Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Oza-Cesuras

Oza-Cesuras - Aglomerado en Porzomillos Aglomerado en Porzomillos
Oza-Cesuras - Beirarrúas e saneamento nas Tablas Beirarrúas e saneamento nas Tablas
Oza-Cesuras - Condución abastecemento de Bandoxa a Trasanquelos Condución abastecemento de Bandoxa a Trasanquelos
 • Total aprobado
  7.457.476,88 €
 • Total gasto social
  500.225,75 €
 • Total investimentos
  4.881.198,96 €
 • Total gasto corrente
  2.076.052,17 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Abastecem. Rodeiro e Trasanquelos e ou
Orzamento:
140.000,00 €
Aportación provincial:
140.000,00 €
2017
San.Os Loureiros,solo urbano Cesuras e o.
Orzamento:
124.516,08 €
Aportación provincial:
121.180,60 €
2017
Aglom. Cha (Carres),Campañao, Loureda e o.
Orzamento:
105.437,86 €
Aportación provincial:
102.612,86 €
2017
Agl.pistas Pazo S.Cruz,Pena a Porzomill e o.
Orzamento:
91.025,64 €
Aportación provincial:
88.594,64 €
2017
Agl. O Vilar, Piñeiro, O Cicho, Naveira e o.
Orzamento:
90.046,06 €
Aportación provincial:
85.099,53 €
2017
Aglom.Andris,Cristin,Brueiro,Mazarelas e o.
Orzamento:
88.166,48 €
Aportación provincial:
83.323,14 €
2017
Agl. A Graña, Sangorzo, pista Mariñao e o.
Orzamento:
70.423,80 €
Aportación provincial:
66.555,50 €
2017
Beirarrúas e rede pluviais en Parada e o.
Orzamento:
69.748,05 €
Aportación provincial:
65.916,88 €
2017
Beirarrúas e saneamento nas Tablas. Salto
Orzamento:
62.218,10 €
Aportación provincial:
62.218,10 €
2017
Beirarrúas dos Loureiros á Veiga. Salto
Orzamento:
66.837,85 €
Aportación provincial:
61.983,07 €
2017
Beirar.pluv. e saneam. Areosa (Porzomillos)
Orzamento:
48.525,42 €
Aportación provincial:
45.000,77 €
2017
Saneam. lg. Vilar de Costoia - Porzomillos
Orzamento:
48.320,96 €
Aportación provincial:
44.810,86 €
2017
Aglom. dende Canaboso a Igrexa. Cuiña
Orzamento:
40.507,37 €
Aportación provincial:
40.507,37 €
2017
Beirarrúas e pluviais Coiroa - A Regueira
Orzamento:
36.951,80 €
Aportación provincial:
34.922,15 €
2018
Reparación beirarrúas parroquias de Oza e Parada
Orzamento:
110.789,16 €
Aportación provincial:
103.541,28 €
2018
Estación de bombeo de auga potable na Graña
Orzamento:
100.000,01 €
Aportación provincial:
95.238,10 €
2018
Aglom. pista Nogueiras - Val de Deus e outros.
Orzamento:
98.187,87 €
Aportación provincial:
91.764,36 €
2018
Aglom. Fondevila, pista da Igrexa a Cacheira e ou.
Orzamento:
90.123,21 €
Aportación provincial:
85.831,63 €
2018
Aglom. San Mamede, pista do Paraxón ao Forte e ou.
Orzamento:
80.235,00 €
Aportación provincial:
80.235,00 €
2018
Aglomerado en Callobre (Paraxe Monte Vello) e out.
Orzamento:
76.936,00 €
Aportación provincial:
76.936,00 €
2018
Aglom. núcl. Braña, pista Castro ao Castelo e ou.
Orzamento:
75.093,56 €
Aportación provincial:
71.517,68 €
2018
Beirarrúas e rede de pluviais en Outeiro (Parada)
Orzamento:
69.435,74 €
Aportación provincial:
66.129,26 €
2018
Aglomerado núcleo Santa Cruz, pista de Lois e out.
Orzamento:
61.751,73 €
Aportación provincial:
61.751,73 €
2018
Aglom. pista Carnes a Seselle, nucleo Avieira e o.
Orzamento:
53.032,42 €
Aportación provincial:
50.507,08 €
2018
Urbaniz. e ordenación estacionam. en Lois e Frais
Orzamento:
38.600,00 €
Aportación provincial:
36.761,90 €
2018
Pérgola metálica no campo da festa Canaboso. Cuiña
Orzamento:
50.000,00 €
Aportación provincial:
30.914,60 €
2018
Xogos para parques do CEIP de Forte-Bragade e ou.
Orzamento:
19.831,62 €
Aportación provincial:
7185,00 €
2019
Aglom. lugar de Quinta ao lugar de Tarrío e ou.
Orzamento:
169.254,00 €
Aportación provincial:
148.024,86 €
2019
Aglomerado en Castrillon (Porzomillos) e outros
Orzamento:
143.222,62 €
Aportación provincial:
143.222,62 €
2019
Aglomerado vial do Campello ao Carballal e ou.
Orzamento:
111.217,07 €
Aportación provincial:
104.544,05 €
2019
Aglom. vial de Seixeda a Leiro e a Espiñeira e ou.
