Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Tordoia

Tordoia - Interiores en Arcai de Abaixo (Gorgullos) Interiores en Arcai de Abaixo (Gorgullos)
Tordoia - Mellora da capa de rodaxe da pista de Piñeiro (A Balsa) Mellora da capa de rodaxe da pista de Piñeiro (A Balsa)
Tordoia - Mellora da capa de rodaxe en Brandoñas de Abaixo e Arriba Mellora da capa de rodaxe en Brandoñas de Abaixo e Arriba
Tordoia - Mellora do acceso ao campo de fútbol de Cabaleiros Mellora do acceso ao campo de fútbol de Cabaleiros
Tordoia - Senda peonil en Paradela (Leobalde) Senda peonil en Paradela (Leobalde)
 • Total aprobado
  4.457.514,11 €
 • Total gasto social
  323.071,50 €
 • Total investimentos
  2.232.444,69 €
 • Total gasto corrente
  1.901.997,92 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Camiño Burgán . límite con trazo
Orzamento:
64.100,43 €
Aportación provincial:
64.100,43 €
2017
Camiño Castrillón - Vilaroscuro e outro
Orzamento:
52.575,81 €
Aportación provincial:
52.575,81 €
2017
Camiño Brandoñas - Abres (Anxeriz) e outros
Orzamento:
51.269,61 €
Aportación provincial:
51.269,61 €
2017
Camiños interior. en Paradela (Leobalde) e ou.
Orzamento:
35.809,01 €
Aportación provincial:
35.809,01 €
2018
Camiño Santaia - Buño límite con Trazo e outro
Orzamento:
91.209,49 €
Aportación provincial:
91.209,49 €
2018
Ampliacion saneamento en Tañe
Orzamento:
89.722,44 €
Aportación provincial:
89.722,44 €
2018
Accesos en Santaia (Gorgullos)
Orzamento:
74.285,90 €
Aportación provincial:
74.285,90 €
2018
Camiño Burgán - Piñeiros (Santaia) e outros
Orzamento:
73.746,73 €
Aportación provincial:
73.746,73 €
2018
Subministración camión servizos municipais Tordoia
Orzamento:
62.000,00 €
Aportación provincial:
62.000,00 €
2018
Viais no Vilar (Castenda)
Orzamento:
61.486,63 €
Aportación provincial:
61.486,63 €
2018
Mellora pista Taboada-Barral (Bardaos) e outro
Orzamento:
55.836,96 €
Aportación provincial:
55.836,96 €
2018
Cableado e informatización Casa Concello Tordoia
Orzamento:
42.301,60 €
Aportación provincial:
42.301,60 €
2018
Camiño Pintán - Castro (Gorgullos) e outro
Orzamento:
40.619,14 €
Aportación provincial:
40.619,14 €
2018
Accesos a Folgueira e outros
Orzamento:
35.825,23 €
Aportación provincial:
35.825,23 €
2018
Camiño Malvares a Portociños
Orzamento:
30.979,85 €
Aportación provincial:
30.979,85 €
2019
Camiño cruce de Vilasal -Casal da Devesa
Orzamento:
161.584,71 €
Aportación provincial:
161.584,71 €
2019
Camiño de Aboi a Casal da Devesa (Vila de Abade)
Orzamento:
125.512,60 €
Aportación provincial:
125.512,60 €
2019
Cmñ.Pedrasalgueira-Folgueira-cruce Vilasal e ou.
Orzamento:
78.859,94 €
Aportación provincial:
78.859,94 €
2019
Camiño Picota - Rabo de Lobo (Bardaos)
Orzamento:
73.018,51 €
Aportación provincial:
54.479,09 €
2019
Senda peonil en Paradela (Leobalde)
Orzamento:
47.558,65 €
Aportación provincial:
47.558,65 €
2020
Mellora do firme da pista de Oleiros a Balsa e ou.
Orzamento:
53.639,12 €
Aportación provincial:
53.639,12 €
2021
Mellora capa de rodaxe da pista Piñeiro - A Balsa
Orzamento:
148.603,45 €
Aportación provincial:
109.123,68 €
2021
Mell.seg.pista Tarroeira - Carballal - Torre e ou.
Orzamento:
101.809,30 €
Aportación provincial:
83.369,30 €
2021
Mell. treitos pista do Petón-Abeleira-lím. Cerceda
Orzamento:
73.371,92 €
Aportación provincial:
60.113,92 €
2021
Mellora rodaxe Igrexa - Seixán e Alta de Seixán
Orzamento:
74.897,35 €
Aportación provincial:
56.865,01 €
2021
Acondicionamento pista a Painza (Numide) e outros
Orzamento:
51.337,50 €
Aportación provincial:
51.337,50 €
2021
Rúas interiores en Arcai de Abaixo (Gorgullos)
Orzamento:
57.089,17 €
Aportación provincial:
44.244,84 €
2022
Mell. capa rodaxe Brandoñas de Abaixo e de Arriba
Orzamento:
82.620,81 €
Aportación provincial:
82.620,81 €
2022
Saneamento en Carballadrade - Formarigo
Orzamento:
38.642,28 €
Aportación provincial:
38.642,28 €
2022
Mellora da capa de rodaxe en Vilarterreo e Ambroa
Orzamento:
38.566,42 €
Aportación provincial:
38.566,42 €
2022
Mellora acceso ao campo de futbol de Cabaleiros
Orzamento:
38.264,47 €
Aportación provincial:
38.264,47 €
2022
Mellora firme pista O Pazo - O Rapadoiro e ou.
Orzamento:
33.650,90 €
Aportación provincial:
33.650,90 €
2022
Mellora do acceso a Pintán (Gorgullos)
Orzamento:
33.471,15 €
Aportación provincial:
33.471,15 €
2022
Mellora capa de rodaxe en A Nogueira
Orzamento:
31.932,55 €
Aportación provincial:
31.932,55 €
2022
Mellora da capa de rodaxe en Reboredo
Orzamento:
30.253,19 €
Aportación provincial:
30.253,19 €
2023
Mellora da capa de rodaxe Tarroeira a Castenda
Orzamento:
58.711,18 €
Aportación provincial:
58.711,18 €
2023
Mellora do firme Portociños Arcai (Gorgullos) e outro
Orzamento:
57.874,55 €
Aportación provincial:
57.874,55 €