Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Teo

Teo - Afirmado e acondicionamento viario municipal en A Poboa Afirmado e acondicionamento viario municipal en A Poboa
Teo - Afirmado e acondicionamento viario municipal en Insua (Luou) Afirmado e acondicionamento viario municipal en Insua (Luou)
Teo - Bombeo de saneamiento en Caxade Bombeo de saneamiento en Caxade
Teo - Mantenimiento y reforma del Centro Social de Reis Mantenimiento y reforma del Centro Social de Reis
Teo - Senda peonil entre A Pedra e A Estrada AC-481 Senda peonil entre A Pedra e A Estrada AC-481
Teo - Senda peonil entre San Domingos e centro de saúde de Folgueiras (Calo) Senda peonil entre San Domingos e centro de saúde de Folgueiras (Calo)
 • Total aprobado
  9.514.178,37 €
 • Total gasto social
  513.200,60 €
 • Total investimentos
  7.915.100,46 €
 • Total gasto corrente
  1.085.877,31 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
COLECTOR ESPASANDE-A INSUA
Orzamento:
315.346,10 €
Aportación provincial:
263.340,12 €
2017
Construc. sendas peonís en Calo e Os Tilos
Orzamento:
244.124,71 €
Aportación provincial:
228.954,07 €
2017
Reurbanización núcleo de Ribas-Fase I
Orzamento:
239.223,11 €
Aportación provincial:
224.518,91 €
2017
Afirm. e acond. viario en Rial do Mato a Rarís
Orzamento:
156.192,63 €
Aportación provincial:
115.561,81 €
2017
Afirm. e acond.do viario en Monte e Lamas
Orzamento:
110.174,21 €
Aportación provincial:
105.782,76 €
2017
Afirm. e acond. V. de Vilar de Arriba a Bascuas
Orzamento:
96.252,18 €
Aportación provincial:
90.335,90 €
2017
Afirm. e acond. viario en Casal e Recesende
Orzamento:
43.748,80 €
Aportación provincial:
42.005,01 €
2017
Afirm. e acond. Constenla e S. Xoán de Calo
Orzamento:
43.482,83 €
Aportación provincial:
40.805,66 €
2018
Reurbanización do núcleo de Mouromorto
Orzamento:
470.000,03 €
Aportación provincial:
418.132,37 €
2018
Céspede artificial e rega campo de fútbol de Calo
Orzamento:
314.128,74 €
Aportación provincial:
312.757,34 €
2018
Reurbanizacion do núcleo de Ribas fase 2
Orzamento:
257.711,00 €
Aportación provincial:
251.883,85 €
2018
Bombeo de saneamento en A Insua (Luou)
Orzamento:
258.596,94 €
Aportación provincial:
248.289,49 €
2018
Construción senda peonil entre Vilanova e Tarrío
Orzamento:
209.623,72 €
Aportación provincial:
201.150,69 €
2018
Senda peonil entre A Pedra e AC-841 (Recesende)
Orzamento:
204.357,46 €
Aportación provincial:
176.324,62 €
2018
Reurbanización do núcleo da Silva
Orzamento:
160.557,86 €
Aportación provincial:
158.677,10 €
2018
Senda peonil entre a Ribeira e o Raxo (Cacheiras)
Orzamento:
122.825,07 €
Aportación provincial:
121.386,31 €
2018
Reforma e ampliación do punto limpo en Teo
Orzamento:
97.913,20 €
Aportación provincial:
97.485,74 €
2018
Afirmado e acondicionam.vial da A Grela e Loureiro
Orzamento:
92.205,64 €
Aportación provincial:
79.557,29 €
2018
Afirmado e acondicionamento do viario na Torre
Orzamento:
53.467,77 €
Aportación provincial:
51.306,59 €
2018
Afirmado e acondicionamento de viario en Noceda
Orzamento:
33.578,92 €
Aportación provincial:
33.185,58 €
2019
Reurbanizacion núcleo Sestelo, Raris
Orzamento:
326.377,00 €
Aportación provincial:
322.386,98 €
