Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Ribeira

Ribeira - Acondicionamiento del entorno del conservatorio de Aguiño Acondicionamiento del entorno del conservatorio de Aguiño
Ribeira - Pavimentación da rúa Romero Ortiz Pavimentación da rúa Romero Ortiz
Ribeira - Pavimentación y renovación de las redes de agua potable y pluviales de la Calle Luis Pimentel Pavimentación y renovación de las redes de agua potable y pluviales de la Calle Luis Pimentel
Ribeira - Renovación de servizos e pavimentación da rúa das Américas Renovación de servizos e pavimentación da rúa das Américas
 • Total aprobado
  12.045.805,28 €
 • Total gasto social
  604.828,15 €
 • Total investimentos
  10.715.151,22 €
 • Total gasto corrente
  555.604,03 €
 • Total proveedores
  170.221,88 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Pav.cmñs.crta. S. Roque-Dean Pequeño e o.
Orzamento:
218.557,50 €
Aportación provincial:
218.557,50 €
2017
Pavim.rúas casco urbano:Xoana Torres e.o.
Orzamento:
183.911,36 €
Aportación provincial:
183.911,36 €
2017
Pavim. rúas Rosalía Castro, Galicia e ou.
Orzamento:
173.450,39 €
Aportación provincial:
173.450,39 €
2017
Pavim. e rede de pluviais na rúa Castelao
Orzamento:
218.557,50 €
Aportación provincial:
134.285,88 €
2017
Pavim. e renov. servizos rúa do Mar e Volta
Orzamento:
140.146,42 €
Aportación provincial:
115.057,68 €
2017
Renov. beirarrúas e pluviais na Avda.do Ferrol
Orzamento:
103.091,46 €
Aportación provincial:
103.091,46 €
2017
Pavimentación en Insuela e na rúa Rioazor
Orzamento:
117.612,63 €
Aportación provincial:
96.557,85 €
2017
Saneam. pozo bombeo Barrosas (Carreira)
Orzamento:
71.285,17 €
Aportación provincial:
71.285,17 €
2017
Parq. infan. e parq. biosaudable nos Muiños
Orzamento:
70.615,55 €
Aportación provincial:
70.615,55 €
2017
Sane. e pluv. rúa das Revaleiras (Palmeira)
Orzamento:
67.755,50 €
Aportación provincial:
67.755,50 €
2017
Rede saneamento camiños Cristal e Igrexa
Orzamento:
63.946,61 €
Aportación provincial:
63.946,61 €
2017
AMPL. REDE SANEAM. E PAVIMEN. EN FRIÓNS (CARREIRA)
Orzamento:
62.260,27 €
Aportación provincial:
62.260,27 €
2017
Sane., pluv. e pav. r/ Prado, Rocapellón e ou.
Orzamento:
54.613,70 €
Aportación provincial:
54.613,70 €
2017
Pavim. campos fútbol de Aguiño e Carreira
Orzamento:
47.441,93 €
Aportación provincial:
47.441,93 €
2017
REF. PLUV. E SAN. R/BUENOS AIRES,CORRUBEDO
Orzamento:
57.781,37 €
Aportación provincial:
32.352,22 €
2017
Peche da campo de futbol de Oleiros e ou.
Orzamento:
30.225,45 €
Aportación provincial:
30.225,45 €
2017
Mell. aseos biblioteca r/Xornalista M.L.Rivas
Orzamento:
30.087,73 €
Aportación provincial:
30.087,73 €
2017
Pavim. e liñas de pluviais na rúa Torreiro
Orzamento:
30.230,95 €
Aportación provincial:
24.819,06 €
2018
Rede pluviais polig. industrial de Xarás (Riveira)
Orzamento:
217.151,52 €
Aportación provincial:
217.151,52 €
2018
Pavimentación de camiños no lugar de Sirves
Orzamento:
182.411,64 €
Aportación provincial:
182.411,64 €
2018
Pavim. renov.servizos r/Escorial e r/Perez Galdós
Orzamento:
132.788,55 €
Aportación provincial:
132.788,55 €
2018
Paviment. e pluviais na Pedra do Pino (Corrubedo)
Orzamento:
118.133,85 €
Aportación provincial:
118.133,85 €
2018
Pavimentacion da estrada de Axeitos
Orzamento:
103.631,90 €
Aportación provincial:
103.631,90 €
2018
Rede saneam. con pozo bombeo Campelos (Olveira)
Orzamento:
216.055,11 €
Aportación provincial:
93.647,20 €
2018
Pavimen. e rede pluviais no Agro do Areal e ou.
