Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Pontedeume

Pontedeume - Mellora parque infantil de Centroña Mellora parque infantil de Centroña
Pontedeume - Pavimentación e humanización Fr. Gumersindo Placer Pavimentación e humanización Fr. Gumersindo Placer
Pontedeume - Reforma Escola Unitaria Campolongo Reforma Escola Unitaria Campolongo
 • Total aprobado
  4.319.040,06 €
 • Total gasto social
  251.834,03 €
 • Total investimentos
  2.275.086,45 €
 • Total gasto corrente
  1.386.377,09 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  405.742,49 €
2017
Renovación cuberta pabellón A Casqueira
Orzamento:
168.781,46 €
Aportación provincial:
168.781,46 €
2017
Achega 2016 Rehab.e ampli. mercado mpal.
Orzamento:
446.613,74 €
Aportación provincial:
157.006,01 €
2017
Pavimentación en Rosales e Eduardo Pondal
Orzamento:
59.220,29 €
Aportación provincial:
59.220,29 €
2017
Parque infantil en urbanización Olmo
Orzamento:
32.311,36 €
Aportación provincial:
32.311,36 €
2017
Renov. estac. bomb. augas resid. en Centroña
Orzamento:
30.450,56 €
Aportación provincial:
30.450,56 €
2017
CUBRECOLECTORES LIXO EN CAMPOLONGO E CENTROÑA
Orzamento:
30.048,85 €
Aportación provincial:
30.048,85 €
2018
Refor.interior e accesibil. escola inf. Nogueirosa
Orzamento:
183.999,99 €
Aportación provincial:
183.999,99 €
2018
Achega a Rehabilit. e ampliación mercado municipal
Orzamento:
124.368,24 €
Aportación provincial:
124.368,24 €
2018
Subst. tub.saneamento e abastecemento Avda. Ferrol
Orzamento:
80.058,95 €
Aportación provincial:
80.058,95 €
2018
Pavimentación Camiño Vello
Orzamento:
49.439,16 €
Aportación provincial:
38.842,78 €
2018
Obras de mellora do parque infantil de Centroña
Orzamento:
38.883,02 €
Aportación provincial:
31.450,34 €
2018
Pavimentación acceso ao Barreiro
Orzamento:
32.805,27 €
Aportación provincial:
26.900,32 €
2019
Reforma da Escola Unitaria de Campolongo
Orzamento:
218.340,01 €
Aportación provincial:
196.915,21 €
2019
Pavimentación Rúa Gonzalo Torrente Ballester
Orzamento:
113.966,31 €
Aportación provincial:
110.000,00 €
2019
Mellora da capa de rodadura na Estrada Vella
Orzamento:
76.114,05 €
Aportación provincial:
74.829,57 €
2019
Mellora trazado camiño Centroña ata DP-4803
Orzamento:
74.258,56 €
Aportación provincial:
73.005,39 €
2019
Camiño na Herbosa (Boebre) e Camiño na Graña
Orzamento:
51.729,82 €
Aportación provincial:
51.729,82 €
2019
Conservación do Castelo de Andrade
Orzamento:
34.364,00 €
Aportación provincial:
34.364,00 €
2019
Mellora eficienc. enerxética Pavillón A Casqueira
Orzamento:
20.265,77 €
Aportación provincial:
19.923,77 €
2020
Camiño de Pilleiro (Boebre) e outros
Orzamento:
42.115,13 €
Aportación provincial:
42.115,13 €
2021
Extensión rede abastec.e saneam. Castro-Nogueirosa
Orzamento:
85.228,49 €
Aportación provincial:
85.228,49 €
2021
Pavimentación e humanización Fr. Gumersindo Placer
Orzamento:
87.469,84 €
Aportación provincial:
73.459,42 €
2022
Tractor municipal con máq. desbroza. C. Pontedeume
Orzamento:
134.509,30 €
Aportación provincial:
134.509,30 €
2022
Humanización da rúa Firrete
Orzamento:
134.367,81 €
Aportación provincial:
131.641,45 €
2022
Ampliac. rede saneamento en San Cosme (Nogueirosa)
Orzamento:
145.242,77 €
Aportación provincial:
121.978,62 €
2022
Camión recollida de residuos.Concello Pontedeume
Orzamento:
18.100,00 €
Aportación provincial:
18.100,00 €
2023
Abastecemento Nogueirosa marxe esquerda AC-144 (punto quilométrico 2+261 a punto quilométrico 2+421)
Orzamento:
90.285,18 €
Aportación provincial:
90.285,18 €
2023
Cantina no Paseo Fluvial de Pontedeume
Orzamento:
59.767,53 €
Aportación provincial:
53.561,95 €