Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Rois

Rois - Accesos a Agrafoxo Accesos a Agrafoxo
Rois - Afirmado e acondicionamento da pista de AC301 a Bralo Afirmado e acondicionamento da pista de AC301 a Bralo
Rois - Afirmado e acondicionamento da pista de AC308 a Sabacedo Afirmado e acondicionamento da pista de AC308 a Sabacedo
Rois - Afirmado e acondicionamento da pista de Liñares a Bralo Afirmado e acondicionamento da pista de Liñares a Bralo
Rois - Instalacion de terreo de xogo de herba artificial no Campo de Futbol de O Pino (Urdilde) Instalacion de terreo de xogo de herba artificial no Campo de Futbol de O Pino (Urdilde)
Rois - Reposición da cuberta do Pavillón de Os Dices Reposición da cuberta do Pavillón de Os Dices
 • Total aprobado
  4.741.109,63 €
 • Total gasto social
  310.140,60 €
 • Total investimentos
  2.513.547,18 €
 • Total gasto corrente
  1.797.222,17 €
 • Total proveedores
  120.199,68 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Acond. cms. Calle(Urdilde) e cemiterio Seira
Orzamento:
96.883,97 €
Aportación provincial:
96.883,97 €
2017
Accesos a Liñares e cm. interiores en Asneiros
Orzamento:
95.683,09 €
Aportación provincial:
95.683,09 €
2017
Acondicion. cmños. en Cornes e Picadizo
Orzamento:
89.333,36 €
Aportación provincial:
89.333,36 €
2017
Cmños. en Rubieiro, Herbogo, a Eirexa e ou.
Orzamento:
69.546,50 €
Aportación provincial:
69.546,50 €
2017
Acondicionam. vial de Urdilde a Casal de Poño
Orzamento:
59.010,74 €
Aportación provincial:
59.010,74 €
2018
Rehabilitac.firme vial de Vilachán a Porto e Beade
Orzamento:
101.547,45 €
Aportación provincial:
101.547,45 €
2018
Pav.en Xei e Agrafoxo e alcant.e pluv. nos Vilares
Orzamento:
97.211,98 €
Aportación provincial:
97.211,98 €
2018
Cmños.en Faro, Duei e pistas en Aldea Grande e ou.
Orzamento:
91.516,15 €
Aportación provincial:
91.516,15 €
2018
Accesos aos Vilares e accesos e ou. en Infesta
Orzamento:
80.672,99 €
Aportación provincial:
80.672,99 €
2018
Camiños en Fufelo e Meana e Parque Infantil Buxán
Orzamento:
79.866,46 €
Aportación provincial:
79.866,46 €
2018
Acondicionamento interiores en Espiñeira-Buxan
Orzamento:
52.747,57 €
Aportación provincial:
52.747,57 €
2018
Rehabilitación de firme en vial de Beade a Cernan
Orzamento:
45.636,08 €
Aportación provincial:
45.635,08 €
2019
Acces. AC-543 a Moares, Barreiro e Ponte da Pedra
Orzamento:
170.062,91 €
Aportación provincial:
170.062,91 €
2019
Reposición de cuberta do pavillón dos Dices
Orzamento:
114.590,55 €
Aportación provincial:
99.985,19 €
2019
Rehabilitación firme en Vial de Sorribas a Reibó
Orzamento:
81.945,01 €
Aportación provincial:
81.945,01 €
2019
Rehabilitación firme en vial de Meana a Sorribas
Orzamento:
76.364,31 €
Aportación provincial:
76.364,31 €
2019
Acceso campo de fútbol Seira e accesos a Agrafoxo
Orzamento:
74.214,55 €
Aportación provincial:
74.214,55 €
2019
Rehabilitación firme accesos a Vilachán e outro
Orzamento:
60.945,06 €
Aportación provincial:
60.945,06 €
2019
Acondicion. pista de Oin á estrada de Seira e ou.
Orzamento:
53.723,02 €
Aportación provincial:
53.723,02 €
2019
Acond. vial estrada Santiago-Noia( AC-543) a Pumar
Orzamento:
44.912,93 €
Aportación provincial:
44.912,93 €
2020
Afirmado e acondicion. de pistas en Xiaxe e Moares
Orzamento:
69.850,35 €
Aportación provincial:
69.850,35 €
2020
Instalación terreo xogo c. fútbol O Pino. Urdilde
Orzamento:
432.457,03 €
Aportación provincial:
50.990,90 €
2021
Afirmado e acondicionam. pista de AC 301 a Bralo
Orzamento:
113.095,07 €
Aportación provincial:
113.095,07 €
2021
Afirmado e acondicionam. pista de Liñares a Bralo
Orzamento:
77.735,99 €
Aportación provincial:
77.735,99 €
2021
Afirmado e acondic. pista de AC 301 a Socastro
Orzamento:
58.439,98 €
Aportación provincial:
49.601,21 €
2021
Afirm. e acondic.de pistas de Rubieiro a Socastro
Orzamento:
66.983,28 €
Aportación provincial:
45.477,66 €
2021
Afirm. e acond.pista de Vilachán a Ponte da Pedra
Orzamento:
65.168,95 €
Aportación provincial:
44.245,84 €
2021
Afirmado e acond. pistas e Oin,Asneiros e A Eirexa
Orzamento:
46.138,03 €
Aportación provincial:
31.324,98 €
2022
Afirmado e acondicionam. pista de AC308 a Sabacedo
Orzamento:
148.343,82 €
Aportación provincial:
148.343,82 €
2022
Acondicionamento de viarios en Figueroa
Orzamento:
91.561,81 €
Aportación provincial:
87.384,91 €
2022
Afirm. e acondici. pista Sorribas a Vilar do Abade
Orzamento:
58.433,61 €
Aportación provincial:
58.433,61 €
2023
Interiores en Seira
Orzamento:
63.361,18 €
Aportación provincial:
57.977,50 €
2023
Interiores en Buxán
Orzamento:
62.595,66 €
Aportación provincial:
57.277,02 €