Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Touro

Touro - Beirarrúas na Goleta (Loxo) Beirarrúas na Goleta (Loxo)
Touro - Mellora da seguridade viaria en Castro (Prevendiños Mellora da seguridade viaria en Castro (Prevendiños
Touro - Mellora do firme de acceso a Mince Mellora do firme de acceso a Mince
Touro - Reforzo do firme viairo en Xunqueira (Calvos) Reforzo do firme viairo en Xunqueira (Calvos)
 • Total aprobado
  6.187.522,61 €
 • Total gasto social
  360.770,34 €
 • Total investimentos
  4.150.141,45 €
 • Total gasto corrente
  1.667.571,53 €
 • Total proveedores
  9039,29 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Camiños interiores en Corneda e outros
Orzamento:
88.119,24 €
Aportación provincial:
88.119,24 €
2017
Camiños interiores en Bendaña e outros
Orzamento:
84.936,47 €
Aportación provincial:
84.936,47 €
2017
Cmños. interiores en Subres (Cornado) e out.
Orzamento:
69.418,26 €
Aportación provincial:
69.418,26 €
2017
Paviment. rúa Travesía de Mourelos e outra
Orzamento:
69.080,74 €
Aportación provincial:
69.080,74 €
2017
Camiños interiores en Loureda (Loxo) e outros
Orzamento:
68.352,45 €
Aportación provincial:
68.352,45 €
2017
Camiño Outeiro (Andeade á estr. Deputación)
Orzamento:
61.719,98 €
Aportación provincial:
61.719,98 €
2017
Senda peonil Abelenda a Loureiros e outro
Orzamento:
56.853,11 €
Aportación provincial:
56.853,11 €
2017
Cmños. inter.en Oca de Arriba (Beseño) e out.
Orzamento:
50.218,06 €
Aportación provincial:
50.218,06 €
2017
Pavimentación viais en Bustelo (Fao) e out.
Orzamento:
30.063,53 €
Aportación provincial:
30.063,53 €
2018
Cmño.de Foxás a Camporrapado (límite conce.) e ou.
Orzamento:
87.397,68 €
Aportación provincial:
87.397,68 €
2018
Pista dende estrada de Arzúa a núcleo de Laña
Orzamento:
86.989,96 €
Aportación provincial:
86.989,96 €
2018
Pista de Calvos hacia Cornado
Orzamento:
84.348,93 €
Aportación provincial:
84.348,93 €
2018
Beirarrúas Goleta de Abaixo (marxe dereita) e ou.
Orzamento:
80.164,56 €
Aportación provincial:
80.164,56 €
2018
Reposición beirarrúas en Loxo e outro
Orzamento:
49.911,24 €
Aportación provincial:
49.911,24 €
2018
Pista de Fonte Díaz a Mourelos e outros
Orzamento:
49.426,65 €
Aportación provincial:
49.426,65 €
2018
Cmño. de lugar de Corneda a pista de Gastrar e ou.
Orzamento:
48.625,13 €
Aportación provincial:
48.625,13 €
2018
Pavimentación viais núcleo de Vilanova (Beseño)
Orzamento:
47.179,01 €
Aportación provincial:
47.179,01 €
2018
Pavimentación viais núcleo de Bama e outros
Orzamento:
44.751,63 €
Aportación provincial:
44.751,63 €
2018
Camiño da Barreiriña cara a Bugalleira e outro
Orzamento:
37.084,62 €
Aportación provincial:
37.084,62 €
2018
Pista Turces do Monte a Lanzá e outros
Orzamento:
33.245,81 €
Aportación provincial:
33.245,81 €
2018
Cuneta de seguridade Chaos-Quintáns
Orzamento:
30.736,37 €
Aportación provincial:
30.736,37 €
2019
Mell. firme de Sar á estrada de Prevediños e ou.
Orzamento:
74.968,87 €
Aportación provincial:
74.968,87 €
2019
Mellora firme de Corneda á AC-240 en Quintás ou.
Orzamento:
73.399,38 €
Aportación provincial:
73.399,38 €
2019
Mellora do firme de Subres hacia Mane e outros
Orzamento:
71.244,82 €
Aportación provincial:
71.244,82 €
2019
Mellora firme no lugar de Chaos (Circes) e ou.
Orzamento:
68.360,99 €
Aportación provincial:
68.360,99 €
2019
Mellora do firme de Loxo a Arinteiro e outros
Orzamento:
64.330,42 €
Aportación provincial:
64.330,42 €
2019
Mellora do firme do viario de Obra a Bendaña
Orzamento:
64.049,89 €
Aportación provincial:
64.049,89 €
2019
Mellora firme vial de Cruz a O Cascallón e outros
Orzamento:
63.789,46 €
Aportación provincial:
63.789,46 €
2019
Mellora do firme do camiño en Loureiros e outros
Orzamento:
63.501,61 €
Aportación provincial:
63.501,61 €
2019
Mellora da seguridade viaria en Capilla e outros
Orzamento:
58.383,81 €
Aportación provincial:
58.383,81 €
2019
Mellora firme de Beseño a Gordela (Beseño) e ou.
