Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Padrón

Padrón - Camiño Cruces-Bascuas e camiño na Escravitude (Cruces) Camiño Cruces-Bascuas e camiño na Escravitude (Cruces)
Padrón - Camiño de A Barca a Cortiñas (Herbón) Camiño de A Barca a Cortiñas (Herbón)
Padrón - Parque público no Campo da Barca Parque público no Campo da Barca
 • Total aprobado
  4.786.189,02 €
 • Total gasto social
  277.518,65 €
 • Total investimentos
  3.555.121,29 €
 • Total gasto corrente
  953.549,08 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Rep., abast., beirarrúas e pavi. C. da Feira e ou.
Orzamento:
129.069,25 €
Aportación provincial:
129.069,25 €
2017
Rep. rede xeral abastecemento lugar de Iria
Orzamento:
104.538,76 €
Aportación provincial:
104.538,76 €
2017
REPARACION CAMIÑO RIBADULLA Y CORRAL
Orzamento:
35.979,07 €
Aportación provincial:
35.979,07 €
2017
Camiño no Confurco (Herbón) e outro.
Orzamento:
42.476,09 €
Aportación provincial:
32.485,36 €
2018
Camiño Pazos-Tarrio e transversal e outro
Orzamento:
110.261,99 €
Aportación provincial:
110.261,99 €
2018
Camiño Matanza-Luáns e outro
Orzamento:
69.614,39 €
Aportación provincial:
69.614,39 €
2018
Cmño. Morono-Estrada Pontecesures (Herbón) e ou.
Orzamento:
46.811,21 €
Aportación provincial:
46.811,21 €
2018
Pavimentación da Ada. de Pontecesures e ou.
Orzamento:
40.215,80 €
Aportación provincial:
40.215,80 €
2018
Pista multideporte no Campo do Souto. Padrón
Orzamento:
39.237,81 €
Aportación provincial:
39.237,81 €
2018
Parque público no Campo da Barca (Padrón)
Orzamento:
37.592,81 €
Aportación provincial:
37.592,81 €
2018
Camiño Ponte Aldea (Padrón) e outro
Orzamento:
37.515,72 €
Aportación provincial:
37.515,72 €
2018
Camiño Bascuas-límite Teo
Orzamento:
37.227,32 €
Aportación provincial:
37.227,32 €
2018
Acceso a Roucón (Iria) e outro
Orzamento:
33.054,50 €
Aportación provincial:
33.054,50 €
2018
Camiño acceso a Finsa e transversal
Orzamento:
30.028,85 €
Aportación provincial:
30.028,85 €
2018
Pavimentación rúa Noirmoutier a polideportivo
Orzamento:
60.614,04 €
Aportación provincial:
26.495,18 €
2019
Camión recolector-compactador de lixo. Padrón
Orzamento:
180.822,80 €
Aportación provincial:
180.822,80 €
2019
Afirm. e acond. pista en Berxaos - Rial do Mato
Orzamento:
123.524,60 €
Aportación provincial:
123.524,60 €
2019
Camiño de A Barca a Cortiñas (Herbón)
Orzamento:
87.723,77 €
Aportación provincial:
87.723,77 €
2019
Camiño en Extramundi de Abaixo (Padrón) e outro
Orzamento:
72.696,59 €
Aportación provincial:
72.696,59 €
2019
Pavimentación viais en Cambelas e outro
Orzamento:
65.345,80 €
Aportación provincial:
56.569,85 €
2019
Camiño en Pedroso Norte (Cruces)
Orzamento:
53.970,63 €
Aportación provincial:
51.748,39 €
2019
Camiño en Pedroso Sur (Cruces)
Orzamento:
47.234,33 €
Aportación provincial:
47.234,33 €
2019
Acceso a Tarrío (Cruces)
Orzamento:
41.900,62 €
Aportación provincial:
37.894,91 €
2020
Saneamento en Vigo
Orzamento:
122.171,84 €
Aportación provincial:
122.171,84 €
2020
Pavimentación no lugar de Rial (Carcacía)
Orzamento:
48.333,76 €
Aportación provincial:
48.333,76 €
2021
Acond. Casa da Azucarera para escola munpal.música
Orzamento:
94.409,06 €
Aportación provincial:
94.409,06 €
2021
Afirmado e acondicionamento de pistas en Tarrío
Orzamento:
94.775,62 €
Aportación provincial:
82.775,62 €
2021
Pavimentación camiño do Couto a Arretén (Padrón)
Orzamento:
68.181,15 €
Aportación provincial:
68.181,15 €
2021
Camiño en Sinde (Carcacía) e camiño en Pedroso
Orzamento:
66.386,93 €
Aportación provincial:
66.386,93 €
2021
Pavimentación Travesia de Compostela a Luáns e ou.
