Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Noia

Noia - Ampliación do Museo do Mar Ampliación do Museo do Mar
Noia - Mejora de la plaza de San Lázaro Mejora de la plaza de San Lázaro
Noia - Mellora ambiental e canalización de pluviais no barrio do Couto Mellora ambiental e canalización de pluviais no barrio do Couto
Noia - Mellora da pavimentación no barrio de Labarta Mellora da pavimentación no barrio de Labarta
Noia - Saneamiento y pavimentación en Carracido (Noia) Saneamiento y pavimentación en Carracido (Noia)
 • Total aprobado
  5.629.602,39 €
 • Total gasto social
  346.372,25 €
 • Total investimentos
  2.572.008,06 €
 • Total gasto corrente
  1.981.174,29 €
 • Total proveedores
  730.047,79 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Ampliación do Museo do Mar de Noia
Orzamento:
665.000,00 €
Aportación provincial:
232.723,09 €
2018
Nova rede de bombeo A Barquiña - Río do Porto
Orzamento:
230.787,10 €
Aportación provincial:
230.787,10 €
2019
Saneamento separativo rúa Outonil-rúa Vista Alegre
Orzamento:
233.150,52 €
Aportación provincial:
233.150,52 €
2019
Mell.e repar. pav. Ponte de S.Francisco-S.Breixo.
Orzamento:
149.363,10 €
Aportación provincial:
149.363,10 €
2019
Pavim.cmño.de Becollo-Figueira-Vilaboa-Límite con.
Orzamento:
117.640,59 €
Aportación provincial:
117.640,59 €
2019
Repar. beirarrúa norte AC550, O Obre, do nº 2 - 26
Orzamento:
94.733,86 €
Aportación provincial:
94.733,86 €
2019
Mellora da praza de San Lázaro
Orzamento:
102.069,21 €
Aportación provincial:
87.078,56 €
2019
Mellora e repar.pavimentación en Corral de Ousoño
Orzamento:
55.141,95 €
Aportación provincial:
55.141,95 €
2019
Acondicionamento acceso Rúa do Forno
Orzamento:
60.498,12 €
Aportación provincial:
49.333,23 €
2020
Mellora ambiental e canalización pluviais no Couto
Orzamento:
159.823,82 €
Aportación provincial:
155.890,10 €
2020
Graderío no campo de fútbol de Noia
Orzamento:
195.743,25 €
Aportación provincial:
58.722,98 €
2021
Mellora da pavimentación no barrio de Labarta
Orzamento:
133.543,83 €
Aportación provincial:
133.543,83 €
2021
Mellora e reparación paviment. aldea O Vilar, Boa
Orzamento:
89.473,39 €
Aportación provincial:
89.473,39 €
2021
Acondic. contorna parque urbano Labarta: ParkOur
Orzamento:
48.331,48 €
Aportación provincial:
39.259,94 €
2021
Saneamento nos ramais da aldea de Becollo, Argalo.
Orzamento:
31.324,32 €
Aportación provincial:
31.324,32 €
2021
Pavimentación rúa Ramón Alvárez da Braña (Noia)
Orzamento:
30.226,90 €
Aportación provincial:
30.226,90 €
2021
Subministro soportes contedores resid. sólid. urb.
Orzamento:
18.000,00 €
Aportación provincial:
15.283,49 €
2022
Renovación e acondicionamento da rúa Anxo Senra
Orzamento:
215.414,99 €
Aportación provincial:
213.940,64 €
2022
Saneamento e pavimentación en Carracido
Orzamento:
73.434,52 €
Aportación provincial:
73.434,52 €
2022
Renov. pavim. na R/Igrexa - Sta. Cristina de Barro
Orzamento:
57.642,44 €
Aportación provincial:
57.642,44 €
2022
Renov. pavimen. en Aldea Pereiro de Arriba - Obre
Orzamento:
39.943,33 €
Aportación provincial:
39.943,33 €
2022
Saneamento e pavimentación na Barquiña
Orzamento:
35.016,55 €
Aportación provincial:
35.016,55 €
2023
Mellora ambiental do entorno da fonte do Castro Lampreeiro
Orzamento:
179.946,52 €
Aportación provincial:
179.946,52 €
2023
Subministración tractor con desbrozadora de brazo para traballos medioambientais no Concello de Noia
Orzamento:
137.103,68 €
Aportación provincial:
137.103,68 €
2023
Renovación de pavimento existente en lugar de Loxe-Santa Cristina de Barro
Orzamento:
31.303,43 €
Aportación provincial:
31.303,43 €