Orzamento:
93.646,49 €
Aportación provincial:
93.646,49 €
2018
Rep. pavimento na estrada da Perdigoteira (Artes)
Orzamento:
76.544,08 €
Aportación provincial:
76.544,08 €
2018
Paviment. e rede de pluviais no Vilar (Carreira)
Orzamento:
74.057,07 €
Aportación provincial:
74.057,07 €
2018
Pavimen. e rede pluviais na rúa da Cruz (Aguiño)
Orzamento:
69.933,38 €
Aportación provincial:
69.933,38 €
2018
Beirarrúas en Iñeiras,r/Fran. Lorenzo Mariño e ou.
Orzamento:
68.475,09 €
Aportación provincial:
68.475,09 €
2018
Aglomerado da rúa Atalaia (Corrubedo)
Orzamento:
51.627,75 €
Aportación provincial:
51.627,75 €
2018
Pavim. r/ do Canal e cmño. de Ameixida-Paramos
Orzamento:
48.881,82 €
Aportación provincial:
48.881,82 €
2018
Pavim. cmño. Sancortés e do cemiterio en Oleiros
Orzamento:
46.587,89 €
Aportación provincial:
46.587,89 €
2018
Instalación rede saneamento R/dos Bolos (Aguiño)
Orzamento:
45.789,93 €
Aportación provincial:
45.789,93 €
2018
Adec. e reord. espazo público en Martín (Ribeira)
Orzamento:
44.904,83 €
Aportación provincial:
44.904,83 €
2018
Pavimentación das rúas Pombal e Cervantes
Orzamento:
34.574,41 €
Aportación provincial:
34.574,41 €
2019
Rede saneamento con pozo bombeo Muiños (rev-02)
Orzamento:
326.718,74 €
Aportación provincial:
326.718,74 €
2019
Mellora térmica antiga escola de Corrubedo e o.
Orzamento:
149.907,06 €
Aportación provincial:
149.907,06 €
2019
Renovación liña abastecemento lugar da Mámoa
Orzamento:
148.547,79 €
Aportación provincial:
148.547,79 €
2019
Pavimentacion e pluviais en Atalaia
Orzamento:
146.932,64 €
Aportación provincial:
146.932,64 €
2019
Beirarrúas e auga potable en Rúa Luís Pimentel
Orzamento:
92.612,01 €
Aportación provincial:
92.612,01 €
2019
Renovación de servizos e pavimentación en Outeiro
Orzamento:
89.015,73 €
Aportación provincial:
89.015,73 €
2019
Beirarrúas e pluviais en Cubeliños
Orzamento:
77.275,31 €
Aportación provincial:
77.275,31 €
2019
Pavimentacion das rúas Fonte Nova e Alto do Rial
Orzamento:
47.680,78 €
Aportación provincial:
47.680,78 €
2019
Pavimentacion da estrada de Bretal a Reiriz
Orzamento:
46.227,64 €
Aportación provincial:
46.227,64 €
2019
Pavim. e reordenac. Parq. infant. colexio de Artes
Orzamento:
32.834,29 €
Aportación provincial:
32.834,29 €
2019
Pavimentación de camiños en Sego
Orzamento:
30.719,79 €
Aportación provincial:
30.719,79 €
2020
Renovacion servizos e paviment. Avda. da Coruña
Orzamento:
332.834,85 €
Aportación provincial:
332.834,85 €
2020
Renov. servizos e pavim. rúa das Américas (Aguiño)
Orzamento:
182.934,89 €
Aportación provincial:
182.934,89 €
2020
Pavimentación da rúa Romero Ortiz (Ribeira)
Orzamento:
164.161,24 €
Aportación provincial:
164.161,24 €
2020
Renovacion de servizos na Rúa Vilar
Orzamento:
134.602,26 €
Aportación provincial:
134.602,26 €
2020
Renovación liña abastecemento DP-7305 (Carreira)
Orzamento:
133.614,08 €
Aportación provincial:
133.614,08 €
2020
Renovación servizos e pavim. r/Falcato e Travesía
Orzamento:
