Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Santiso

Santiso - Camino Chaín-Quizán-Chorén (Rairiz) Camino Chaín-Quizán-Chorén (Rairiz)
Santiso - Camiño a Carballido (Pezobre) Camiño a Carballido (Pezobre)
Santiso - Camiño á piscina (Visantoña) Camiño á piscina (Visantoña)
Santiso - Camiño de Ponte Arcediago a Cornella Camiño de Ponte Arcediago a Cornella
Santiso - Camiño de San Román - Cimadevila (San Román) Camiño de San Román - Cimadevila (San Román)
Santiso - Mellora do firme viario o Rego-Cruce (Pezobres).jpg Mellora do firme viario o Rego-Cruce (Pezobres).jpg
 • Total aprobado
  4.003.602,15 €
 • Total gasto social
  254.514,79 €
 • Total investimentos
  2.281.501,71 €
 • Total gasto corrente
  1.390.025,13 €
 • Total proveedores
  77.560,52 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Pavimentación do Casal a Riazón (San Román)
Orzamento:
110.407,42 €
Aportación provincial:
110.407,42 €
2017
Camiño do Padrón (Serantes)
Orzamento:
50.094,86 €
Aportación provincial:
50.094,86 €
2018
Camiño na Graña (Visantoña) e outros
Orzamento:
100.679,25 €
Aportación provincial:
100.679,25 €
2018
Camiño Casares - Cruce Lamas
Orzamento:
77.133,30 €
Aportación provincial:
77.133,30 €
2018
Pavimentación vial en Visantoña
Orzamento:
50.324,13 €
Aportación provincial:
50.324,13 €
2018
Cmaño. Agro do Chao-Cruce dos Oitos-límite Arzúa
Orzamento:
42.185,54 €
Aportación provincial:
40.582,28 €
2018
Camiño San Román-límite con Arzúa
Orzamento:
36.424,82 €
Aportación provincial:
36.424,82 €
2018
Pavimentación viais en Belmil e outro
Orzamento:
30.747,37 €
Aportación provincial:
30.747,37 €
2018
Acceso a Liñeira (Visantoña) e outro
Orzamento:
30.537,18 €
Aportación provincial:
30.537,18 €
2018
Pavimentación vial en Chorén e outros
Orzamento:
30.494,47 €
Aportación provincial:
30.494,47 €
2018
Canalización pluviaris en Novela
Orzamento:
30.000,00 €
Aportación provincial:
30.000,00 €
2019
Camiño en Chaín-Ponte Arcediago e outros
Orzamento:
118.624,66 €
Aportación provincial:
118.624,66 €
2019
Camiño Ponte Arcediago a Cornella
Orzamento:
64.971,94 €
Aportación provincial:
64.971,94 €
2019
Reparación saneamento de Souto a Arcediago
Orzamento:
46.321,16 €
Aportación provincial:
46.321,16 €
2019
Camiño Lamas-Pezobrés
Orzamento:
45.529,03 €
Aportación provincial:
45.529,03 €
2019
Subministración tractor e apeiros complementarios
Orzamento:
48.400,00 €
Aportación provincial:
42.557,25 €
2019
Camiño Saa-Carballido (Pezobre)
Orzamento:
38.712,11 €
Aportación provincial:
38.712,11 €
2019
Reparación saneam. EDAR na Ponte Cornella a Souto
Orzamento:
36.687,51 €
Aportación provincial:
36.687,51 €
2019
Pavimentación camiño en Vide (Mourazos) e outros
Orzamento:
32.669,46 €
Aportación provincial:
32.669,46 €
2020
Camiño de saída de Mourazos e outros
Orzamento:
44.002,41 €
Aportación provincial:
44.002,41 €
2020
Pavimentación camiño en Felgueira e outros
Orzamento:
41.822,21 €
Aportación provincial:
41.822,21 €
2020
Camiño á piscina (Visantoña) e outro
Orzamento:
32.130,45 €
Aportación provincial:
32.130,45 €
2021
Acceso a Vimianzo e outro
Orzamento:
50.185,73 €
Aportación provincial:
50.185,73 €
2021
Mellora firme viario O Rego-cruce (Pezobrés)
Orzamento:
48.396,93 €
Aportación provincial:
48.396,93 €
2021
Mellora firme viario Sampaio-cruce Barazón
Orzamento:
41.803,20 €
Aportación provincial:
41.803,20 €
2021
Mellora firme viario Novela-Padrón
Orzamento:
39.819,54 €
Aportación provincial:
39.819,54 €
2021
Mellora firme viarios núcleo de Belmil e outro
Orzamento:
37.429,18 €
Aportación provincial:
37.429,18 €
2021
Camiño Ó Ribeiro (Visantoña) e outro
Orzamento:
34.856,78 €
Aportación provincial:
34.856,78 €
2021
Mellora de camiños na Pedreira (Santiso) e outro
Orzamento:
32.066,13 €
Aportación provincial:
32.066,13 €
2021
Camiños en San Benito (Pezobrés) e outro
Orzamento:
31.064,72 €
Aportación provincial:
31.064,72 €
2022
Camiño a Carballido (Pezobre)
Orzamento:
62.006,61 €
Aportación provincial:
62.006,61 €
2022
Pavimentación Vide-Casas Novas (Rairiz)
Orzamento:
48.487,82 €
Aportación provincial:
48.487,82 €
2022
Camiño en Seoane (Visantoña)
Orzamento:
45.734,99 €
Aportación provincial:
45.734,99 €
2022
Camiño en Amboaxe (Ribadulla)
Orzamento:
43.164,12 €
Aportación provincial:
43.164,12 €
2022
Camiño Chaín-Quinzán-Chorén (Rairiz) e outro
Orzamento:
39.999,96 €
Aportación provincial:
39.999,96 €
2022
Camiño de San Román-Cimadevila (San Román)
Orzamento:
37.032,73 €
Aportación provincial:
37.032,73 €
2022
Pavimentación en Pezobre
Orzamento:
35.940,12 €
Aportación provincial:
35.940,12 €
2022
Camiño Beigondo-Barca e outro
Orzamento:
32.766,29 €
Aportación provincial:
32.766,29 €
2022
Camiño en Beigondo e outro
Orzamento:
32.727,43 €
Aportación provincial:
32.727,43 €
2022
Camiño San Román-Igrexa (San Román)
Orzamento:
31.266,17 €
Aportación provincial:
31.266,17 €
2023
Pavimentación Camiño Belmil a Penaposta
Orzamento:
91.353,25 €
Aportación provincial:
91.353,25 €
2023
Pavimentación camiño Xeral Andarís a Belmil
Orzamento:
85.963,03 €
Aportación provincial:
85.963,03 €
2023
Pavimentación camiño en Penaposta
Orzamento:
64.485,68 €
Aportación provincial:
64.485,68 €
2023
Pavimentación camiño na Felgueira (Novela) e outro
Orzamento:
48.053,02 €
Aportación provincial:
48.053,02 €
2023
Pavimentación camiño en Traseirexe (San Román) e outro
Orzamento:
47.803,06 €
Aportación provincial:
47.803,06 €
2023
Pavimentación camiño en Carabanchel (Barazón) e outros
Orzamento:
45.117,38 €
Aportación provincial:
45.117,38 €
2023
Pavimentación camiño Novela-Padrón (Novela)
Orzamento:
42.524,57 €
Aportación provincial:
42.524,57 €