Orzamento:
59.971,30 €
Aportación provincial:
51.668,32 €
2021
Camiño Cruces-Bascuas e na Escravitude (Cruces)
Orzamento:
57.000,46 €
Aportación provincial:
48.000,46 €
2021
Retranqueo e reposición muro en Prada (Cruces)
Orzamento:
45.392,17 €
Aportación provincial:
45.392,17 €
2021
Pav. de camiños en Estramundi: Lamas e Agronovo
Orzamento:
39.608,13 €
Aportación provincial:
39.608,13 €
2021
Pav. e pluviais no Polígono Industrial de Picaraña
Orzamento:
32.518,07 €
Aportación provincial:
32.518,07 €
2021
Afirmado e acondicionamen. pistas en Prada e Lamas
Orzamento:
38.241,77 €
Aportación provincial:
32.241,77 €
2021
Pavimentación en núcleo de Vilar (Estramundi)
Orzamento:
32.171,84 €
Aportación provincial:
32.171,84 €
2022
Rehabilitación do firme de Pousada a Rumille
Orzamento:
141.879,14 €
Aportación provincial:
141.879,14 €
2022
Camiño no lugar de Pedreda (Iria)
Orzamento:
68.699,03 €
Aportación provincial:
68.699,03 €
2022
Parque infantil en Extramundi
Orzamento:
48.400,00 €
Aportación provincial:
48.400,00 €
2022
Circuito Pumptrack Área Recre.Desembocadura.Padrón
Orzamento:
48.387,84 €
Aportación provincial:
48.387,84 €
2023
Renovación do céspede artificial no campo de fútbol de Extramundi
Orzamento:
334.140,45 €
Aportación provincial:
334.140,45 €
2023
Arranxo Campo da Festa A Ponte
Orzamento:
120.298,45 €
Aportación provincial:
120.298,45 €
2023
Mellora de viarios en Pombal de Abaixo
Orzamento:
113.453,52 €
Aportación provincial:
91.687,56 €
2023
Mellora de viario en Herbón
Orzamento:
76.314,46 €
Aportación provincial:
76.314,46 €
2023
Camiño en Pazos e outro
Orzamento:
74.898,68 €
Aportación provincial:
74.898,68 €
2023
Camiño en A Ponte e outro
Orzamento:
66.990,37 €
Aportación provincial:
66.990,37 €
2023
Rehab. do firme dende Igrexa de Carcacía a Rial
Orzamento:
63.022,72 €
Aportación provincial:
63.022,72 €
2023
Parque infantil en Rúa Vila de Rianxo
Orzamento:
60.767,86 €
Aportación provincial:
60.767,86 €
2023
Reforzo de firme no acceso ao Instituto de Ensinanza Secundaria Macías o Namorado
Orzamento:
42.460,97 €
Aportación provincial:
42.460,97 €
2023
Pavim. R/ Enlace Parque Botánico a Xardín (Iria)
Orzamento:
34.106,02 €
Aportación provincial:
34.106,02 €
2023
Impulsión e saneamento en Pazos
Orzamento:
30.476,67 €
Aportación provincial:
25.637,90 €
2023
Área de lecer en Extramundi
Orzamento:
30.066,24 €
Aportación provincial:
25.227,46 €