2019
Senda peonil de S.Domingos a C.Saude de Folgueiras
Orzamento:
315.951,93 €
Aportación provincial:
252.144,33 €
2019
Afirmado e acond. de viario en Eo dos Ferreiros
Orzamento:
134.209,00 €
Aportación provincial:
131.243,21 €
2019
Afirmado e acondicionam. viario Penelas, Cacheiras
Orzamento:
135.991,77 €
Aportación provincial:
125.559,54 €
2019
Mantemento e reforma Centro social Reis
Orzamento:
101.231,21 €
Aportación provincial:
99.993,64 €
2019
Afirmado e acondicionamento viario Santa Marta,Teo
Orzamento:
93.137,85 €
Aportación provincial:
85.993,04 €
2019
Afirmado e acondicionamento de viario en Pite
Orzamento:
61.456,00 €
Aportación provincial:
60.097,92 €
2020
Area recreativa Horta do Cura, Luou, Fase I
Orzamento:
439.998,88 €
Aportación provincial:
430.275,63 €
2020
Bombeo de saneamento en Caxade (Luou)
Orzamento:
398.574,53 €
Aportación provincial:
349.603,54 €
2020
Reforma e ampliación da Casa Común de Oza
Orzamento:
256.243,02 €
Aportación provincial:
239.454,48 €
2020
Afirmado e acondicionamento de viais na Pedra
Orzamento:
115.725,08 €
Aportación provincial:
97.580,42 €
2020
Climatización do CSC da Ramallosa
Orzamento:
103.128,86 €
Aportación provincial:
86.959,17 €
2020
Afirmado e acondic. viais en Vilar e Augas Mansas
Orzamento:
98.540,59 €
Aportación provincial:
84.607,25 €
2021
Reurbaniz. rúa Rosalía de Castro, Parque Montouto
Orzamento:
380.133,60 €
Aportación provincial:
380.133,60 €
2021
Reurbanización núcleo de Castro, San Xoan de Calo
Orzamento:
230.384,00 €
Aportación provincial:
230.384,00 €
2021
Afirm.e acondic.viario munic. en San Domingo, Calo
Orzamento:
100.123,13 €
Aportación provincial:
100.086,35 €
2021
Afirmado e acondic. viario municip. en Insua, Luou
Orzamento:
76.891,92 €
Aportación provincial:
76.891,92 €
2021
Afirmado e acondicionam. viario munic. en Fornelos
Orzamento:
40.838,26 €
Aportación provincial:
40.838,26 €
2021
Afirmado e acondic. viario municip. en Chaves.Luci
Orzamento:
38.014,96 €
Aportación provincial:
38.014,96 €
2021
Subminis. silo aceiro almacen. lodos EDAR Pontevea
Orzamento:
44.564,30 €
Aportación provincial:
17.084,13 €
2022
Reurbanización núcleo de Cachóns,Santa Baia de Oza
Orzamento:
275.999,98 €
Aportación provincial:
220.999,98 €
2022
Afirmado e acondic. viario munic. no Sisto. Teo
Orzamento:
215.368,49 €
Aportación provincial:
215.368,49 €
2022
Afir, acond. e senda viario mpal Insua a Espasande
Orzamento:
190.819,34 €
Aportación provincial:
190.819,34 €
2022
Afirmado e acondicionamento viario na Póboa. Teo
Orzamento:
180.514,71 €
Aportación provincial:
145.514,71 €
2022
Afirm. e acondic. viario na Pedreira. Concello Teo
Orzamento:
92.855,93 €
Aportación provincial:
92.855,93 €
2022
Afirmado e acondic. viario en Castres e Feros. Teo
Orzamento:
111.172,10 €
Aportación provincial:
85.828,53 €
2023
Afirmado e acondicionamento do viario muncipal en Vilar de Calo - San Domingo.
Orzamento:
318.116,07 €
Aportación provincial:
298.669,66 €
2023
Afirm. e acond. viario mpal en Tribaldes (Bamonde)
Orzamento:
96.044,69 €
Aportación provincial:
96.044,69 €
2023
Afirmado e acondicionamento do viario municipal en Mazas 
Orzamento:
58.225,55 €
Aportación provincial:
58.225,55 €