Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Outes

Outes - Arranxo do paseo fluvial de Serra Arranxo do paseo fluvial de Serra
Outes - Arranxo do paseo marítimo de Broña Arranxo do paseo marítimo de Broña
Outes - Arranxo do paseo marítimo de Porto do Freixo Arranxo do paseo marítimo de Porto do Freixo
Outes - Humanización da rúa da Capela Humanización da rúa da Capela
Outes - Pavimentacion en Broña Pavimentacion en Broña
Outes - Punto de atención á infancia en Cruceiro de Roo Punto de atención á infancia en Cruceiro de Roo
 • Total aprobado
  5.628.684,24 €
 • Total gasto social
  335.345,18 €
 • Total investimentos
  4.501.091,23 €
 • Total gasto corrente
  783.792,60 €
 • Total proveedores
  8455,23 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Camiño na Famelga (San Lorenzo) e outros
Orzamento:
82.956,05 €
Aportación provincial:
82.956,05 €
2017
Camiño de Brion-Viro (Roo)
Orzamento:
81.622,10 €
Aportación provincial:
81.622,10 €
2017
Cmños. interiores en Mirás (Outes) e outro
Orzamento:
79.454,08 €
Aportación provincial:
79.454,08 €
2017
Cmñs. Interiores en Gulfian (S. Cosme) e out.
Orzamento:
76.099,17 €
Aportación provincial:
76.099,17 €
2017
Cmños. interiores en Riba de Mar (Taras) e ou.
Orzamento:
67.903,06 €
Aportación provincial:
67.903,06 €
2017
Cmños. int. en Braño (Caamaña-Freixo) e out.
Orzamento:
67.722,47 €
Aportación provincial:
67.722,47 €
2017
Cmñ. da Barreira a Riba de Mar (Tarás) e o.
Orzamento:
65.193,92 €
Aportación provincial:
65.193,92 €
2017
Cmño. Ponte das Donas a Buiste e outros
Orzamento:
47.067,96 €
Aportación provincial:
47.067,96 €
2017
Cmño. Guimarei dende Xeral (Valadares) e ou.
Orzamento:
43.362,58 €
Aportación provincial:
43.362,58 €
2018
Subst. cuberta e adapt. interior CEIP E. Navasqües
Orzamento:
169.379,76 €
Aportación provincial:
169.379,76 €
2018
Sala de actividades en piscina municipal de Outes
Orzamento:
90.499,86 €
Aportación provincial:
90.499,86 €
2018
Camiño Karting ao Areal (Entins) e outros
Orzamento:
75.680,70 €
Aportación provincial:
75.680,70 €
2018
Vial de Albeida nº1 a Vara nº 21 (San Cosme) e ou.
Orzamento:
70.157,70 €
Aportación provincial:
70.157,70 €
2018
Reforma vestiarios en campo de futbol de Outes
Orzamento:
70.149,62 €
Aportación provincial:
70.149,62 €
2018
Camiño Buiste a Casais (San Ourente) e outros
Orzamento:
68.811,51 €
Aportación provincial:
68.811,51 €
2018
Vial de cruceiro a Formigonado (Tarás) e outros
Orzamento:
61.246,56 €
Aportación provincial:
61.246,56 €
2018
Camiño xeral a Penseira nº11 (O Freixo) e outros
Orzamento:
60.145,25 €
Aportación provincial:
60.145,25 €
2018
Acceso no Formigueiro de Abaixo (Cando) e outros
Orzamento:
38.833,12 €
Aportación provincial:
38.833,12 €
2019
Camiño da Fonte en Lestaio (Valadares) e outros
Orzamento:
80.583,10 €
Aportación provincial:
80.583,10 €
2019
Pavimentación núcleo Cambeiro de Arriba e outros
Orzamento:
73.760,41 €
Aportación provincial:
73.760,41 €
2019
Pavimentación acceso Oroña (San Ourente) e outros
Orzamento:
71.597,99 €
Aportación provincial:
71.597,99 €
2019
Pavimentacion acceso Lourido (S. Lourenzo) e ou.
Orzamento:
71.379,03 €
Aportación provincial:
71.379,03 €
2019
Mellora do paseo de Ponte Nafonso
Orzamento:
65.080,27 €
Aportación provincial:
65.080,27 €
2019
Camiño gasolineira a do Pesco (Entíns) e outros
Orzamento:
61.260,85 €
Aportación provincial:
61.260,85 €
2019
Cmño. Broña de nº 58 á perruquería (S.Cosme) e ou.
Orzamento:
52.088,27 €
Aportación provincial:
52.088,27 €
2019
Camiño de Vilardigo por Cerraxería (Cando) e ou.
Orzamento:
51.964,95 €
Aportación provincial:
51.964,95 €
2019
Pavimentacion acceso en Vilariño (Freixo) e outros
Orzamento:
49.932,38 €
Aportación provincial:
49.932,38 €
2019
Cmño. da Marquesiña á subida a Igrexa,Tarás,e ou.
Orzamento:
48.908,68 €
Aportación provincial:
48.908,68 €
2019
Camiño costa da Mina-acceso á nave munic. e ou.
Orzamento:
47.581,69 €
Aportación provincial:
47.581,69 €
2019
Pavimentacion acceso a Buiste (San Ourente) e ou.
