Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Santiago de Compostela

Santiago de Compostela - Acondicionamento entorno CSC A Gracia Acondicionamento entorno CSC A Gracia
Santiago de Compostela - Mellora e acondicionamento do centro socio cultura A Peregrina Mellora e acondicionamento do centro socio cultura A Peregrina
Santiago de Compostela - Parque infantil en Coto dos Olmos Parque infantil en Coto dos Olmos
Santiago de Compostela - Pavimentación en el conjunto parroquial de Grixoa Pavimentación en el conjunto parroquial de Grixoa
Santiago de Compostela - Pistas polideportivas multiusos y area biosaludable en el Lugar do Carregal (O Eixo) Pistas polideportivas multiusos y area biosaludable en el Lugar do Carregal (O Eixo)
 • Total aprobado
  11.970.078,36 €
 • Total gasto social
  662.356,33 €
 • Total investimentos
  8.965.325,81 €
 • Total gasto corrente
  1.384.328,07 €
 • Total proveedores
  958.068,15 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
MELL. PAVIMENTOS PRRQS.SABUGUEIRA, FIGUEIRAS E OU.
Orzamento:
212.274,09 €
Aportación provincial:
212.274,09 €
2017
Pavimen. a Busto: Cruce de Chorente - Neiro
Orzamento:
179.955,53 €
Aportación provincial:
179.955,53 €
2017
Mellora pavimentación de acceso ás Pereiras
Orzamento:
108.000,00 €
Aportación provincial:
108.000,00 €
2018
Edificio multiusos na Lavacolla
Orzamento:
312.324,18 €
Aportación provincial:
312.324,18 €
2018
Mell.equip.deportivos e sociais prrq. de Figueiras
Orzamento:
292.083,71 €
Aportación provincial:
292.083,71 €
2018
Mell. firme prrqs.Verdía, Grixoa, A Peregrina e o.
Orzamento:
261.856,23 €
Aportación provincial:
261.856,23 €
2018
Posta en valor contorna e acceso conxunto Barciela
Orzamento:
185.303,76 €
Aportación provincial:
141.683,02 €
2018
Reforzo de firme entre Chaián e límite municipio
Orzamento:
89.632,03 €
Aportación provincial:
56.560,05 €
2019
Reparac. e consolidación Ponte de Vidán de Abaixo
Orzamento:
447.065,00 €
Aportación provincial:
447.065,00 €
2019
Senda peonil na rúa de San Martiño
Orzamento:
406.609,27 €
Aportación provincial:
406.609,27 €
2019
Acond. contorna e ou.no ctro. sociocul. da Gracia
Orzamento:
286.540,10 €
Aportación provincial:
286.540,10 €
2019
Rexen. e reforzo pavim. rúa S. Teresa de Jornet
Orzamento:
219.106,27 €
Aportación provincial:
219.106,27 €
2019
Senda peonil e reforzo calzada en Paredes. Laraño
Orzamento:
167.827,07 €
Aportación provincial:
167.827,07 €
2019
Cuberta da pista polideportiva de Verdía
Orzamento:
150.000,00 €
Aportación provincial:
150.000,00 €
2019
Pistas polidep. multiusos no Carregal e ou.
Orzamento:
140.000,00 €
Aportación provincial:
140.000,00 €
2019
Mellora e acondic.local sociocultural da Peregrina
Orzamento:
115.914,52 €
Aportación provincial:
115.914,52 €
2019
Parque infantil en Coto dos Olmos
Orzamento:
56.774,86 €
Aportación provincial:
56.774,86 €
2019
Mellora e acondic. local sociocultural de Grixoa
Orzamento:
54.212,24 €
Aportación provincial:
54.212,24 €
2020
Mell.contorna N-550 en Barciela a Casas de Arriba
Orzamento:
260.000,00 €
Aportación provincial:
260.000,00 €
2020
Ampl.abast.san.Aríns,Laraño e Sabugueira
Orzamento:
152.000,00 €
Aportación provincial:
152.000,00 €
2020
Ampliación rede de abastecemento en A Ponte Alvar
Orzamento:
151.655,27 €
Aportación provincial:
151.655,27 €
2020
Cuberta para pista pádel na parroquia de Figueiras
Orzamento:
86.140,54 €
Aportación provincial:
86.140,54 €
2020
Ordenadores e monitores cent. sociocult. Santiago
Orzamento:
29.563,55 €
Aportación provincial:
29.563,55 €
2021
Pavimentos do núcleo de Pardiñas (Laraño)
Orzamento:
459.717,21 €
Aportación provincial:
320.101,09 €
2021
Acondic.N-634 núcleo Lavacolla (Sabugueira).Fase I
Orzamento:
268.471,36 €
Aportación provincial:
268.471,36 €
2021
Acondic. Camiño de Fisterra en Vilariño de Abaixo
Orzamento:
182.041,00 €
Aportación provincial:
182.041,00 €
2021
Pavimentac. viarios secund. Verdía, Marantes e ou
Orzamento:
117.992,47 €
Aportación provincial:
117.992,47 €
2021
Pav.Carlexo e A Braña de Silvouta (Villestro) e o.
