Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Sobrado

Sobrado - Mellora capa de rodadura Camiño das Gándaras Mellora capa de rodadura Camiño das Gándaras
Sobrado - Mellora viais municipais Mellora viais municipais
Sobrado - Obra POS pavimentación camiños Obra POS pavimentación camiños
Sobrado - Obra POS pavimentación en camiños Obra POS pavimentación en camiños
Sobrado - Obra POS pavimentación Obra POS pavimentación
Sobrado - Renovación de beirarrúas e servizos nas Cruces Renovación de beirarrúas e servizos nas Cruces
 • Total aprobado
  4.229.096,27 €
 • Total gasto social
  299.017,25 €
 • Total investimentos
  2.358.934,43 €
 • Total gasto corrente
  1.487.805,97 €
 • Total proveedores
  83.338,62 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Ref. firme en Carelle, Folgoso, Nogueira e ou.
Orzamento:
187.892,93 €
Aportación provincial:
187.892,93 €
2017
Refuer. firme Ciadella, Cumbraos e Grixalba
Orzamento:
145.990,01 €
Aportación provincial:
145.990,01 €
2017
Acond. Viais en Nogueira, Porta e Pousada
Orzamento:
65.185,89 €
Aportación provincial:
65.185,89 €
2018
Reforzo firme prrqs. Carelle,Codesoso,Folgoso e o.
Orzamento:
242.650,41 €
Aportación provincial:
242.650,41 €
2018
Reforzo firme prrqs. Ciadella, Cumbraos e Grixalba
Orzamento:
87.980,76 €
Aportación provincial:
87.980,76 €
2018
Asfaltado viais Codesoso, Cumbraos,Grixalba e ou.
Orzamento:
85.128,45 €
Aportación provincial:
85.128,45 €
2018
Acondic. viais nas prrqs. de Nogueira e Ciadella
Orzamento:
80.843,73 €
Aportación provincial:
80.843,73 €
2018
Asfaltado viais nas prrqs. de Grixalba e Pousada
Orzamento:
80.268,38 €
Aportación provincial:
80.268,38 €
2018
Acondicionamento de viais na parroquia de Nogueira
Orzamento:
68.083,14 €
Aportación provincial:
68.083,14 €
2019
Mellora camiños en Codesoso, Cumbraos, Roade e ou.
Orzamento:
157.363,14 €
Aportación provincial:
130.829,17 €
2019
Acondic. viais Carelle, Pousada, Porta e Cumbraos
Orzamento:
99.786,72 €
Aportación provincial:
99.786,72 €
2019
Mellora cmños.prrqs. de Carelle , Porta e Cumbraos
Orzamento:
91.880,68 €
Aportación provincial:
91.880,68 €
2019
Acondicionamento de viais en Cumbraos e Grixalba
Orzamento:
77.352,63 €
Aportación provincial:
77.352,63 €
2019
Acondicionam. vial na Costoia., prrq. de Grixalba
Orzamento:
43.266,18 €
Aportación provincial:
43.266,18 €
2019
Reforzo do firme Silvomacho-Torante, Porta
Orzamento:
35.212,62 €
Aportación provincial:
35.212,62 €
2020
Mellora firme Cepo-Acibeira e acceso C. de fútbol
Orzamento:
49.375,07 €
Aportación provincial:
49.375,07 €
2021
Renovación de beirarrúas e servizos nas Cruces
Orzamento:
155.365,45 €
Aportación provincial:
155.365,45 €
2021
Mell. firme Castro do Seixo, Cotarón, Piñeiro e o.
Orzamento:
126.314,22 €
Aportación provincial:
121.858,67 €
2021
Pavimentación do camiño de Casanova - Sobrado
Orzamento:
42.877,91 €
Aportación provincial:
42.877,91 €
2021
Mellora capa rodaxe do camiño de Barcioi - Sobrado
Orzamento:
37.138,89 €
Aportación provincial:
37.138,89 €
2021
Pavim.camiños en Mosqueiros e Ciadella - Sobrado
Orzamento:
30.011,55 €
Aportación provincial:
30.011,55 €
2021
Rede de saneamento no lugar de Outeiro (Porta)
Orzamento:
41.798,75 €
Aportación provincial:
25.724,03 €
2022
Pista de pádel na rúa Santiago do Campo
Orzamento:
49.809,59 €
Aportación provincial:
49.809,59 €
2022
Mellora capa rodadura do camiño de Orxás-Sobrado
Orzamento:
41.127,86 €
Aportación provincial:
41.127,86 €
2022
Mellora da capa de rodadura Camiño das Gándaras
Orzamento:
41.096,17 €
Aportación provincial:
41.096,17 €
2022
Mellora capa de rodadura do Camiño de Senín e ou.
Orzamento:
39.146,25 €
Aportación provincial:
39.146,25 €
2022
Rede de saneamento no Lugar de Castro (Porta)
Orzamento:
35.301,96 €
Aportación provincial:
35.301,96 €
2022
Mellora capa rodadura dos camiños de Ramil-Sobrado
Orzamento:
34.655,88 €
Aportación provincial:
34.655,88 €
2022
Mellora capa rod. Dombrete, Casal de Arriba e ou.
Orzamento:
37.810,58 €
Aportación provincial:
19.450,36 €
2023
Mellora de vial en Carregoto
Orzamento:
56.866,90 €
Aportación provincial:
56.866,90 €
2023
Mellora de vial de Torante a Vidueiros e Alto Paso
Orzamento:
56.962,31 €
Aportación provincial:
56.776,19 €