Orzamento:
55.506,12 €
Aportación provincial:
55.506,12 €
2019
Mellora da seguridade viaria en Abelenda e outros
Orzamento:
50.562,63 €
Aportación provincial:
50.562,63 €
2019
Mellora firme de Peixón a As Quintás e outros
Orzamento:
47.364,60 €
Aportación provincial:
47.364,60 €
2019
Mellora firme da Muiña á AC-240 (Quión) e outro
Orzamento:
40.720,86 €
Aportación provincial:
40.720,86 €
2019
Mellora do firme do viario de Eirexe a Xestelo
Orzamento:
36.351,91 €
Aportación provincial:
36.351,91 €
2020
Mellora segur. viaria en Castro (Prevediños) e ou.
Orzamento:
70.380,36 €
Aportación provincial:
70.380,36 €
2020
Mellora da pista de Foxás de Abaixo a Grixó e ou.
Orzamento:
71.539,88 €
Aportación provincial:
68.237,82 €
2020
Mellora do firme na Eirexe (Foxás) e outros
Orzamento:
62.397,56 €
Aportación provincial:
62.397,56 €
2020
Mellora pista de Bugalleira a AC-240 (Vilar) e ou.
Orzamento:
64.031,82 €
Aportación provincial:
61.076,30 €
2020
Camiño Ponte Barreira a Foxás de Abaixo e outros
Orzamento:
59.631,77 €
Aportación provincial:
59.631,77 €
2020
Mellora seguridade viaria Arinteiro (Loxo) e ou.
Orzamento:
59.619,64 €
Aportación provincial:
59.619,64 €
2020
Mellora da seguridade viaria en Tribás (Loxo)
Orzamento:
41.364,30 €
Aportación provincial:
39.455,05 €
2020
Mellora firme de Vilanova á pista de Castelo e ou.
Orzamento:
30.402,99 €
Aportación provincial:
30.402,99 €
2021
Reforzo firme nos Chaos (Circes) e outros
Orzamento:
115.126,14 €
Aportación provincial:
115.126,14 €
2021
Mellora do firme da pista de Subres a Mane e out.
Orzamento:
84.592,35 €
Aportación provincial:
84.592,35 €
2021
Reforzo firme viario Abelenda a Loureiros e outros
Orzamento:
82.391,09 €
Aportación provincial:
82.391,09 €
2021
Pav. viario de Bustelo á estrada de penetración o.
Orzamento:
65.882,18 €
Aportación provincial:
65.882,18 €
2021
Mell. firme estrada Deputación a Lago (Quión) e o.
Orzamento:
51.895,24 €
Aportación provincial:
51.895,24 €
2021
Mellora das marxes de viario en Forte e outro.
Orzamento:
52.216,95 €
Aportación provincial:
51.775,08 €
2021
Mellora do firme no acceso a Mince dende a AC-240.
Orzamento:
48.163,72 €
Aportación provincial:
48.163,72 €
2021
Mellora das marxes do viario en Ribeira
Orzamento:
34.595,14 €
Aportación provincial:
34.595,14 €
2022
Pav. de viario en Vilar de Calvos e outros
Orzamento:
238.803,16 €
Aportación provincial:
238.803,16 €
2022
Pavimentación do viario de Mince a Foxás.
Orzamento:
96.487,99 €
Aportación provincial:
96.487,99 €
2022
Mellora do acceso a cemiterio dende A Silva
Orzamento:
63.221,73 €
Aportación provincial:
63.221,73 €
2022
Mellora viario cara campo da festa de Turces e ou.
Orzamento:
51.365,63 €
Aportación provincial:
51.365,63 €
2022
Pavimentación de accesos a Abelenda
Orzamento:
49.907,81 €
Aportación provincial:
49.907,81 €
2022
Mell. viario límite munpal. Corneda a Quintás e o.
Orzamento:
48.437,91 €
Aportación provincial:
48.437,91 €
2022
Mell.seg. viaria de Sartes a Calvos de Arriba e o.
Orzamento:
48.273,77 €
Aportación provincial:
48.273,77 €
2022
Paviment. viario de Cruz de Méndez a Louredela
Orzamento:
41.364,19 €
Aportación provincial:
41.364,19 €
2022
Mellora do viario de Torreis de Arriba
Orzamento:
35.490,75 €
Aportación provincial:
35.490,75 €
2023
Mellora de viario de Belvís a Tarrío e outros
Orzamento:
84.537,64 €
Aportación provincial:
84.537,64 €
2023
Mellora de viario de A Capela cara Touro e outro
Orzamento:
71.686,21 €
Aportación provincial:
71.686,21 €
2023
Mellora de viario de Grixó á Obra e outros
Orzamento:
69.942,36 €
Aportación provincial:
69.942,36 €
2023
Mellora de viario nas Quintás
Orzamento:
59.664,00 €
Aportación provincial:
59.664,00 €
2023
Mellora de acceso en Os Gagos
Orzamento:
59.503,78 €
Aportación provincial:
59.503,78 €
2023
Mellora de viario en Subres e outro
Orzamento:
54.673,29 €
Aportación provincial:
54.673,29 €