Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Rianxo

Rianxo - Acondicionamento do edificio para a sede da Policía Local de Rianxo Acondicionamento do edificio para a sede da Policía Local de Rianxo
Rianxo - Dotación e ampliación da rede de abastacemento no lugar de Corques (Taragoña) Dotación e ampliación da rede de abastacemento no lugar de Corques (Taragoña)
Rianxo - Mantenimiento y mejora en el cementerio municipal Mantenimiento y mejora en el cementerio municipal
Rianxo - Restauración do pavimento na Alameda de Rianxo Restauración do pavimento na Alameda de Rianxo
 • Total aprobado
  5.035.148,69 €
 • Total gasto social
  330.919,16 €
 • Total investimentos
  3.031.201,65 €
 • Total gasto corrente
  656.215,26 €
 • Total proveedores
  1.016.812,62 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Saneamento integral no lugar de Foxacos
Orzamento:
197.207,49 €
Aportación provincial:
172.253,95 €
2017
Vestiarios no campo de fútbol de A Lomba
Orzamento:
151.925,28 €
Aportación provincial:
103.997,69 €
2017
Pavim. de Rianxiño-Fincheira (salto da auga)
Orzamento:
41.993,15 €
Aportación provincial:
8399,64 €
2018
Acondic. edificio sede da policía local de Rianxo
Orzamento:
130.877,56 €
Aportación provincial:
115.059,15 €
2018
Pavimentación interior no núcleo de Brión 1ª fase
Orzamento:
123.559,91 €
Aportación provincial:
113.559,91 €
2018
Saneamento e abastecemento no lugar de Lustres
Orzamento:
116.439,13 €
Aportación provincial:
104.439,13 €
2018
Restauración de pavimento Alameda de Rianxo
Orzamento:
88.586,97 €
Aportación provincial:
88.586,97 €
2018
Mantemento e mellora cemiterio municipal Rianxo
Orzamento:
97.007,50 €
Aportación provincial:
87.007,50 €
2018
Pavimentación Pista Somoza- Asados-Igrexa-Leiro
Orzamento:
122.981,38 €
Aportación provincial:
78.975,91 €
2018
Ampliac. abastec.en Suigrexa e Montegrande, Asados
Orzamento:
74.794,25 €
Aportación provincial:
67.794,25 €
2018
Ampl. saneam. Traba de Arriba e A Veiga (A Capela)
Orzamento:
72.861,25 €
Aportación provincial:
66.621,16 €
2018
Instalación dun ascensor na Casa do Mar
Orzamento:
59.570,87 €
Aportación provincial:
59.570,87 €
2018
Renovación de parque infantil no CEIP-ADR Castelao
Orzamento:
58.544,64 €
Aportación provincial:
50.000,00 €
2018
Mellora e mant. firme na r/ Campo de Pazos. Iñobre
Orzamento:
33.253,35 €
Aportación provincial:
29.764,52 €
2019
Mell.accesib. C. Cultural e Deportivo de Taragoña
Orzamento:
98.343,17 €
Aportación provincial:
93.343,17 €
2019
Mell. envolv. pav. colexio CEP X.Mª Brea Segade
Orzamento:
63.300,00 €
Aportación provincial:
61.105,00 €
2019
Pavimentación pista a Meiquiz e Rial (1ª fase)
Orzamento:
49.299,49 €
Aportación provincial:
40.487,20 €
2019
Mellora firme rúa Burato-Fachán- fase I-Taragoña
Orzamento:
54.909,11 €
Aportación provincial:
35.640,42 €
2020
Rede de saneamento en Burés, fase 1
Orzamento:
115.138,95 €
Aportación provincial:
115.138,95 €
2020
Ampliación rede abastecemento en Outeiro(Taragoña)
Orzamento:
50.083,35 €
Aportación provincial:
50.083,35 €
2020
Área recreativa infantil no CEIP Ana María Diéguez
Orzamento:
38.220,71 €
Aportación provincial:
38.220,71 €
2021
Rede saneam.e abast. Quintáns, prrq. Isorna.Fase I
Orzamento:
243.527,03 €
Aportación provincial:
243.527,03 €
2021
Rede de abastecemento auga en Corques. Taragoña
Orzamento:
103.962,06 €
Aportación provincial:
103.962,06 €
2021
Acondic. mobiliario vivendas dos mestres en Rianxo
Orzamento:
21.773,71 €
Aportación provincial:
13.631,56 €
2022
Cuberta pav. polid. parroq. Rianxo Rosalía de C. 6
Orzamento:
171.432,87 €
Aportación provincial:
171.432,87 €
2022
Inst. eléctr. centro socio-cultural Liceo Marítimo
Orzamento:
38.749,94 €
Aportación provincial:
38.749,94 €
2022
Iluminación paseo maritimo: Setefogas-A Torre
Orzamento:
35.744,77 €
Aportación provincial:
31.626,31 €
2022
Acond. mobiliario vivendas dos mestres (Bloque A)
Orzamento:
22.983,71 €
Aportación provincial:
22.983,71 €
2023
Rede de saneamento no lugar de Pousada, fase 1
Orzamento:
222.357,39 €
Aportación provincial:
222.357,39 €
2023
Ampliación de rede de saneamento e instalación de bombeo no lugar de Tronco. Fase 1
Orzamento:
208.785,50 €
Aportación provincial:
208.785,50 €
2023
Dotacion redes abast. e san. lugar de Vilas-fase 1
Orzamento:
168.420,21 €
Aportación provincial:
168.420,21 €
2023
Ampliación da rede de abastecemento no lugar de A Casilla, na Parroquia de O Araño
Orzamento:
132.470,80 €
Aportación provincial:
118.835,04 €
2023
Amp. rede abastecemento parroquia Taragoña
Orzamento:
106.840,58 €
Aportación provincial:
106.840,58 €