Orzamento:
104.620,93 €
Aportación provincial:
98.221,22 €
2019
Aglom. viais en Vilar de Costoia, Loureiro e ou.
Orzamento:
90.700,00 €
Aportación provincial:
79.301,91 €
2019
Aglomerado nos Lagos, da Cova a Cuada e ou.
Orzamento:
77.431,35 €
Aportación provincial:
72.785,47 €
2019
Aglomerado dos Peteiros a Roris. Borrifáns
Orzamento:
60.000,00 €
Aportación provincial:
60.000,00 €
2019
Segur. vial AC-840 (Vilar de Costoia e Burricios)
Orzamento:
53.632,10 €
Aportación provincial:
53.632,10 €
2019
Rede de pluviais en Bendrade
Orzamento:
56.500,01 €
Aportación provincial:
53.110,00 €
2019
Beirarrúas e pluviais no lugar de Oza. Prrq.de Oza
Orzamento:
52.967,47 €
Aportación provincial:
49.789,42 €
2019
Beirarrúas e pluviais no lugar de Frais (Parada)
Orzamento:
37.837,87 €
Aportación provincial:
35.567,60 €
2020
Conducion abastecemento de Bandoxa a Trasanquelos
Orzamento:
126.135,05 €
Aportación provincial:
126.135,05 €
2020
Aglom. viais lug. de Casas Novas, A Serra e ou.
Orzamento:
87.007,84 €
Aportación provincial:
82.864,61 €
2020
Cuberta edif. serv. múltiples parque Carballeira
Orzamento:
121.861,68 €
Aportación provincial:
82.470,26 €
2020
Rede distrib. auga á Cuada, A Pena, Cabreira e ou.
Orzamento:
74.744,52 €
Aportación provincial:
74.744,52 €
2020
Conexion abastecemento na Graña coa rede existente
Orzamento:
48.213,10 €
Aportación provincial:
42.154,26 €
2021
Aglomerado vial Rilo ao lugar de Camarada e outros
Orzamento:
135.253,72 €
Aportación provincial:
135.253,72 €
2021
Aglomer. vial da rúa Grupo Escolar á Cancela e ou.
Orzamento:
128.087,30 €
Aportación provincial:
115.585,98 €
2021
Aglom. vial da DP-0104 al lugar do Covelo e ou.
Orzamento:
93.089,77 €
Aportación provincial:
93.089,77 €
2021
Aglom. vial da DP-0106 ao lugar de Amarante e ou.
Orzamento:
82.667,99 €
Aportación provincial:
82.667,99 €
2021
Aglomerado acceso lugar O Moneco (e ramal) e outro
Orzamento:
78.901,44 €
Aportación provincial:
78.901,44 €
2021
Senda peonil en Maial de Abaixo
Orzamento:
65.134,02 €
Aportación provincial:
58.781,57 €
2021
Beirarrúas e saneam. en Canaboso.Prrquia de Cuiña
Orzamento:
60.542,51 €
Aportación provincial:
55.136,06 €
2021
Aglomer. vial de Fraís a Outeiro, Oza a Maial e o.
Orzamento:
46.951,38 €
Aportación provincial:
42.758,62 €
2022
Beirarrúas contorna escola infantil de Mangoño
Orzamento:
116.553,12 €
Aportación provincial:
116.553,12 €
2022
Reforma beirarr. DP-0104 (Trasanquelos - Vilacoba)
Orzamento:
96.800,00 €
Aportación provincial:
87.120,00 €
2022
Mell. firmes en Taboada,Nabás, Os Loureiros e ou.
Orzamento:
71.621,41 €
Aportación provincial:
71.621,41 €
2022
Beirarrúas dende o empalme ao cemiterio de Probaos
Orzamento:
70.208,29 €
Aportación provincial:
66.697,88 €
2022
Rede pluviais e beirarruas nos Lagos, prrq. de Oza
Orzamento:
60.000,00 €
Aportación provincial:
57.000,00 €
2022
Ampli. senda peonil en Ferrador.Parroquia de Salto
Orzamento:
48.292,73 €
Aportación provincial:
48.292,73 €
2022
Plataf. parcela nº225 políg.506 en Piñeiro. Mondoi
Orzamento:
47.748,60 €
Aportación provincial:
43.983,35 €
2023
Rede distribucion de auga dende o depósito regulador de Samil ata Belén e dende A Lata ata A Costa
Orzamento:
204.831,55 €
Aportación provincial:
187.788,72 €
2023
Aglomer. vial de Velle á Raia. Prrq. de Borrifáns
Orzamento:
167.404,21 €
Aportación provincial:
152.384,80 €
2023
Rede de residuais e estación de bombeo de augas residuais en Porzomillos. Parroquia de Porzomillos
Orzamento:
85.471,91 €
Aportación provincial:
85.471,91 €
2023
Pista de pádel na localidade de O Loureiro. Parroquia de Salto
Orzamento:
48.465,12 €
Aportación provincial:
48.465,12 €
2023
Mellora do firme dende a Ameixeira ata os Campos. Parroquia de Dordaño
Orzamento:
46.037,73 €
Aportación provincial:
46.037,73 €