Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Vedra

 • Total aprobado
  4.168.958,03 €
 • Total gasto social
  262.849,62 €
 • Total investimentos
  2.273.664,12 €
 • Total gasto corrente
  1.588.906,28 €
 • Total proveedores
  43.538,01 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Asfalt. en San Xián, San Fins, Ponte Ulla e ou.
Orzamento:
245.541,39 €
Aportación provincial:
163.617,12 €
2017
Asfaltado en S, Xián, Merín, San Mamede e ou.
Orzamento:
217.982,32 €
Aportación provincial:
130.893,70 €
2018
Ampl. abastec.S.Xián de Sales,Illobre Marzán e ou.
Orzamento:
390.583,10 €
Aportación provincial:
213.876,04 €
2018
Renov.céspede artif. camp. fútbol Coto e S. Mamede
Orzamento:
273.018,99 €
Aportación provincial:
193.311,04 €
2019
Saneamento en Romarís
Orzamento:
185.000,00 €
Aportación provincial:
142.694,17 €
2019
Pav. de Brañas a Francés,de Galegos a N-525, e ou.
Orzamento:
190.646,34 €
Aportación provincial:
131.616,03 €
2019
Acondicionamento de espazo verde público en Fontao
Orzamento:
117.232,16 €
Aportación provincial:
87.924,12 €
2019
Ampliación abastecemento Laraño zona sur
Orzamento:
68.535,53 €
Aportación provincial:
51.022,02 €
2020
Colectores xerais e EDAR de Vedra
Orzamento:
499.485,65 €
Aportación provincial:
149.177,38 €
2020
Ampliaciòn rede abastecemento en Sete e Argunte
Orzamento:
182.000,00 €
Aportación provincial:
136.300,00 €
2021
Saneamento en Santa Cruz
Orzamento:
125.890,67 €
Aportación provincial:
89.382,37 €
2021
Ampli.rede sumidoiros en Quintáns-S. Xián de Sales
Orzamento:
130.584,91 €
Aportación provincial:
80.627,12 €
2021
Ampliación rede de abastecemento en Afós-Eiravedra
Orzamento:
59.719,67 €
Aportación provincial:
44.419,67 €
2022
Paviment. de pistas S.Xián, Illobre,S.Mamede e ou.
Orzamento:
169.807,39 €
Aportación provincial:
169.807,39 €
2022
Colectores de saneamento en Bazar. (Vedra)
Orzamento:
137.061,39 €
Aportación provincial:
81.066,01 €
2022
Ampliación rede abastecem. en Viñogrande e Trobe
Orzamento:
136.032,82 €
Aportación provincial:
76.559,79 €
2023
Colectores de saneamento en Fontao
Orzamento:
121.999,76 €
Aportación provincial:
121.999,76 €
2023
Mellora cmños. en Reboredo, Socastro, Agrelo e ou.
Orzamento:
162.558,96 €
Aportación provincial:
115.139,49 €
2023
Reforma de Camiños en Texo, Caxaraville e O Pumariño
Orzamento:
94.230,90 €
Aportación provincial:
94.230,90 €