Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Oroso

Oroso - Construcción de cubierta de piscina municipal Construcción de cubierta de piscina municipal
Oroso - Reurbanización da rúa Ourense Reurbanización da rúa Ourense
Oroso - Senda peonil desde Baxoia ata Bouzalonga Senda peonil desde Baxoia ata Bouzalonga
 • Total aprobado
  6.366.831,82 €
 • Total gasto social
  327.169,14 €
 • Total investimentos
  5.133.870,34 €
 • Total gasto corrente
  844.669,40 €
 • Total proveedores
  61.122,94 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Mell. rede viaria en Piñeiro, A Costa-Zan, e ou
Orzamento:
326.659,25 €
Aportación provincial:
326.495,06 €
2017
Reurbanización Rúa Tras da Torre (Sigüeiro)
Orzamento:
169.481,07 €
Aportación provincial:
128.652,34 €
2017
Urbanización da Rúa Camiño do Refuxio
Orzamento:
125.768,04 €
Aportación provincial:
84.638,71 €
2017
Paso cuberto terreos colexio infantil Sigüeiro
Orzamento:
82.644,80 €
Aportación provincial:
82.644,80 €
2017
Beirarrúas en Rúa Barreiro
Orzamento:
70.299,63 €
Aportación provincial:
70.299,63 €
2017
MELL. SINALIZ. VERTICAL E HORIZONTAL SIGÜEIRO
Orzamento:
30.000,00 €
Aportación provincial:
26.489,20 €
2018
Abastecemento e saneamento en Piñeirón (Gándara)
Orzamento:
210.586,07 €
Aportación provincial:
210.586,07 €
2018
Cuberta da piscina municipal de Oroso
Orzamento:
210.475,91 €
Aportación provincial:
210.475,91 €
2018
Mellora viais en Oroso de Abaixo (A Gándara) e ou.
Orzamento:
164.512,23 €
Aportación provincial:
160.736,03 €
2018
Pavim. en Rial (Trasmonte) e abast. auga Rial e o.
Orzamento:
116.186,54 €
Aportación provincial:
116.186,54 €
2018
Reurbanización rúa Ourense
Orzamento:
100.000,00 €
Aportación provincial:
100.000,00 €
2018
Ampli. rede abast.auga Garga e Fafián (Trasmonte)
Orzamento:
87.023,54 €
Aportación provincial:
87.023,54 €
2018
Ampl.rede abast. en Bran (Ánxeles) e S.Roman e o.
Orzamento:
51.238,71 €
Aportación provincial:
51.238,71 €
2019
Mellora viais Igrexa e Cas,Vilar de Abaixo e ou.
Orzamento:
275.672,04 €
Aportación provincial:
266.700,18 €
2019
Senda peonil de Baxoia ata Bouzalonga (Deixebre)
Orzamento:
178.070,58 €
Aportación provincial:
178.070,58 €
2019
Mellora viais Vilalbarro, A Estación Oroso e ou.
Orzamento:
122.557,19 €
Aportación provincial:
122.557,19 €
2019
Mell. rede v. Vilacide de Arriba,de Abaixo e outs.
Orzamento:
63.649,79 €
Aportación provincial:
63.649,79 €
2019
Ampliación rede abastecemento dende Sar a Cabanas
Orzamento:
36.146,61 €
Aportación provincial:
33.502,16 €
2020
Ampliac.calzada entre Piñeirón e Carollo (Cardama)
Orzamento:
226.877,42 €
Aportación provincial:
221.609,70 €
2020
Mellora viais Senra, Arderis, Vilanova e ou.
Orzamento:
138.309,11 €
Aportación provincial:
138.309,11 €
2020
Pavim. Avda. Álvaro Cunqueiro e prz. Isaac D.Pardo
Orzamento:
111.801,27 €
Aportación provincial:
111.801,27 €
2020
Mellora viais Cabanas-Sar (Os Ánxeles) o e outros
Orzamento:
91.019,93 €
Aportación provincial:
80.058,09 €
2021
Mellora da Rede viaria na Igrexa e Bouzalonga
Orzamento:
122.230,21 €
Aportación provincial:
122.230,21 €
2021
Ampliacion de vial de Requeixo e Eiris
Orzamento:
118.624,02 €
Aportación provincial:
118.624,02 €
2021
Abast. auga Campo de Cabanas, en Oroso e Aledaños
Orzamento:
114.431,57 €
Aportación provincial:
114.431,57 €
2021
Saneam. e abastec. núcleo dos Carballos (Deixebre)
Orzamento:
111.064,04 €
Aportación provincial:
111.064,04 €
2021
Human.e mell. tramo Este da Rúa do Campo. Sigüeiro
Orzamento:
93.977,76 €
Aportación provincial:
93.977,76 €
2021
Reparacion da ponte sobre o rio Carboeiro
Orzamento:
80.279,66 €
Aportación provincial:
80.279,66 €
2022
Mell. eficiencia ilum.ext. urbaniz. Porto Avieira
Orzamento:
172.000,00 €
Aportación provincial:
172.000,00 €
2022
Mell. rede viaria Altiboia (Marzoa),Piñeirón e ou.
Orzamento:
152.620,20 €
Aportación provincial:
152.620,20 €
2022
Mell. rede viaria lgrs. Piñeirón, Arderís e Bran
Orzamento:
110.102,10 €
Aportación provincial:
110.102,10 €
2022
Abastecemento de auga parroquia de Marzoa
Orzamento:
100.000,00 €
Aportación provincial:
100.000,00 €
2022
Ampliación beirarrúas marxe esque. Avda Compostela
Orzamento:
62.901,33 €
Aportación provincial:
54.905,76 €
2022
Mellora viais Oroso Pequeno-Oroso de Abaixo e ou.
Orzamento:
57.056,92 €
Aportación provincial:
53.631,57 €
2022
Pista de Recouso á estrada da Deputacion DP-3802
Orzamento:
37.626,50 €
Aportación provincial:
37.626,50 €
2022
Mellora rede viaria en Baxoia e a Cruz de Folgoso
Orzamento:
35.317,96 €
Aportación provincial:
35.317,96 €
2022
Mellora pavimentación vial núcleo Vilar de Abaixo
Orzamento:
30.000,01 €
Aportación provincial:
25.151,58 €
2023
Mell. rede viaria Baiuca-Requeixo(Cardama) e ou.
Orzamento:
316.773,14 €
Aportación provincial:
310.988,80 €
2023
Rede viaria lugares Vilacide de Arriba (Oroso), O Franco (A Gándara), O Cano (Trasmonte) e outro
Orzamento:
196.604,05 €
Aportación provincial:
196.604,05 €
2023
Ampli. saneam. dos Carballos a Vilar de Arriba
Orzamento:
139.241,39 €
Aportación provincial:
139.028,54 €
2023
Renovación da instalación de alumeado exterior do entorno da Praza Alexandre Bóveda
Orzamento:
125.224,24 €
Aportación provincial:
125.224,24 €
2023
Mellora rede viaria en Penateixa (A Gándara), O Formigueiro (Senra) e Cas e Casas Novas (Os Ánxeles)
Orzamento:
108.337,17 €
Aportación provincial:
108.337,17 €