Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Ordes

Ordes - Abastecemento auga Castrelos Abastecemento auga Castrelos
Ordes - Camiño de Chan a Escola e outros (Montaos) - tramo 1 Camiño de Chan a Escola e outros (Montaos) - tramo 1
Ordes - Estrada de Mesón a Barcula (Ardemil) Estrada de Mesón a Barcula (Ardemil)
Ordes - Senda peonil de Rúa a Vilariño (Buscás) Senda peonil de Rúa a Vilariño (Buscás)
 • Total aprobado
  9.098.362,28 €
 • Total gasto social
  532.473,75 €
 • Total investimentos
  6.182.656,87 €
 • Total gasto corrente
  2.383.231,66 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Camiño en Barroso (Montaos) e outros
Orzamento:
464.760,87 €
Aportación provincial:
464.760,87 €
2017
Camiño de Buscas ao Mesón e outros
Orzamento:
332.079,95 €
Aportación provincial:
332.079,95 €
2017
Rede sane. e abast. na Pedreira (Leira) e ou.
Orzamento:
250.906,79 €
Aportación provincial:
215.663,96 €
2017
 Bombeo de saneamento na Maquia e ou.
Orzamento:
156.985,96 €
Aportación provincial:
156.985,96 €
2017
Renov. marquesiñas rutas CEIP Mesón Vento
Orzamento:
50.000,00 €
Aportación provincial:
50.000,00 €
2018
Abastecemento auga Castrelos e Leira e Ardemil
Orzamento:
339.788,05 €
Aportación provincial:
339.788,05 €
2018
Camiño Vixide-Chan (Montaos) e outros
Orzamento:
229.714,82 €
Aportación provincial:
229.714,82 €
2018
Pista Igrexa-estr.P.Carreira(DP-3802) Pereira e o.
Orzamento:
271.095,54 €
Aportación provincial:
224.045,90 €
2018
Camiño Casal-Bidueiro-AC413 (Ordes) e outros
Orzamento:
145.139,20 €
Aportación provincial:
145.139,20 €
2018
Pavimentación en Adina (Ardemil) e outros
Orzamento:
133.996,51 €
Aportación provincial:
133.996,51 €
2018
Pista Souto-Pedre-AC409 e outros
Orzamento:
118.365,21 €
Aportación provincial:
118.365,21 €
2018
Pista Ameixeira a Carballedo (Buscás)
Orzamento:
110.970,32 €
Aportación provincial:
110.970,32 €
2018
Cmñ. do Coto á Capela do Socorro (Vilamaior) e ou.
Orzamento:
90.645,71 €
Aportación provincial:
90.645,71 €
2018
Pista de Nouche a limite Oroso,Recouso-Marzoa,Bean
Orzamento:
72.312,18 €
Aportación provincial:
72.312,18 €
2018
Pavimentacion viais na Ermida (Bean) e outros
Orzamento:
49.653,40 €
Aportación provincial:
49.653,40 €
2019
Senda peonil de rúa a Vilariño (Buscás) e outros
Orzamento:
273.983,72 €
Aportación provincial:
273.983,72 €
2019
Camiño do Barroso-Fosado (Montaos) e outros
Orzamento:
139.340,33 €
Aportación provincial:
139.340,33 €
2019
Cmño. Pedreira a Castrelos por Escola (Leira)e ou.
Orzamento:
138.787,45 €
Aportación provincial:
138.787,45 €
2019
Pavimentación acceso aos Lagos (Barbeiros) e ou.
Orzamento:
122.431,81 €
Aportación provincial:
122.431,81 €
2019
Camiño no Canedo (Ardemil) e outros
Orzamento:
118.559,30 €
Aportación provincial:
118.559,30 €
2019
Estrada de Fosado a Parada (Montaos)
Orzamento:
91.364,23 €
Aportación provincial:
91.364,23 €
2020
Camiño da Aldea de Abaixo a Maquía e ou. (Pereira)
Orzamento:
87.787,51 €
Aportación provincial:
87.787,51 €
2021
Estrada de mesón a Barcula (Ardemil) e outros
Orzamento:
321.907,46 €
Aportación provincial:
294.000,00 €
2021
Camiño da Chan a Escola e outros (Montaos)
Orzamento:
273.896,43 €
Aportación provincial:
218.600,81 €
2021
Camiño Igrexa de Leira-Loureda-AC-409 e ou.(Leira)
Orzamento:
130.478,74 €
Aportación provincial:
120.508,39 €
2021
Camiño Aldeíña a límite de Oroso e outro
Orzamento:
129.583,76 €
Aportación provincial:
103.422,72 €
2021
Camiño límite Mesia-AC-524 por Casal e Armada
Orzamento:
126.540,69 €
Aportación provincial:
100.994,01 €
2021
Camiños en Reboredo, Merelle e O Conde (Ordes)
Orzamento:
66.128,17 €
Aportación provincial:
52.777,87 €
2022
Saneamento en Gouzón,Castiñeira e Altiboia (Leira)
Orzamento:
339.305,26 €
Aportación provincial:
258.148,14 €
2022
Camiño a Morgade (Ardemil) e outros
Orzamento:
208.888,52 €
Aportación provincial:
208.888,52 €
2022
Camiño A Rúa-Carballedo (Buscás) e outros
Orzamento:
173.177,21 €
Aportación provincial:
173.177,21 €
2022
Pista dende AC-409 a Meitufe e outros (Leira)
Orzamento:
101.661,03 €
Aportación provincial:
101.661,03 €
2022
Mellora accesos en Bean,Pereira, Vilamaior e Poulo
Orzamento:
76.120,51 €
Aportación provincial:
57.913,54 €
2023
Pista de Folgueira a Moscoso e outros (Ardemil)
Orzamento:
219.106,18 €
Aportación provincial:
219.106,18 €
2023
Pista da N-550 a Villaverde e outros (Ordes)
Orzamento:
205.909,96 €
Aportación provincial:
205.909,96 €
2023
Pista a Fondo da Aldea, Casanova e outros (Vilamaior)
Orzamento:
170.282,44 €
Aportación provincial:
170.282,44 €
2023
Senda de peregrinos en Poulo (A Calle ata A Senra)
Orzamento:
151.251,86 €
Aportación provincial:
150.251,86 €
2023
Camiño de O Ludiño a Soutozar (Pereira)
Orzamento:
40.894,44 €
Aportación provincial:
40.637,80 €