Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Vilarmaior

Vilarmaior - Aglomerado viais en Torres Aglomerado viais en Torres
Vilarmaior - Vial Barreira-Pazos Vial Barreira-Pazos
Vilarmaior - Vial Iglesia Grandal Vial Iglesia Grandal
 • Total aprobado
  2.350.385,24 €
 • Total gasto social
  136.783,55 €
 • Total investimentos
  1.598.526,05 €
 • Total gasto corrente
  615.075,64 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Aglomerado de parte de vial Vilamateo-Torres
Orzamento:
85.000,00 €
Aportación provincial:
84.570,24 €
2017
Aglomerado de viais en Gulfin e outros
Orzamento:
70.000,00 €
Aportación provincial:
67.426,64 €
2018
Ampliación da rede de saneamento na Rocha
Orzamento:
79.968,77 €
Aportación provincial:
68.254,77 €
2018
Ampliación da rede de saneamento en Doroña
Orzamento:
67.634,96 €
Aportación provincial:
67.634,96 €
2018
Aglomerado de viais na Viaxe, Breanca e O Castro
Orzamento:
65.312,44 €
Aportación provincial:
61.885,91 €
2018
Asfalt.Liñares, Castiñeira, parking Grandal e ou.
Orzamento:
49.028,09 €
Aportación provincial:
49.028,09 €
2018
Mellora cmño. no Tres e aglomerado vial en Goimil
Orzamento:
36.300,40 €
Aportación provincial:
33.046,96 €
2019
Mellora de firme de viais en Torres e outros
Orzamento:
77.031,42 €
Aportación provincial:
77.031,42 €
2019
Aglomerado vial O Castro-Pena da Eirexa e outros
Orzamento:
57.999,98 €
Aportación provincial:
57.613,86 €
2019
Mellora de firme de viais en Goimil e Liñares
Orzamento:
58.006,24 €
Aportación provincial:
57.613,86 €
2019
Aglomerado de vial Palay-Pousada e outros
Orzamento:
35.245,36 €
Aportación provincial:
32.825,71 €
2020
Ampliación rede saneamento en Bouzoa-Agra e outros
Orzamento:
89.075,89 €
Aportación provincial:
89.013,96 €
2020
Rede saneam. Vilaboa e mell. firme vial en Cepeira
Orzamento:
65.509,34 €
Aportación provincial:
63.765,34 €
2020
Aglomerado de vial en Bouzoa e outros
Orzamento:
30.699,76 €
Aportación provincial:
22.530,42 €
2020
Asfaltado de vial en Doroñeira e outros
Orzamento:
30.000,00 €
Aportación provincial:
13.097,40 €
2021
Mellora firme de vial Iglesia - Grandal e outros
Orzamento:
76.620,79 €
Aportación provincial:
69.466,48 €
2021
Mellora de firme de vial Barreira-Pazos e outros
Orzamento:
72.203,31 €
Aportación provincial:
65.303,31 €
2021
Saneamento en Feira do Tres e outros
Orzamento:
85.284,81 €
Aportación provincial:
65.000,00 €
2021
Mellora de firme de vial A Fraga e outros
Orzamento:
45.926,91 €
Aportación provincial:
40.964,06 €
2022
Saneamento en Soutocalvo
Orzamento:
95.190,86 €
Aportación provincial:
95.190,86 €
2022
Depuradora de saneamento de Soutocalvo
Orzamento:
99.314,54 €
Aportación provincial:
94.244,21 €
2022
Aglomerado de viais en Torres
Orzamento:
59.636,11 €
Aportación provincial:
59.636,11 €
2023
Aglomerado vial Soutocalvo-Pena da Eirexa
Orzamento:
101.595,84 €
Aportación provincial:
101.511,47 €
2023
Aglomerado do vial Bouzoa-Cabezal
Orzamento:
81.989,12 €
Aportación provincial:
81.989,12 €
2023
Mellora do firme en vial Samil-Anduriña
Orzamento:
61.537,87 €
Aportación provincial:
44.880,89 €
2023
Creación de novo firme en vial A Reboira
Orzamento:
40.071,93 €
Aportación provincial:
35.000,00 €