Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Oleiros

Oleiros - Aparcadoiro en Bastiagueiro Aparcadoiro en Bastiagueiro
Oleiros - Pista deportiva en Bastiagueiro Pista deportiva en Bastiagueiro
Oleiros - Renovación redes e pavimentación Rúas Fraternidade e Amistade Renovación redes e pavimentación Rúas Fraternidade e Amistade
Oleiros - Reparación do peche exterior no Parque Xosé Martí Reparación do peche exterior no Parque Xosé Martí
Oleiros - Substitución céspede artificiar Campo Fútbol E. Pardo Conchado Substitución céspede artificiar Campo Fútbol E. Pardo Conchado
 • Total aprobado
  11.092.540,04 €
 • Total gasto social
  717.699,01 €
 • Total investimentos
  7.073.606,18 €
 • Total gasto corrente
  3.301.234,85 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Pav. rúas Tierno Galván, Luz, Laxeiro e ou.
Orzamento:
462.810,23 €
Aportación provincial:
370.248,18 €
2017
Renov.tramo fibrocemento Avda. Concep. Arenal
Orzamento:
248.750,90 €
Aportación provincial:
199.000,72 €
2017
Peche circuito abast.auga políg. Iñás-Camp.
Orzamento:
199.569,10 €
Aportación provincial:
137.855,95 €
2017
Ab.auga entre depósito Sarro a int.Rúa Fontes
Orzamento:
198.121,13 €
Aportación provincial:
136.855,74 €
2017
Paviment. avda. das Américas e rúa Curruncho
Orzamento:
143.174,64 €
Aportación provincial:
119.669,55 €
2017
Abast. auga Avda. Mariñas (Graxal e Sauces)
Orzamento:
93.126,08 €
Aportación provincial:
74.500,86 €
2017
Renov. pozos saneamento na Rúa Benito Feijoo
Orzamento:
38.533,94 €
Aportación provincial:
32.207,80 €
2018
Construcción beirarrúas na AC-163, Rúa do Golfiño
Orzamento:
455.020,52 €
Aportación provincial:
239.254,30 €
2018
Renov. beirarrúas e serv. Avda. Rosalía de Castro
Orzamento:
307.453,36 €
Aportación provincial:
215.217,35 €
2018
Pavimentación en O Valiño
Orzamento:
219.748,71 €
Aportación provincial:
164.811,53 €
2018
Pavimentación das rúas da Urbanización O Xunqueiro
Orzamento:
172.990,95 €
Aportación provincial:
129.743,21 €
2018
Construc. cuberta e mell. Prq.Casa do Pobo,Dorneda
Orzamento:
181.427,40 €
Aportación provincial:
126.999,18 €
2018
Renovación rede abastecemento Rúa Pombal, Perillo
Orzamento:
217.432,85 €
Aportación provincial:
102.283,90 €
2018
Pavimentación da Rúa A Seara
Orzamento:
134.096,74 €
Aportación provincial:
100.572,56 €
2018
Cuberta bancada c. fútbol Leonardo Maceira e ou.
Orzamento:
140.610,75 €
Aportación provincial:
67.769,65 €
2018
Renovación do Bombeo de As Pedras (Perillo)
Orzamento:
83.986,41 €
Aportación provincial:
62.989,81 €
2018
Renov. pavim., beirarrúas e abast. rúa Miraflores
Orzamento:
57.643,67 €
Aportación provincial:
40.350,57 €
2018
Pavimentación da rúa Pexegueiro
Orzamento:
55.084,14 €
Aportación provincial:
38.538,89 €
2018
Pavimentación dun tramo da rúa Avelino Cachafeiro
Orzamento:
38.169,14 €
Aportación provincial:
26.718,40 €
2019
Renovación rede abastecem. Avda. Francisca Herrera
Orzamento:
394.361,18 €
Aportación provincial:
248.097,78 €
2019
Actuacións de mellora na urbanización O Bosque
Orzamento:
226.503,12 €
Aportación provincial:
226.503,12 €
2019
Pavimentación do camiño de Agurniño
Orzamento:
72.227,31 €
Aportación provincial:
72.227,31 €
2020
Pista de patinaxe de velocidade en Bastiagueiro
Orzamento:
488.097,17 €
Aportación provincial:
413.561,13 €
2020
Pavim. e sinalización vial urbanización As Galeras
Orzamento:
298.307,06 €
Aportación provincial:
238.645,65 €
2020
Pavimentación da rúa Seixo Branco
Orzamento:
132.686,93 €
Aportación provincial:
132.686,93 €
2020
Paviment. r/ Río de Campo, Camilo Díaz Baliño e o.
Orzamento:
121.440,94 €
Aportación provincial:
115.816,86 €
2021
Reforzo firme varios tramos Avda Ernes.Che Guevara
Orzamento:
400.594,76 €
Aportación provincial:
258.643,07 €
2021
Renov.abastec.r/Maside- r/Cascaxeira e r/Viravolta
Orzamento:
447.351,53 €
Aportación provincial:
246.206,41 €
2022
Acondic. Rúa Subiña e acceso novo campo de fútbol
Orzamento:
418.635,05 €
Aportación provincial:
418.635,05 €
2022
Subst. céspede artif. C. Fútbol E. Pardo Conchado
Orzamento:
353.447,01 €
Aportación provincial:
325.946,92 €
2022
Construción aparcadoiro en Bastiagueiro(Zona INEF)
Orzamento:
453.815,81 €
Aportación provincial:
293.005,11 €
2022
Renov. redes e pavim. Rúas Fraternidade e Amistade
Orzamento:
175.257,86 €
Aportación provincial:
175.257,86 €
2022
Reparación do peche exterior no Parque Xosé Martí
Orzamento:
158.663,19 €
Aportación provincial:
158.663,19 €
2023
Acondicionamento das rúas Humboldt e Linneo
Orzamento:
480.830,50 €
Aportación provincial:
394.447,04 €
2023
Pavimentación das Rúas da Urbanización O Pinar
Orzamento:
301.302,40 €
Aportación provincial:
263.183,60 €
2023
Pavimentación e acondicionamento da rúa Piñeiro
Orzamento:
302.259,15 €
Aportación provincial:
215.875,67 €
2023
Substitución do pavimento das sendas peonís do parque das 13 Rosas - As Galeras
Orzamento:
283.850,23 €
Aportación provincial:
197.466,77 €
2023
Renovación da rede de pluviais na rúa Areal ata a rúa Barreira
Orzamento:
246.031,55 €
Aportación provincial:
159.648,09 €
2023
Adaptación da pérgola na Biblioteca Rialeda
Orzamento:
133.500,47 €
Aportación provincial:
133.500,47 €