Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO San Sadurdiño

San Sadurdiño - Ensanche e pavimentación camiño Riolimpo Ensanche e pavimentación camiño Riolimpo
San Sadurdiño - Pavimentación do camiño de Lourido a Quintiá Pavimentación do camiño de Lourido a Quintiá
San Sadurdiño - Salón Polivalente en Chao de Lamas exterior Salón Polivalente en Chao de Lamas exterior
San Sadurdiño - Salón Polivalente en Chao de Lamas Salón Polivalente en Chao de Lamas
San Sadurdiño - Urbanización contorna convento do Rosario Urbanización contorna convento do Rosario
 • Total aprobado
  4.297.972,62 €
 • Total gasto social
  268.923,34 €
 • Total investimentos
  2.505.092,55 €
 • Total gasto corrente
  1.499.482,25 €
 • Total proveedores
  24.474,48 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Mell. acces.e seg. vial Avda. Marqués Figueroa
Orzamento:
66.654,33 €
Aportación provincial:
58.674,00 €
2017
Pav. cmñs. da Veiga, As Calvelas, a Rega e out.
Orzamento:
58.449,85 €
Aportación provincial:
58.449,85 €
2017
Pav. cmñs. de Xestal-Filgueiras, Lourido e o.
Orzamento:
51.282,26 €
Aportación provincial:
51.282,26 €
2017
Pav. Cmñs. Silvalonga e A Fraga-Os Pontigos.
Orzamento:
47.941,77 €
Aportación provincial:
39.961,62 €
2017
Senda peonil no Camiño Grande (Igrexafeita)
Orzamento:
44.487,25 €
Aportación provincial:
36.507,00 €
2017
Pav. cmñs. da Fraga-Penalonga-AC861 e ou.
Orzamento:
110.478,42 €
Aportación provincial:
13.069,68 €
2018
Renov. pavim. na Av. Marqués de Figueroa e outros
Orzamento:
240.626,46 €
Aportación provincial:
218.361,42 €
2018
Urbanización contorna convento do Rosario
Orzamento:
90.307,95 €
Aportación provincial:
90.307,95 €
2018
TERM Pav. cmñs. da Fraga-Penalonga-AC861 e ou.
Orzamento:
62.302,63 €
Aportación provincial:
62.302,63 €
2018
Mellora da Iluminación nas instalacións deportivas
Orzamento:
42.533,42 €
Aportación provincial:
42.533,42 €
2019
Pavimentación camiños de Castrelo-Cabanela e ou.
Orzamento:
112.332,04 €
Aportación provincial:
112.332,04 €
2019
Construcción de salón polivalente no Chao de Lamas
Orzamento:
111.828,68 €
Aportación provincial:
111.828,68 €
2019
Pavimen.cmño. A Chabola-Caínce-O Hedreiro-Amido
Orzamento:
82.509,51 €
Aportación provincial:
82.509,51 €
2019
Pavim.cmños. da Laxe-O Couto, A Castiñeira e ou.
Orzamento:
49.237,38 €
Aportación provincial:
49.237,38 €
2019
Pavimentacion do camino do Cando ao Castro
Orzamento:
47.983,25 €
Aportación provincial:
47.983,25 €
2019
Pavimentación camiños Vilafiúnce - DP-7603 e out.
Orzamento:
55.489,10 €
Aportación provincial:
45.001,22 €
2019
Pavim.Cadavás -DP-7601, Piñeiros-T.M. Narón, e ou.
Orzamento:
42.867,35 €
Aportación provincial:
35.367,35 €
2019
Pavimentación camiños dos Foxos e A Vila-O Freixo
Orzamento:
34.277,01 €
Aportación provincial:
34.277,01 €
2019
Pavimentación camiño de Sabanda - A Pena, e outro
Orzamento:
35.867,12 €
Aportación provincial:
29.867,12 €
2020
Iluminación en Marqués de Figueroa, Outeiro e ou.
Orzamento:
67.000,13 €
Aportación provincial:
67.000,13 €
2020
Pavimentación do camiño do Eirexado a Lourido
Orzamento:
57.666,53 €
Aportación provincial:
57.666,53 €
2020
Pavim. nas Calvelas, O Albeiro, Agra Abaixo e ou.
Orzamento:
44.178,49 €
Aportación provincial:
44.178,49 €
2021
Mellora envolvente casa cultura de San Sadurniño
Orzamento:
150.790,28 €
Aportación provincial:
150.790,28 €
2021
Ensanche e pav.cmño.da Sanguiñeira á Torre.Bardaos
Orzamento:
59.832,01 €
Aportación provincial:
59.832,01 €
2021
Ensan. e pavim. cmño.Ríolimpo ao Castelo (Narahío)
Orzamento:
61.127,94 €
Aportación provincial:
59.307,38 €
2021
Pavimentación do camiño de Lourido a Quintiá
Orzamento:
59.122,83 €
Aportación provincial:
59.122,83 €
2021
Ensanche e pav.cmño. da Longra a Riolimpo (Naraío)
Orzamento:
46.152,30 €
Aportación provincial:
46.152,30 €
2021
Pavimentac.camiños en Portolamas, A Curuxa e o ou.
Orzamento:
33.828,32 €
Aportación provincial:
33.178,65 €
2022
Ensanche e pavimentac.camiño entre A Camba e Vigo
Orzamento:
169.281,43 €
Aportación provincial:
169.281,43 €
2022
Paviment.camiño Chabola-Chao de San Cristovo e ou.
Orzamento:
86.329,24 €
Aportación provincial:
86.329,24 €
2022
Pavim. cmñs. na Pereira, A Veiga,As Calvelas e ou.
Orzamento:
70.712,25 €
Aportación provincial:
70.712,25 €
2022
Pavim. cmñs. Vilar, Piegolongo, Penacastrelo e ou.
Orzamento:
57.503,47 €
Aportación provincial:
57.503,47 €
2023
Pavimentación dos camiños de Solposto (Igrexafeita), Lourido, Monte, Pousadoiro e Racamonde (Naraío)
Orzamento:
74.742,84 €
Aportación provincial:
74.742,84 €
2023
Pavimentación do camiño da Bidueda
Orzamento:
61.472,85 €
Aportación provincial:
61.472,85 €
2023
Pavimentación dos Camiños O Pico e O Chao (Ferreira), O Vilar (Igrexafeita) e Orxás (San Sadurniño)
Orzamento:
57.293,35 €
Aportación provincial:
57.293,35 €
2023
Instalación de climatización, son e iluminación do escenario da Casa da Cultura de San Sadurniño
Orzamento:
46.221,32 €
Aportación provincial:
46.221,32 €
2023
Reparación da ponte do Pozo de Lamas
Orzamento:
44.034,82 €
Aportación provincial:
44.034,82 €
2023
Saneamento, abastecemento e pavimentación do Camiño de Rupiallo
Orzamento:
40.418,99 €
Aportación provincial:
40.418,99 €