Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Negreira

Negreira - Aglomerado avda. Brañas Aglomerado avda. Brañas
Negreira - Asfaltado de Avenida das Brañas e Avenida Barcala Asfaltado de Avenida das Brañas e Avenida Barcala
Negreira - Asfaltado de Avenida de Santiago Asfaltado de Avenida de Santiago
Negreira - Colocación de pista multideporte Colocación de pista multideporte
Negreira - Humanización rúa Teresa Fabeiro Humanización rúa Teresa Fabeiro
Negreira - Praza Brañas acondicionamento Praza Brañas acondicionamento
Negreira - Praza Brañas Praza Brañas
Negreira - Suministro retroexcabadora para o Concello Suministro retroexcabadora para o Concello
 • Total aprobado
  6.737.501,41 €
 • Total gasto social
  403.233,72 €
 • Total investimentos
  3.449.167,12 €
 • Total gasto corrente
  2.134.905,13 €
 • Total proveedores
  750.195,44 €
 • Total achegas
  0,00 €
2018
Cmños.en S.Vicente e ou. - Senda A Barca-Chancela
Orzamento:
317.944,04 €
Aportación provincial:
317.944,04 €
2018
Saneamento e EDAR en Zas e ou.
Orzamento:
191.774,51 €
Aportación provincial:
191.774,51 €
2018
Asfalt. cmños Campelo, Cancelo-Cobas e outrs.
Orzamento:
131.076,71 €
Aportación provincial:
131.076,71 €
2018
Muro de contención en mampostería en Redemuíños
Orzamento:
34.343,72 €
Aportación provincial:
34.343,72 €
2019
Acondic.e axardinamento praza "As Brañas".Negreira
Orzamento:
303.194,01 €
Aportación provincial:
303.194,01 €
2019
Asfaltado na Avda das Brañas e Avda Barcala
Orzamento:
187.741,51 €
Aportación provincial:
187.741,51 €
2019
Asfaltado pistas Saleiróns, Piñeiro, Abeanca e ou.
Orzamento:
129.103,24 €
Aportación provincial:
129.103,24 €
2019
Subministro de retroexcavadora mixta nova Negreira
Orzamento:
91.454,96 €
Aportación provincial:
91.454,96 €
2019
Saneamiento e asfaltado r/Os Carballiños. Negreira
Orzamento:
71.663,58 €
Aportación provincial:
71.663,58 €
2019
Pista multideporte. Praza As Brañas. Negreira
Orzamento:
46.203,75 €
Aportación provincial:
46.203,75 €
2020
Aglomerado da Avenida de Santiago.Negreira
Orzamento:
149.624,58 €
Aportación provincial:
149.624,58 €
2020
Asfalt. e formig. pistas Rons,Portor, Gonte, Feáns
Orzamento:
94.221,74 €
Aportación provincial:
94.221,74 €
2021
Asfaltado pistas Gonte, Bellalta, Campolongo e ou.
Orzamento:
237.586,27 €
Aportación provincial:
237.586,27 €
2021
Asfalt. pistas en Vilachán;Padín; Redemuiños e ou.
Orzamento:
103.475,38 €
Aportación provincial:
103.475,38 €
2021
Rede de saneamento en Negreiroa. Negreira
Orzamento:
115.307,72 €
Aportación provincial:
32.707,87 €
2022
Aglomerado de vía mpal. Chancela-Barquiña (AC447)
Orzamento:
173.509,92 €
Aportación provincial:
173.509,92 €
2022
Paviment.e pluviais Rúas Campos e Xulián Magariños
Orzamento:
130.735,25 €
Aportación provincial:
130.735,25 €
2022
Reurbanización do camiño de Cancelo a Cobas
Orzamento:
97.102,32 €
Aportación provincial:
97.102,32 €
2022
Aglom. vía DP5603 (Vilaserío) a DP5604 (Pesadoira)
Orzamento:
94.612,73 €
Aportación provincial:
94.612,73 €
2022
Humanización contorna Igrexa S. Martiño en Liñaio
Orzamento:
82.848,40 €
Aportación provincial:
82.848,40 €
2022
R. saneam.e estac. bombeo augas resid. Campos e o.
Orzamento:
76.145,48 €
Aportación provincial:
76.145,48 €
2022
Mell. acc. Igrexas Gonte e Xallas e vial en Campos
Orzamento:
63.754,43 €
Aportación provincial:
63.754,43 €
2022
Asfalt. viais Porqueira, Maio Grande-Liñaio e ou.
Orzamento:
156.743,80 €
Aportación provincial:
35.397,51 €
2023
Reparación do pavimento do campo de fútbol de Cepelo. Santa Baia de Logrosa. Castro
Orzamento:
200.000,01 €
Aportación provincial:
200.000,01 €
2023
Mantemento de pistas en Trasbarcala e Vilachán de Abaixo
Orzamento:
87.401,07 €
Aportación provincial:
87.401,07 €
2023
Mellora da pavimentación das pistas de tenis de Pedra Mámoa. Situación: Bo Campos
Orzamento:
80.000,01 €
Aportación provincial:
80.000,01 €
2023
Aglomerado viais municipais: DP5604 - A Igrexa (Campolongo) e Bugallido
Orzamento:
76.273,35 €
Aportación provincial:
76.273,35 €
2023
Ampliación da rede de abastecemento en Padín. Situación: Padín -Covas
Orzamento:
75.512,01 €
Aportación provincial:
75.512,01 €
2023
Humanización do núcleo de Vilaserío e mantemento de pista en Rioseco
Orzamento:
53.758,76 €
Aportación provincial:
53.758,76 €