Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Trazo

Trazo - Continuación da senda de A Cuca a Gonselle Continuación da senda de A Cuca a Gonselle
Trazo - Senda en A Polveira Senda en A Polveira
Trazo - Sustitución de cubierta en el Polideportivo Municipal de Trazo Sustitución de cubierta en el Polideportivo Municipal de Trazo
 • Total aprobado
  5.067.826,49 €
 • Total gasto social
  290.490,30 €
 • Total investimentos
  3.479.752,68 €
 • Total gasto corrente
  1.236.103,49 €
 • Total proveedores
  7301,65 €
 • Total achegas
  54.178,37 €
2017
Cons. camiños parroquias Xavestre e Restande
Orzamento:
118.109,53 €
Aportación provincial:
118.109,53 €
2017
Cons. cams. prrqs. Berreo, Campo e Castelo
Orzamento:
110.860,55 €
Aportación provincial:
110.860,55 €
2017
Cons.cams.parroquias Chaián, Benza e outras
Orzamento:
86.274,62 €
Aportación provincial:
86.274,62 €
2017
Conservación camiños Monzo, Benza e outros
Orzamento:
81.890,47 €
Aportación provincial:
81.890,47 €
2017
Substitución cuberta polideportivo municipal
Orzamento:
72.814,24 €
Aportación provincial:
72.814,24 €
2017
Achega 2016 Senda Peonil en Chaián
Orzamento:
35.368,78 €
Aportación provincial:
35.368,78 €
2017
Achega 2016 Senda Chaián-Tramo Porto
Orzamento:
18.809,59 €
Aportación provincial:
18.809,59 €
2018
Reposición beirarrúas tramo Casa Concello - Chaián
Orzamento:
160.909,58 €
Aportación provincial:
160.909,58 €
2018
Reposición de beirarrúas Tramo Raíndo-Ordes
Orzamento:
76.393,91 €
Aportación provincial:
76.393,91 €
2018
Firme Ventas Lengüelle,contorna beirar. C.Concello
Orzamento:
75.843,15 €
Aportación provincial:
75.843,15 €
2018
Mantemento camiños en Souto, Aldea Vella e outros
Orzamento:
73.891,01 €
Aportación provincial:
73.891,01 €
2018
Ampli. Ponte de Santa Eufemia e Camiño en Sartegos
Orzamento:
62.888,12 €
Aportación provincial:
62.888,12 €
2019
Conservación de camiños en Castelo e Vilouchada
Orzamento:
118.570,38 €
Aportación provincial:
118.570,38 €
2019
Conservación cmños.Polveira, Vilouchada e Gonselle
Orzamento:
106.217,81 €
Aportación provincial:
106.217,80 €
2019
Beira. Viaño Pequeno e Senda Ventas do Lengüelle
Orzamento:
93.215,04 €
Aportación provincial:
93.215,04 €
2019
Conservación cmños.en Oa, Xavestre, Vixou e Combel
Orzamento:
89.688,24 €
Aportación provincial:
89.688,24 €
2019
Pavimentación de rúas en Viaño Pequeno
Orzamento:
77.466,68 €
Aportación provincial:
77.466,68 €
2019
Seguridade Vial en Viaño Pequeno e A Polveira
Orzamento:
34.100,92 €
Aportación provincial:
34.100,92 €
2019
Acondic. vestiarios e almacén Polidep. mpal. Trazo
Orzamento:
32.475,31 €
Aportación provincial:
32.475,31 €
2020
Camiño de acceso á igrexa de San Martiño
Orzamento:
48.275,33 €
Aportación provincial:
48.271,80 €
2021
Mellora estrada Catro Camiños a Chaián pola Cuca
Orzamento:
250.971,55 €
Aportación provincial:
226.751,20 €
2021
Colector Xeral e EDAR en Chaián
Orzamento:
214.485,85 €
Aportación provincial:
214.485,85 €
2021
Sendas na Polveira e Restande
Orzamento:
147.031,06 €
Aportación provincial:
140.922,96 €
2021
Continuación da senda da Cuca a Gonselle
Orzamento:
104.353,64 €
Aportación provincial:
104.353,64 €
2021
Senda en Carabelos e camiños en Castelo e outros
Orzamento:
99.970,10 €
Aportación provincial:
99.970,10 €
2022
Mellora do camiño de Candendo a Castiñeira
Orzamento:
186.702,12 €
Aportación provincial:
186.702,12 €
2022
Senda na Cuca e camiños en Covas, Albar e outro
Orzamento:
119.465,84 €
Aportación provincial:
119.462,71 €
2022
Mellora do camiño de Tarrío a Restande e out.
Orzamento:
101.840,70 €
Aportación provincial:
101.840,70 €
2022
Mell. cmño. Combel de abaixo-Campo de tiro e ou.
Orzamento:
83.300,64 €
Aportación provincial:
83.300,64 €
2022
Mellora cmños. parroq. de Xavestre, Castelo e out.
Orzamento:
78.283,79 €
Aportación provincial:
76.109,87 €
2023
Mellora dos accesos ao Núcleo de Benza desde A Brea
Orzamento:
139.496,58 €
Aportación provincial:
137.979,43 €
2023
Muro de contención na estrada entre Carabelos e Berreo
Orzamento:
120.360,82 €
Aportación provincial:
120.360,82 €
2023
Mellora de accesos ao Núcleo de Merelle
Orzamento:
104.541,97 €
Aportación provincial:
103.774,21 €
2023
Senda do Santuario de San Mateo e Santa Eufemia. Fase 1
Orzamento:
100.092,08 €
Aportación provincial:
100.092,08 €
2023
Senda do Santuario de San Mateo e Santa Eufemia. Fase 2
Orzamento:
89.586,63 €
Aportación provincial:
89.586,63 €