Orzamento:
42.823,67 €
Aportación provincial:
42.823,67 €
2020
Humanizacion da rúa da Capela (Outes)
Orzamento:
136.848,77 €
Aportación provincial:
136.848,77 €
2020
Camiño de Lestaio a Terelle e outros
Orzamento:
86.160,62 €
Aportación provincial:
86.160,62 €
2020
Pavimentacion en Carleo de Arriba e outros
Orzamento:
55.825,80 €
Aportación provincial:
55.825,80 €
2020
Acondic. cmño. Ousesende a Diz (S.Ourente) e out.
Orzamento:
55.112,48 €
Aportación provincial:
55.112,48 €
2020
Pavimentacion viais núcleo de Cuns (Cando) e outro
Orzamento:
44.701,66 €
Aportación provincial:
44.701,66 €
2021
Punto atención á infancia en Cruceiro de Roo
Orzamento:
169.198,74 €
Aportación provincial:
169.198,74 €
2021
Pavimentación núcleo de Brion de arriba e outros
Orzamento:
91.808,46 €
Aportación provincial:
91.808,46 €
2021
Arranxo paseos maritimos Porto do Freixo e Broña
Orzamento:
45.193,81 €
Aportación provincial:
45.193,81 €
2021
Pavimentación vial en Cures (Outes) e outros
Orzamento:
40.628,28 €
Aportación provincial:
40.628,28 €
2021
Pavimentacion en Ánseres (O Freixo)
Orzamento:
36.080,83 €
Aportación provincial:
36.080,83 €
2021
Mellora da Casa da Cultura do Concello de Outes
Orzamento:
31.474,29 €
Aportación provincial:
26.776,92 €
2022
Humanizacion Rúa Doutor Esperante (Outes) e outro
Orzamento:
167.575,66 €
Aportación provincial:
167.575,66 €
2022
Senda peonil no acceso a piscina municipal Outes
Orzamento:
128.270,14 €
Aportación provincial:
128.270,14 €
2022
Acceso a Mosteiro (Sabardes) e outro
Orzamento:
70.918,87 €
Aportación provincial:
70.918,87 €
2022
Melloras pavillón polideportivo da Serra de Outes
Orzamento:
62.352,80 €
Aportación provincial:
62.352,80 €
2022
Pavimentacion viario núcleo de Crespos (Valadares)
Orzamento:
60.854,95 €
Aportación provincial:
60.854,95 €
2022
Pavimentación en Lagoa (San Cosme)
Orzamento:
55.928,56 €
Aportación provincial:
55.928,56 €
2022
Pavimentación viario núcleo Banzas (San Ourente)
Orzamento:
55.027,69 €
Aportación provincial:
55.027,69 €
2022
Pav. Rúa Conchido-Tras Pavillón (A Serra) e outros
Orzamento:
52.010,40 €
Aportación provincial:
52.010,40 €
2022
Pavimentacion Rúa da Braña no Conchido e outro
Orzamento:
47.470,59 €
Aportación provincial:
47.470,59 €
2022
Acondicionamento antiga escola de Tarás (Tarás)
Orzamento:
42.398,59 €
Aportación provincial:
42.398,59 €
2022
Pavim. escola unitaria Braño (O Freixo) e outros
Orzamento:
40.172,57 €
Aportación provincial:
40.172,57 €
2022
Pavimentacion no lugar de Tarás e outro
Orzamento:
38.807,07 €
Aportación provincial:
38.807,07 €
2022
Acondicionamento na sede do Clube de Remo Taxamar
Orzamento:
35.841,47 €
Aportación provincial:
35.841,47 €
2022
Arranxo paseo fluvial da Serra
Orzamento:
34.935,98 €
Aportación provincial:
34.935,98 €
2023
Ampliación da Humanizacion da Rúa da Capela e outro
Orzamento:
103.438,25 €
Aportación provincial:
103.438,25 €
2023
Pavimentación núcleo dos Muiños e outro
Orzamento:
98.177,98 €
Aportación provincial:
98.177,98 €
2023
Pavimentación do camiño de Tarás a Riba de Mar (Tarás) e outros
Orzamento:
76.058,65 €
Aportación provincial:
76.058,65 €
2023
Renovación do alumeado deportivo no Campo de fútbol de Outes e outro
Orzamento:
72.994,97 €
Aportación provincial:
72.994,97 €
2023
Beirarrúas no Cruceiro de Roo (Marxe dereita)
Orzamento:
67.960,41 €
Aportación provincial:
67.960,41 €
2023
Mell. saneam. Cruceiro de Roo (Igrexa a Bendimón)
Orzamento:
61.320,32 €
Aportación provincial:
59.917,26 €
2023
Pavimentacion vial en Braño (O Freixo)
Orzamento:
59.516,84 €
Aportación provincial:
59.516,84 €
2023
Pavimentación de viais no núcleo de Outes
Orzamento:
54.415,30 €
Aportación provincial:
54.415,30 €
2023
Pavimentación do acceso ao porto do Freixo e outros (Freixo)
Orzamento:
52.485,73 €
Aportación provincial:
52.485,73 €
2023
Pavimentación de viais de Lestelle (O Freixo)
Orzamento:
49.575,72 €
Aportación provincial:
49.575,72 €
2023
Pavim. do viario do núcleo de Outes I (Outes)
Orzamento:
47.369,96 €
Aportación provincial:
47.369,96 €
2023
Beirarrúas na Lagoa (San Cosme) e outros
Orzamento:
45.031,69 €
Aportación provincial:
45.031,69 €