Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO O Pino

O Pino - Mellora de pista de Boavista a Carballeira de Suso (Ferreiros) Mellora de pista de Boavista a Carballeira de Suso (Ferreiros)
O Pino - Mellora de seguridad viaria no cemiterio de Arca a Rúa Codesal Mellora de seguridad viaria no cemiterio de Arca a Rúa Codesal
O Pino - Renovación de alumeado público nas Avenidas de Santiago e Lugo Renovación de alumeado público nas Avenidas de Santiago e Lugo
O Pino - Senda peonil de Santiso a Villarrel (Castrofeito) Senda peonil de Santiso a Villarrel (Castrofeito)
 • Total aprobado
  5.933.182,07 €
 • Total gasto social
  378.693,54 €
 • Total investimentos
  3.442.986,53 €
 • Total gasto corrente
  2.111.502,00 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Estrada local de N-634 a Colexio de Arca
Orzamento:
174.232,09 €
Aportación provincial:
174.232,09 €
2017
Paviment. viais Casa Cuberta (Lardeiros) e ou.
Orzamento:
93.777,30 €
Aportación provincial:
93.777,30 €
2017
Senda peonil á igrexa S. Miguel Cerceda e ou.
Orzamento:
80.947,54 €
Aportación provincial:
80.947,54 €
2017
Estrada local de Pumar a Vilarmeao e outro
Orzamento:
61.167,63 €
Aportación provincial:
61.167,63 €
2017
Estrada limite Touro con Casal (Cebreiro) e ou.
Orzamento:
60.723,91 €
Aportación provincial:
60.723,91 €
2018
Renov. Ilumin. publ. lugar de Burgo (Arca) e ous.
Orzamento:
96.894,36 €
Aportación provincial:
85.709,68 €
2018
Renov. iluminac.prrqs.Pereira,O Pino:Alvarin e ou.
Orzamento:
81.730,82 €
Aportación provincial:
81.730,82 €
2018
Estrada local de N-634 a cruce de Sar
Orzamento:
82.303,66 €
Aportación provincial:
77.830,27 €
2018
Pavimentacion viais en Pumar (Gonzar) e outros
Orzamento:
68.090,09 €
Aportación provincial:
68.090,09 €
2018
Senda peonil segurid. vial acc.cemiterio de Arca
Orzamento:
68.079,57 €
Aportación provincial:
68.079,57 €
2018
Estrada local de Quintans a límite concello Oroso
Orzamento:
68.957,11 €
Aportación provincial:
65.209,14 €
2018
Estrada de Rabal de Arriba a Rabal de abaixo e ou.
Orzamento:
60.774,13 €
Aportación provincial:
60.774,13 €
2018
Estrada de Xesta a frechazo último (S.Mamede) e o.
Orzamento:
58.053,14 €
Aportación provincial:
58.053,14 €
2018
Estrada de Marquiño a limite C.de Arzua por Medín
Orzamento:
49.045,93 €
Aportación provincial:
49.045,93 €
2018
Estrada local de cruce de Sar a Quintáns
Orzamento:
46.596,52 €
Aportación provincial:
44.063,89 €
2018
Renov. e instalación marquesiñas en Castro e out.
Orzamento:
18.000,00 €
Aportación provincial:
14.126,91 €
2019
Estrada local N-634 a límite Concello de Oroso
Orzamento:
168.620,83 €
Aportación provincial:
152.050,81 €
2019
Senda peonil de Santiso a Villarrel
Orzamento:
125.863,30 €
Aportación provincial:
125.863,30 €
2019
Renov. alumeado público Quintans e outros
Orzamento:
75.258,26 €
Aportación provincial:
75.258,26 €
2019
Renovación alumeado público lugar do Cabo e ou.
Orzamento:
70.230,42 €
Aportación provincial:
70.230,42 €
2019
Renovac. alumeado público lugar de Casal e outros
Orzamento:
65.768,15 €
Aportación provincial:
65.768,15 €
2019
Estrada C.de Vimieiro-Escola Marquiño e ou.
Orzamento:
54.555,38 €
Aportación provincial:
54.555,38 €
2019
Estrada local Salceda-Aldea de Abaixo (Ferreiros)
Orzamento:
47.302,53 €
Aportación provincial:
47.302,53 €
2019
Estrada Vimieiro a Vilaseco (Lardeiros) e ou.
Orzamento:
45.636,28 €
Aportación provincial:
45.636,28 €
2019
Estrada Domes a Campo Vimieiro (Lardeiros) e ou.
Orzamento:
42.343,38 €
Aportación provincial:
42.343,38 €
2019
Estrada local Torre-Ramil (Ferreiros) e outros
Orzamento:
39.376,23 €
Aportación provincial:
39.376,23 €
2020
Renovac. alumeado publico Avdas de Santiago e Lugo
Orzamento:
193.302,41 €
Aportación provincial:
193.302,41 €
2020
Estrada local de Marquiño-Escola Lardeiros
Orzamento:
104.974,23 €
Aportación provincial:
104.974,23 €
2020
Estrada de Couto Pequeno a Cima de Vila (Medin)
Orzamento:
62.208,91 €
Aportación provincial:
62.208,91 €
2021
Mell.pista de Boavista a Carballeira de Suso e ou.
Orzamento:
132.139,31 €
Aportación provincial:
125.698,18 €
2021
Repar. pav. pista A-54 (saída 77)a Cerceda (N-547)
Orzamento:
106.271,29 €
Aportación provincial:
106.271,29 €
2021
Estrada local de Ponte sobre o río Mera a N-634
Orzamento:
75.683,37 €
Aportación provincial:
75.683,37 €
2021
Rúa Codesal e prolongación a límite concello
Orzamento:
71.557,38 €
Aportación provincial:
71.557,38 €
2021
Estrada de Pumar a aparcadoiro Igrexa de Gonzar
Orzamento:
32.634,62 €
Aportación provincial:
32.634,62 €
2022
Módulo atletismo e mell. acceso C. fútbol Vilaboa
Orzamento:
85.154,02 €
Aportación provincial:
85.154,02 €
2022
Mell. segur. viaria cemiterio de Arca a R/Codesal
Orzamento:
62.439,52 €
Aportación provincial:
59.298,27 €
2022
Pista Pazos-Paso autovía e S.Antón-Acceso autovía
Orzamento:
41.642,92 €
Aportación provincial:
41.642,92 €
2023
Mell. Segur. viaria San Antón C.de futbol Reboredo
Orzamento:
190.294,17 €
Aportación provincial:
190.294,17 €
2023
Senda de Praia de Mera ata Rabal de Abaixo e outra
Orzamento:
164.427,23 €
Aportación provincial:
144.561,63 €
2023
Mell.segur.viaria Torre-Igrexa e acond. C.da Festa
Orzamento:
119.674,93 €
Aportación provincial:
119.674,93 €
2023
Pista de Rabal a Tarroeira
Orzamento:
113.376,37 €
Aportación provincial:
108.785,16 €
2023
Mellora de seguridade viaria da N-547 a San Antón
Orzamento:
64.504,18 €
Aportación provincial:
59.298,26 €