Orzamento:
104.103,98 €
Aportación provincial:
104.103,98 €
2021
Ampl.rede abastecemento en Piñeiro de Enfesta e o.
Orzamento:
84.787,90 €
Aportación provincial:
84.787,90 €
2021
Pavim.acceso a Carlexo e A Gruñán (Villestro) e o.
Orzamento:
81.791,15 €
Aportación provincial:
81.791,15 €
2021
Mellora e acondic.centro sociocultural Villestro
Orzamento:
63.326,80 €
Aportación provincial:
63.326,80 €
2021
Pavimentacion rúa Elena Quiroga A Barca e e outra
Orzamento:
54.814,21 €
Aportación provincial:
54.814,21 €
2021
Pavimentación conxunto parroquial de Grixoa
Orzamento:
47.203,91 €
Aportación provincial:
47.203,91 €
2022
Ampliac.plataf. vial entre Cañoteira e Outeiro.2ªF
Orzamento:
268.000,00 €
Aportación provincial:
268.000,00 €
2022
Senda peonil políg. do Tambre- C. socioc.da Gracia
Orzamento:
231.095,44 €
Aportación provincial:
231.095,44 €
2022
Senda peonil Rúa da Medorra
Orzamento:
173.324,84 €
Aportación provincial:
173.324,84 €
2022
Pista multid. e prqu. Infan.SUNP-25 Roxos-Quintáns
Orzamento:
150.000,00 €
Aportación provincial:
150.000,00 €
2022
Pavimentación do lugar de Aradas (A Peregrina)
Orzamento:
143.236,40 €
Aportación provincial:
143.236,40 €
2022
Senda peonil Rúa das Estrelas
Orzamento:
126.172,99 €
Aportación provincial:
126.172,99 €
2022
Pavimentación do lugar de Coira (Laraño)
Orzamento:
124.278,19 €
Aportación provincial:
124.278,19 €
2023
Ref. viar A Pajuela-Campo da festa Marrozos.Fase I
Orzamento:
448.450,20 €
Aportación provincial:
443.578,94 €
2023
Pavimentación do lugar de Vilamaior (Sabugueira)
Orzamento:
391.468,71 €
Aportación provincial:
391.468,71 €
2023
Rexeneración do pavimento de calzada da rúa do San Martiño (Aríns) Fase I
Orzamento:
347.720,85 €
Aportación provincial:
347.720,85 €
2023
Pavimentación dos lugares de Bar de Arriba e Bar de Abaixo e Rúa dos Asidros
Orzamento:
212.718,39 €
Aportación provincial:
212.718,39 €
2023
Senda peonil travesía Camiño Inglés no lugar de Cortos
Orzamento:
135.167,36 €
Aportación provincial:
135.167,36 €
2023
Parque infantil no espazo socioeducativo de Rial no lugar de Reibó (parroquia de Laraño)
Orzamento:
124.999,99 €
Aportación provincial:
124.999,99 €
2023
Senda peonil en Silvouta
Orzamento:
119.874,48 €
Aportación provincial:
119.874,48 €
2023
Ampliación da rede de saneamento na rúa do Coto dos Olmos (parroquia de Bando)
Orzamento:
116.370,62 €
Aportación provincial:
116.370,62 €
2023
Mellora e acondic. local sociocultural en Enfesta
Orzamento:
78.622,86 €
Aportación provincial:
78.622,86 €
2023
Pavimentación do núcleo interior do lugar de Pedrido (Villestro)
Orzamento:
175.328,12 €
Aportación provincial:
65.336,07 €
2023
Sub. ordenadores centros socioculturais no rural
Orzamento:
39.170,17 €
Aportación provincial:
39.170,17 €
2023
Pavimentación da Rúa das Baleixas (Marrozos)
Orzamento:
47.231,83 €
Aportación provincial:
36.581,35 €
2023
Ampliación da rede de abastecemento na estrada AC-250 no lugar de Frades (parroquia de Enfesta)
Orzamento:
85.460,27 €
Aportación provincial:
24.828,79 €