76.133,13 €
Aportación provincial:
76.133,13 €
2020
Beirarrúas e instalación de pluviais na Ameixida
Orzamento:
70.491,20 €
Aportación provincial:
70.491,20 €
2020
Pavimentación da praza da Amarella
Orzamento:
58.464,19 €
Aportación provincial:
58.464,19 €
2020
Acondicionamiento contorna conservatorio Aguiño
Orzamento:
49.471,12 €
Aportación provincial:
49.471,12 €
2020
Renovación do alumeado público na Rúa de Galicia
Orzamento:
39.204,00 €
Aportación provincial:
39.204,00 €
2020
Pavimentación de camiño en Gándara
Orzamento:
34.413,63 €
Aportación provincial:
34.413,63 €
2020
Renov. alumeado públ. r/Lugo e r/Rosalía de Castro
Orzamento:
18.295,20 €
Aportación provincial:
18.295,20 €
2021
Pav. r/R.de Castro de r/M.de Adalid a r/Irmandiños
Orzamento:
217.900,30 €
Aportación provincial:
217.900,30 €
2021
Saneamento e abastecemento nas Lombas (Palmeira)
Orzamento:
206.774,49 €
Aportación provincial:
206.774,49 €
2021
Rede de saneamento en Agrelo (Olveira-Oleiros)
Orzamento:
194.823,52 €
Aportación provincial:
194.823,52 €
2021
Ampli. e renov. parque infantil de Pedra Pateira
Orzamento:
171.831,47 €
Aportación provincial:
171.831,47 €
2021
Pav. e renov. auga e pluv. R/Celso Emilio Ferreiro
Orzamento:
189.765,00 €
Aportación provincial:
165.394,99 €
2021
Saneam., paviment. e abastec. en Frións. Carreira
Orzamento:
154.081,94 €
Aportación provincial:
154.081,94 €
2021
Rede saneam.con pozo de bombeo Canabeiro (Oleiros)
Orzamento:
134.377,47 €
Aportación provincial:
134.377,47 €
2021
Paviment., saneam. e abastec. Braña do Muro.Aguiño
Orzamento:
133.104,94 €
Aportación provincial:
133.104,94 €
2021
Instal.rede de san. e abast. Sampedro (Palmeira)
Orzamento:
130.919,88 €
Aportación provincial:
130.919,88 €
2021
Saneamento no lugar de "A Cucheriza" (Olveira)
Orzamento:
102.006,33 €
Aportación provincial:
102.006,33 €
2021
Pavimen. e pluviais na Rúa do Castro (Castiñeiras)
Orzamento:
99.749,40 €
Aportación provincial:
99.749,40 €
2021
Pav. e redes auga e pluv. r/Luis Pimentel (Aguiño)
Orzamento:
98.489,96 €
Aportación provincial:
98.489,96 €
2021
Pav., pluv. e san.r/Chaprado e Ceboleira.Corrubedo
Orzamento:
92.687,79 €
Aportación provincial:
92.687,79 €
2021
Pavim. pluviais e saneamento r/Chouza. Castiñeiras
Orzamento:
59.915,98 €
Aportación provincial:
59.915,98 €
2021
Beirarrúas na AC-550. Tramo Gándara. Oleiros
Orzamento:
56.611,12 €
Aportación provincial:
56.611,12 €
2021
Rede de pluviais en Outeiro (Artes)
Orzamento:
31.515,53 €
Aportación provincial:
31.515,53 €
2022
Const. grada campo futbol herba artif. A Fieiteira
Orzamento:
247.483,34 €
Aportación provincial:
247.483,34 €
2022
Renov. Parq. A Capela e mell. do Parq. Parte ó Río
Orzamento:
179.566,21 €
Aportación provincial:
179.566,21 €
2022
Renov. Parque infantil "Horta do Cura" e outro
Orzamento:
139.480,55 €
Aportación provincial:
139.480,55 €
2022
Ampliación pistas deportivas en Saamil (Corrubedo)
Orzamento:
116.339,66 €
Aportación provincial:
116.339,66 €
2022
