Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Sada

Sada - Acondicionamento Paseo Marítimo e Avda. do Porto Acondicionamento Paseo Marítimo e Avda. do Porto
Sada - Acondicionamento pavimentos e instalacións rúas en Fontán Acondicionamento pavimentos e instalacións rúas en Fontán
Sada - Cubrición pista polideportiva Cubrición pista polideportiva
Sada - Parque Infantil As Brañas Parque Infantil As Brañas
 • Total aprobado
  6.893.418,03 €
 • Total gasto social
  375.666,68 €
 • Total investimentos
  5.454.251,89 €
 • Total gasto corrente
  952.352,61 €
 • Total proveedores
  111.146,85 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Cubrición pista polidepor. en Mondego. Fase I
Orzamento:
148.225,88 €
Aportación provincial:
141.280,94 €
2017
Redes, servizos e pavim. Praciña do Conde
Orzamento:
120.000,26 €
Aportación provincial:
120.000,26 €
2017
Imperm. cuber.pavillón colex. de Mondego e o.
Orzamento:
89.968,27 €
Aportación provincial:
89.968,27 €
2017
Reparación e mellora pozos bombeo. Sada
Orzamento:
76.187,81 €
Aportación provincial:
76.187,81 €
2017
Reordenac. contorna travesías Posse.Fase I
Orzamento:
74.116,29 €
Aportación provincial:
74.116,29 €
2017
Sane. cmño. Loureiro do Castro a Samoedo
Orzamento:
61.565,71 €
Aportación provincial:
61.565,71 €
2017
Conservación e mantem. Capela de S. Roque
Orzamento:
60.204,18 €
Aportación provincial:
60.204,18 €
2017
Pavim. tramo Avda. Repúb. Arxentina e out.
Orzamento:
47.464,11 €
Aportación provincial:
47.212,44 €
2017
Pavimen. camiño Souto e Lamela. Carnoedo
Orzamento:
40.000,00 €
Aportación provincial:
40.000,00 €
2018
Reforma centro munic. formación ocupacional Osedo
Orzamento:
231.501,40 €
Aportación provincial:
167.931,60 €
2018
Rehabilitación viais polígono industrial Coiro
Orzamento:
232.261,85 €
Aportación provincial:
166.140,76 €
2018
Repar. Inst. pozos bombeo Trasín, Seixeda e outs.
Orzamento:
138.093,54 €
Aportación provincial:
138.093,54 €
2018
Senda peonil e servizos AC-163 da Escola a DP7504
Orzamento:
115.141,17 €
Aportación provincial:
115.141,17 €
2018
Millora segur.iluminac. públ. Taibó, Piñeiro e ou.
Orzamento:
112.037,16 €
Aportación provincial:
112.037,16 €
2018
Ampl. e acondic. zona xogos CEIP Barrié da Maza
Orzamento:
70.000,00 €
Aportación provincial:
70.000,00 €
2018
Renovación.abastec.B.Maza-Praza España-Igrexa Nova
Orzamento:
53.215,42 €
Aportación provincial:
53.215,42 €
2019
Remodelación parque infantil urbaniz. das Brañas
Orzamento:
218.404,03 €
Aportación provincial:
218.404,03 €
2019
Acond. xardiñ.e pavim. P.Marítimo e Avda. do Porto
Orzamento:
217.208,92 €
Aportación provincial:
217.208,92 €
2019
Reposión beirarrúas e acceso ao Polig. Sada-Cambre
Orzamento:
158.458,05 €
Aportación provincial:
158.458,05 €
2019
Acondicinam. pavimentos e instalacións rúas Fontán
Orzamento:
140.278,49 €
Aportación provincial:
119.389,30 €
2019
Subst. redes, acomet. e pavim. Lugrís Freire e ou.
Orzamento:
88.777,01 €
Aportación provincial:
88.777,01 €
2019
Mell. acces. a Fontán e rep.escaleira Av. do Porto
Orzamento:
64.642,39 €
Aportación provincial:
64.642,39 €
2019
Mellora pavim. cmño.Perouteiro e punto limpo Vilar
Orzamento:
61.323,47 €
Aportación provincial:
61.323,47 €
2019
Mantemento,conservación oficina xuvenil OMIX. Sada
Orzamento:
50.901,69 €
Aportación provincial:
50.901,69 €
2019
Pavimentación camiño Agrelos, entre Pazos e Souto
Orzamento:
40.576,65 €
Aportación provincial:
40.576,65 €
2020
Pluviais Avda. de Sada e a súa contorna e out.
Orzamento:
225.367,76 €
Aportación provincial:
225.367,76 €
2020
Servizo de distribución de auga parroquia de Osedo
Orzamento:
136.439,98 €
Aportación provincial:
136.439,98 €
2020
Dotación de servizos en Samoedo entre nº 41 e 53
Orzamento:
119.299,27 €
Aportación provincial:
115.232,92 €
2020
Mell. Instal. e pavim. camiños de Piñeiro, Meirás
Orzamento:
114.568,52 €
Aportación provincial:
113.849,58 €
2020
Renov. tubaxes distr. r/ Rosalía de Castro e ou.
Orzamento:
99.072,05 €
Aportación provincial:
99.072,05 €
2020
Renov.tubaxes distribuc. no Casteliño e Cacharrete
Orzamento:
95.430,97 €
Aportación provincial:
95.430,97 €
2020
Renovación de servizos no Tarabelo
Orzamento:
114.077,71 €
Aportación provincial:
84.550,26 €
2020
Distribución auga entre Osedo e O Castro DP 7502
Orzamento:
67.955,40 €
Aportación provincial:
67.955,40 €
2020
Auga e saneamento cmño. Souto á Pereira, Carnoedo
Orzamento:
60.419,74 €
Aportación provincial:
60.419,74 €
2020
Mantemento de fontes e lavadoiros Concello de Sada
Orzamento:
53.541,23 €
Aportación provincial:
53.541,23 €
2021
1ª Fase Instalacións deportivas en Quintán.Mondego
Orzamento:
723.792,20 €
Aportación provincial:
374.592,70 €
2021
Substitución redes e reurbaniz. r/Sanjurjo Badía
Orzamento:
387.888,67 €
Aportación provincial:
290.227,89 €
2022
Renovación da Avda. Párroco Villanueva (Sada)
Orzamento:
336.440,72 €
Aportación provincial:
330.259,14 €
2022
Senda peonil Veigue-Límite Concello
Orzamento:
207.444,97 €
Aportación provincial:
205.539,18 €
2022
Acondic.viais na Igrexa Carnoedo, Cacharrete e ou.
Orzamento:
174.883,59 €
Aportación provincial:
174.883,59 €
2022
Ampliación abastecemento auga Amexeiral e Lácere
Orzamento:
69.894,95 €
Aportación provincial:
57.764,42 €
2022
Ampl. rede abastecemento en Tumbadoiro (Meirás)
Orzamento:
30.195,90 €
Aportación provincial:
12.905,93 €
2023
Campo Fútbol de césped artificial no recinto deportivo municipal de Carnoedo
Orzamento:
508.199,98 €
Aportación provincial:
202.005,44 €
2023
Substitución de redes principais e as súas acometidas na praciña da Mariña, rúa de Oriente e outro
Orzamento:
201.436,65 €
Aportación provincial:
201.436,65 €