.
Orzamento:
1584,35 €
Aportación provincial:
1584,35 €
2017
Honor. prx. Rehab. acc.Dias Castro, Vilariño e o.
Orzamento:
1226,20 €
Aportación provincial:
1226,20 €
2017
Honor. prx. mellora estrada do Fachal a Ponte.
Orzamento:
1207,41 €
Aportación provincial:
1207,41 €
2017
Honor. prx. Rehabilt. acceso Turío e piscina mun.
Orzamento:
1005,52 €
Aportación provincial:
1005,52 €
2018
Rehabilitación camiños Mezonzo e San Vicenzo
Orzamento:
86.686,00 €
Aportación provincial:
86.686,00 €
2018
Afirm. calzada tramo camiño da Torre a Follente
Orzamento:
76.916,00 €
Aportación provincial:
76.916,00 €
2018
Rehabilit. firme cmños. Barbeito, Présaras e ou.
Orzamento:
71.819,24 €
Aportación provincial:
71.819,23 €
2018
Pavim. e pluviais acceso ao Igrexario Présaras
Orzamento:
32.600,00 €
Aportación provincial:
32.600,00 €
2018
Honor. prx. Rehabilit. cmños.Mezonzo e San Vicenzo
Orzamento:
2331,05 €
Aportación provincial:
2331,05 €
2018
Honor. prx. Afirm.calzada cmño.da Torre a Follente
Orzamento:
2067,27 €
Aportación provincial:
2067,27 €
2018
Honor.prx.Rehab. acc. Liñares,A Fortaleza, O Vento
Orzamento:
1941,37 €
Aportación provincial:
1941,37 €
2018
Honor. prx. Rehabilit.cmños.Barbeito,Présaras e o.
Orzamento:
1931,28 €
Aportación provincial:
1931,28 €
2018
Honor. prx. Pav. e pluviais acc.Igrexario Présaras
Orzamento:
876,63 €
Aportación provincial:
876,63 €
2019
Rehabilit.cmños. prrq.de Mezonzo, Vilasantar e ou.
Orzamento:
137.937,62 €
Aportación provincial:
137.937,60 €
2019
Ampliación, afirmado e reforzo firme acceso a Brai
Orzamento:
84.215,35 €
Aportación provincial:
84.215,35 €
2019
Ampliac. afirmado calzada con MBC acceso a Xemerás
Orzamento:
82.235,94 €
Aportación provincial:
82.235,94 €
2019
Rehabilitación firme calzada Avenida Mallo Abellán
Orzamento:
52.402,30 €
Aportación provincial:
52.402,30 €
2020
Rehab. firme accesos a Liñares, Fortaleza e Vento
Orzamento:
72.195,00 €
Aportación provincial:
72.195,00 €
2020
Ampliac. e firme cmños. Ponte da Gándara e ous.
Orzamento:
58.940,00 €
Aportación provincial:
58.940,00 €
2020
Reforzo do firme do camiño de acceso a Mourengos
Orzamento:
50.660,00 €
Aportación provincial:
32.564,40 €
2021
Ref. firme tramo estrada Aguión a cruce de Vitris
Orzamento:
143.405,00 €
Aportación provincial:
143.405,00 €
2021
Ampl.e reforzo cmño A Fraga-piscina municipal e o.
Orzamento:
61.142,00 €
Aportación provincial:
52.223,71 €
2021
Reforzo camiños acceso a Vilanova e Turío CP 3205
Orzamento:
40.820,00 €
Aportación provincial:
40.820,00 €
2021
Rehabil. calzada acceso A Fonte-O Toural e Libioi
Orzamento:
35.670,00 €
Aportación provincial:
35.670,00 €
2022
Ampli., afirm. e reforzo firme cmñ. Brai-Xemerás
Orzamento:
92.437,26 €
Aportación provincial:
92.437,26 €
2022
Ref. firme Foro (Présaras) e Raposeiras.Vilasantar
Orzamento:
71.562,00 €
Aportación provincial:
71.562,00 €
2022
Reforzo firme accesos a Igrexario de Armental e o.
Orzamento:
69.235,00 €
Aportación provincial:
68.241,59 €
2022
Reforzo firme calzada en Présaras e da Laxe ao Vao
Orzamento:
48.110,00 €
Aportación provincial:
48.110,00 €
2023
Rehabilitación superficial do firme da calzada existente no camiño desde O Vao a Dias
Orzamento:
75.230,00 €
Aportación provincial:
75.230,00 €
2023
Rehabilitación superficial do firme da calzada no camiño de acceso a Opa-Faxilde desde a DP-9002
Orzamento:
72.071,00 €
Aportación provincial:
72.071,00 €
2023
Rehabilitación de firme dos camiños: AC840-Lugar do Cruceiro e Guillareo-Mourengos-O Vilar-DP 3205
Orzamento:
74.450,01 €
Aportación provincial:
70.857,96 €
2023
Rehabilitación superficial do firme de calzada existente no camiño de acceso a Tamou desde A Fraga
Orzamento:
40.530,55 €
Aportación provincial:
40.530,55 €