Construción de novo parque infantil en Artes
Orzamento:
114.838,37 €
Aportación provincial:
114.838,37 €
2022
Pav. e renovación de servizos en rúa do Curbelo
Orzamento:
111.808,21 €
Aportación provincial:
104.827,93 €
2022
Mell. accesib. e pav. Rúa Luis Seoane (Aguiño)
Orzamento:
103.641,42 €
Aportación provincial:
103.641,42 €
2022
Mellora acces. nas beirarrúas e san. en Gándara
Orzamento:
100.968,23 €
Aportación provincial:
100.968,23 €
2022
Pav. e renov. servizos en Rúa Padre Feijoo e outra
Orzamento:
91.310,84 €
Aportación provincial:
91.310,84 €
2022
Ren. liña auga pot. e inst. pluviais lug. Ameixida
Orzamento:
107.627,78 €
Aportación provincial:
88.948,58 €
2022
Pav. e inst. de san. no lugar de Sirves (Olveira)
Orzamento:
86.379,87 €
Aportación provincial:
86.379,87 €
2022
Mell. acces. e pav. Rúa Praia da Ribeira (Aguiño)
Orzamento:
86.270,85 €
Aportación provincial:
86.270,85 €
2022
Renov. de servizos e pav. Rúa da Cambra (Palmeira)
Orzamento:
82.069,87 €
Aportación provincial:
82.069,87 €
2022
Pav. e inst. san. prolong. Rúa do Colexio
Orzamento:
67.515,76 €
Aportación provincial:
67.515,76 €
2022
Ampliación rede de abastecemento na avenida da Paz
Orzamento:
54.598,56 €
Aportación provincial:
54.598,56 €
2022
Mell. accesibilidade e pav. Rúa Carreiro (Aguiño)
Orzamento:
48.311,29 €
Aportación provincial:
48.311,29 €
2022
Pav. e mell. accesibilidade Rúa Monumento
Orzamento:
48.187,79 €
Aportación provincial:
48.187,79 €
2023
Pavimentacion da Rúa Francisco Lorenzo Mariño (Aguiño)
Orzamento:
165.592,41 €
Aportación provincial:
165.592,41 €
2023
Vestiarios Campo de Futbol de Oleiros (Oleiros)
Orzamento:
151.101,12 €
Aportación provincial:
151.101,12 €
2023
Saneamento e abastecemento en Lixó (Palmeira)
Orzamento:
149.876,17 €
Aportación provincial:
149.876,17 €
2023
Pavimentación, abastecemento e pluviais na rúa da Capela (Carreira)
Orzamento:
131.290,23 €
Aportación provincial:
131.290,23 €
2023
Saneamento no lugar de Espiñeirido (Olveira)
Orzamento:
119.770,91 €
Aportación provincial:
119.770,91 €
2023
Renovación da rede de auga potable na Rúa Barreiro (Palmeira)
Orzamento:
137.874,09 €
Aportación provincial:
113.945,53 €
2023
Pavimentación Rúa dos Curros (Castiñeiras)
Orzamento:
108.565,10 €
Aportación provincial:
108.565,10 €
2023
Cuberta textil do Parque Infantil das Abesadas (Ribeira)
Orzamento:
97.066,67 €
Aportación provincial:
97.066,67 €
2023
Renovacion da praza Estudiantes (Ribeira)
Orzamento:
93.440,83 €
Aportación provincial:
93.440,83 €
2023
Pavimentación do entorno da Igrexa Parroquial de Artes (Artes)
Orzamento:
76.698,62 €
Aportación provincial:
76.698,62 €
2023
Pavimentación e renovacion de servizos na rúa Portugal (Ribeira)
Orzamento:
47.666,12 €
Aportación provincial:
47.666,12 €
2023
Saneamento na rúa Buenos Aires (Corrubedo)
Orzamento:
44.559,45 €
Aportación provincial:
44.559,45 €
2023
Pavimentación e pluviais na travesía dos Pozos (Corrubedo)
Orzamento:
38.459,55 €
Aportación provincial:
38.459,55 €