Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Valdoviño

Valdoviño - Conservación polideportivo municipal Longorio Conservación polideportivo municipal Longorio
Valdoviño - Mellora eficiencia enerxética campo fútbol Mourente Mellora eficiencia enerxética campo fútbol Mourente
Valdoviño - Mellora seguridade vial a Ariño (Pantín) Mellora seguridade vial a Ariño (Pantín)
Valdoviño - Terminación campo de fútbol de herba artificial Mourente Terminación campo de fútbol de herba artificial Mourente
 • Total aprobado
  5.426.631,17 €
 • Total gasto social
  313.974,67 €
 • Total investimentos
  3.004.039,98 €
 • Total gasto corrente
  1.903.099,02 €
 • Total proveedores
  7929,36 €
 • Total achegas
  197.588,14 €
2017
Achega 2016 Rehab.centro sociocom. Fase I
Orzamento:
265.500,00 €
Aportación provincial:
197.588,14 €
2017
Mell. locales usos múltliples en Aviño e Loira
Orzamento:
75.000,00 €
Aportación provincial:
75.000,00 €
2018
Pavimentación Avenida Couce Casas e outros
Orzamento:
257.704,34 €
Aportación provincial:
257.704,34 €
2018
Conserv.Casa Cult., Piscina e Pavil. dep. Longorio
Orzamento:
158.030,45 €
Aportación provincial:
158.030,45 €
2018
TERM Campo futbol munic.herba artificial.Mourente
Orzamento:
206.751,14 €
Aportación provincial:
137.916,01 €
2018
Camiño na Vilaxe (Vilaboa) e outros
Orzamento:
100.657,92 €
Aportación provincial:
100.657,92 €
2018
Campo futbol munic.herba artificial.Mourente
Orzamento:
349.180,05 €
Aportación provincial:
95.009,06 €
2018
Mell. iluminación púb.entrada Valdoviño por AC-566
Orzamento:
50.000,00 €
Aportación provincial:
49.116,70 €
2019
Abastecemento de auga en Bacorelle e outros
Orzamento:
229.756,18 €
Aportación provincial:
229.756,18 €
2019
Mellora locais usos múltiples en Loira e Vilaboa
Orzamento:
100.372,51 €
Aportación provincial:
100.372,51 €
2019
Reposición da cuberta do polideportivo de Meirás
Orzamento:
72.167,82 €
Aportación provincial:
72.167,82 €
2019
Mellora eficiencia enerxética no campo de Mourente
Orzamento:
47.701,59 €
Aportación provincial:
47.701,59 €
2019
Mellora eficiencia enerxética polideportivo Meirás
Orzamento:
18.298,41 €
Aportación provincial:
18.298,41 €
2020
Mellora seguridade vial acceso a Ariño (Pantín)
Orzamento:
171.224,72 €
Aportación provincial:
171.224,72 €
2020
Vestiarios campo de fútbol muncipal de Mourente
Orzamento:
129.441,35 €
Aportación provincial:
129.441,35 €
2020
Mellora no saneamento de Lago
Orzamento:
66.443,33 €
Aportación provincial:
66.443,33 €
2020
Mellora locais usos múltip. en Montefaro e Vilaboa
Orzamento:
51.909,44 €
Aportación provincial:
51.909,44 €
2020
Acometida eléctrica e bombeo na Cubeta (Meirás)
Orzamento:
41.649,24 €
Aportación provincial:
41.649,24 €
2021
Pista polid. e 2 pistas pádel espazo deport. Atios
Orzamento:
248.515,20 €
Aportación provincial:
200.227,77 €
2021
Repar. estradas Beceiros, Domondó, Fradigas e ou.
Orzamento:
196.288,18 €
Aportación provincial:
173.075,33 €
2021
Saneamento e bombeo en Montefaro
Orzamento:
152.333,16 €
Aportación provincial:
115.000,00 €
2021
Abastecemento en Outeiro e outro
Orzamento:
80.091,15 €
Aportación provincial:
70.619,05 €
2022
Reparación estradas en Xavariz, Villarrube e out.
Orzamento:
219.585,28 €
Aportación provincial:
201.505,60 €
2022
Submin. de carteleria sinaliz. viaria en Valdoviño
Orzamento:
42.916,28 €
Aportación provincial:
39.382,48 €
2023
Reparación e mellora do firme da Avenida de Ferrol e na Costeira
Orzamento:
114.568,90 €
Aportación provincial:
114.568,90 €
2023
Reparación nos viais municipais en Taraza e Boeiro
Orzamento:
89.673,64 €
Aportación provincial:
89.673,64 €