Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Toques

Toques - Acceso en Portosalgueiro Acceso en Portosalgueiro
Toques - Camiño de Vilares a Baamonde Camiño de Vilares a Baamonde
Toques - Mellora de viario no Verde (Oleiros) Mellora de viario no Verde (Oleiros)
Toques - Pista de Pazos a Vilariños Pista de Pazos a Vilariños
Toques - Saneamento en Fondevila (Oleiros) Saneamento en Fondevila (Oleiros)
 • Total aprobado
  3.587.339,62 €
 • Total gasto social
  226.407,63 €
 • Total investimentos
  2.537.769,27 €
 • Total gasto corrente
  802.365,60 €
 • Total proveedores
  20.797,12 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Camiño Guillamil-Vilouriz e outros
Orzamento:
125.800,00 €
Aportación provincial:
122.775,72 €
2017
Camiño de Rañoa-Irago (Villamor) e outros
Orzamento:
109.857,36 €
Aportación provincial:
109.857,36 €
2017
Camiño Eirexe-Punxin (Mangoeiro)
Orzamento:
99.227,32 €
Aportación provincial:
99.227,32 €
2018
Camiño Bolleiro - As Quenllas e outros
Orzamento:
112.000,00 €
Aportación provincial:
112.000,00 €
2018
Accesos na Bragaña e outros
Orzamento:
93.236,17 €
Aportación provincial:
93.236,17 €
2018
Camiño da Baloira (Brañas) e outro
Orzamento:
89.180,35 €
Aportación provincial:
89.180,35 €
2019
Camiño de Baamonde (Paradela)
Orzamento:
133.694,88 €
Aportación provincial:
133.694,88 €
2019
Camiño en Barrigas (Ordes) e outro
Orzamento:
110.952,27 €
Aportación provincial:
110.952,27 €
2019
Camiño estrada DP a Portosalgueiro
Orzamento:
93.154,32 €
Aportación provincial:
93.154,32 €
2019
Camiño cruce de Rañoa a Souto (Villamor) e outro
Orzamento:
65.297,02 €
Aportación provincial:
65.297,02 €
2019
Abastecemento auga a Vilouriz
Orzamento:
62.546,52 €
Aportación provincial:
62.546,52 €
2019
Camiño cruce de Piñeiro-San Xulián
Orzamento:
31.027,47 €
Aportación provincial:
31.027,47 €
2020
Camiño de Vilares a Baamonde
Orzamento:
78.073,07 €
Aportación provincial:
78.073,07 €
2020
Camiño de Santa Uxía a Ponte Queimadas e outro
Orzamento:
65.499,99 €
Aportación provincial:
65.499,99 €
2020
Pavimentación camiño no Castro (Vilamor)
Orzamento:
37.148,26 €
Aportación provincial:
37.148,26 €
2021
Saneamento en Fondevila (Oleiros)
Orzamento:
132.414,89 €
Aportación provincial:
132.414,89 €
2021
Pavimentación viarios núcleo de Cimadevila e outr.
Orzamento:
77.232,36 €
Aportación provincial:
77.232,36 €
2021
Acceso en Portosalgueiro
Orzamento:
97.835,31 €
Aportación provincial:
67.193,00 €
2021
Camiño Couso-San Xulián-Buxán
Orzamento:
95.653,97 €
Aportación provincial:
65.694,15 €
2021
Pista de Pazos a Vilariños
Orzamento:
62.992,14 €
Aportación provincial:
43.263,00 €
2021
Camiño de Codesás (Capela)
Orzamento:
33.000,00 €
Aportación provincial:
33.000,00 €
2022
Camiño de Trapa a Fraga
Orzamento:
78.270,50 €
Aportación provincial:
78.270,50 €
2022
Mellora de viario no Verde
Orzamento:
52.492,12 €
Aportación provincial:
52.492,12 €
2022
Camiño de Montelen a Prados
Orzamento:
44.662,10 €
Aportación provincial:
44.662,10 €
2022
Camiño cruce Morcegueira - Abucide
Orzamento:
35.110,74 €
Aportación provincial:
35.110,74 €
2022
Acceso en Brañas
Orzamento:
30.000,00 €
Aportación provincial:
30.000,00 €
2023
Pavimentación do camiño O Pazo - Arnade e outros
Orzamento:
127.009,15 €
Aportación provincial:
127.009,15 €
2023
Pavimentación Camiño Eirexe, Villamor a Goias e outros
Orzamento:
94.346,50 €
Aportación provincial:
94.346,50 €
2023
Camiño Cruce San Cidre - Montelén
Orzamento:
77.258,46 €
Aportación provincial:
77.258,46 €
2023
Camiño Piñeiro - As Barxas
Orzamento:
61.963,28 €
Aportación provincial:
61.963,28 €
2023
Mellora e acondicionamento de duas parcelas no entorno da reitoral de Paradela
Orzamento:
53.963,08 €
Aportación provincial:
53.963,08 €
2023
Camiño Morcegueira - Río Ameneiros e outro
Orzamento:
45.557,15 €
Aportación provincial:
45.557,15 €
2023
Camiño da Fraga a San Xulián
Orzamento:
42.188,50 €
Aportación provincial:
42.188,50 €
2023
Canalizac. pluviais en Vilariño (San Martiño) e ou
Orzamento:
40.067,08 €
Aportación provincial:
40.067,08 €
2023
Camiño Pazos - Castelo e outros
Orzamento:
32.412,49 €
Aportación provincial:
32.412,49 €