Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Paderne

Paderne - Mellora de Fonte Maceira e a súa contorna Mellora de Fonte Maceira e a súa contorna
Paderne - Mellora e ampliación do saneamento en San Mamede Mellora e ampliación do saneamento en San Mamede
Paderne - Pavimentación de viais na parroquia de Souto Pavimentación de viais na parroquia de Souto
 • Total aprobado
  2.902.212,88 €
 • Total gasto social
  185.458,52 €
 • Total investimentos
  1.595.847,35 €
 • Total gasto corrente
  1.120.907,01 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Mell. pav. nas parrq. de Souto, Velouzás e ou.
Orzamento:
114.723,82 €
Aportación provincial:
114.723,82 €
2017
Mell. pav. nas parroq. De Paderne,Velouzás e o.
Orzamento:
42.158,32 €
Aportación provincial:
42.158,32 €
2018
Pavimen. viais prrqs. Paderne, Quintas, Obre e ou.
Orzamento:
153.741,57 €
Aportación provincial:
150.840,30 €
2018
Pavimentación de viais na parroquia de Souto
Orzamento:
60.079,56 €
Aportación provincial:
60.079,56 €
2018
Mellora paviment. parroqu. Velouzas, Viñas e Obre
Orzamento:
49.620,73 €
Aportación provincial:
49.620,73 €
2018
Pavimentacion viais nas prrq. Souto e Vilamourel
Orzamento:
48.637,69 €
Aportación provincial:
40.256,79 €
2018
Paviment. prrq. de Souto: núcleo urbano Chantada
Orzamento:
32.745,24 €
Aportación provincial:
32.745,24 €
2019
Mellora e ampliacion do saneamento en San Mamede
Orzamento:
64.038,38 €
Aportación provincial:
64.038,38 €
2019
Pavimentación viais na parroquia de Souto 2ª fase
Orzamento:
58.894,64 €
Aportación provincial:
58.894,64 €
2019
Pavimentacion de viais na parroquia de Souto
Orzamento:
40.000,00 €
Aportación provincial:
40.000,00 €
2019
Mellora de Fonte Maceira e a súa contorna
Orzamento:
35.326,31 €
Aportación provincial:
35.326,31 €
2019
Mellora e rexeneracion iluminación pub. na Insua
Orzamento:
33.431,19 €
Aportación provincial:
33.431,19 €
2020
Paviment. viais prrqs. Quintas,Paderne,Obre e ou.
Orzamento:
99.427,81 €
Aportación provincial:
99.427,81 €
2020
Paviment. viais nas prrqs. de Quintas e Vilamourel
Orzamento:
30.236,85 €
Aportación provincial:
30.236,85 €
2021
Pavimentación nos camiños da Penadagia-Cruz e ou.
Orzamento:
126.585,69 €
Aportación provincial:
126.585,69 €
2022
Pavimentación de viais na parroquia de Viñas
Orzamento:
121.916,74 €
Aportación provincial:
121.916,74 €
2022
Pavimentación viais parroquias de Obre e Paderne
Orzamento:
80.747,26 €
Aportación provincial:
80.747,26 €
2022
Pavimentación de viais na parroquia de Velouzás
Orzamento:
58.268,34 €
Aportación provincial:
58.268,34 €
2022
Pavimentación viais parroquia de San Pedro de Obre
Orzamento:
48.433,93 €
Aportación provincial:
48.433,93 €
2023
Pavimentacion de viais nas parroquias de Vilamourel e Quintas
Orzamento:
172.630,51 €
Aportación provincial:
172.630,51 €
2023
Pavimentacion de viais na parroquia de Adragonte
Orzamento:
70.815,74 €
Aportación provincial:
70.815,74 €
2023
Pavimentacion de viais na parroquia de Quintas
Orzamento:
64.669,20 €
Aportación provincial:
64.669,20 €