Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Narón

Narón - Acondicionamento da Rúa Marcial Calvo Acondicionamento da Rúa Marcial Calvo
Narón - Campo de fútbol de Rio Seco Campo de fútbol de Rio Seco
Narón - Centro municipal de formación Centro municipal de formación
Narón - Reforma Rúa Mugardos Reforma Rúa Mugardos
 • Total aprobado
  13.491.849,75 €
 • Total gasto social
  784.300,91 €
 • Total investimentos
  8.124.947,17 €
 • Total gasto corrente
  4.391.266,51 €
 • Total proveedores
  191.335,16 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Anexo para almacén C. Formac. Irmáns Froilaz
Orzamento:
142.019,70 €
Aportación provincial:
142.019,70 €
2017
Pavim. cmñs. de Verruga, da Lebre e outros
Orzamento:
138.657,87 €
Aportación provincial:
138.657,87 €
2017
Pav. cmñs. Martiño, Portela en Pedroso e o.
Orzamento:
132.339,35 €
Aportación provincial:
132.339,35 €
2017
Pav.cmñs. Pedreira, Picota e ou. no Val e ou.
Orzamento:
130.103,29 €
Aportación provincial:
130.103,29 €
2017
Beirarrúas en Vivendas da Mariña Fase 1
Orzamento:
179.769,84 €
Aportación provincial:
108.813,76 €
2017
Pavim. cmñs. Agrande, Viñas-Igrexa e outros
Orzamento:
105.869,07 €
Aportación provincial:
105.869,07 €
2017
Mellora da eficiencia enerxética barrio de Xuvia
Orzamento:
130.870,80 €
Aportación provincial:
79.215,42 €
2017
Pavimentación na Avenida Conde de Fenosa
Orzamento:
108.934,57 €
Aportación provincial:
65.937,53 €
2017
Montaxe de parque Infantil en Piñeiros
Orzamento:
50.999,31 €
Aportación provincial:
50.999,31 €
2017
Repar. locais sociais S. Mateo e Doso e ou.
Orzamento:
50.504,40 €
Aportación provincial:
50.504,40 €
2017
Renov.equipam. inform. C.Mpal.Formación
Orzamento:
39.012,92 €
Aportación provincial:
39.012,92 €
2017
Inst. rego en zonas verdes do paseo de Xuvia
Orzamento:
30.006,19 €
Aportación provincial:
30.006,19 €
2017
Parques caninos en Freixeiro e Solaina e ou.
Orzamento:
29.706,93 €
Aportación provincial:
29.706,93 €
2017
Montaxe dun parque multiactividades en Xuvia
Orzamento:
41.872,29 €
Aportación provincial:
25.345,08 €
2017
Parque infantil tanque de tormentas e ou.
Orzamento:
22.387,38 €
Aportación provincial:
22.387,38 €
2017
Parque infantil en zona verde do río Freixeiro
Orzamento:
18.332,81 €
Aportación provincial:
18.332,81 €
2018
Ampliación rede saneam. na parroq. de Castro Mata
Orzamento:
355.181,79 €
Aportación provincial:
319.663,61 €
2018
Ampliación rede saneamento na parroquia de Pedroso
Orzamento:
322.321,41 €
Aportación provincial:
220.979,81 €
2018
Ampliación rede saneam.na parroquia do Val-Cornide
Orzamento:
192.062,63 €
Aportación provincial:
172.856,37 €
2018
Rep. pluviais e pavim. r/S. Xurxo,S. Torrella e o.
Orzamento:
157.283,00 €
Aportación provincial:
141.554,70 €
2018
Pav. de segur.parques inf. da Prz. de Galicia e o.
Orzamento:
162.959,19 €
Aportación provincial:
140.097,15 €
2018
Eficiencia enerxética alumeado Alto do Castiñeiro
Orzamento:
138.849,46 €
Aportación provincial:
118.022,04 €
2018
Ampliación rede de saneamento en Outeiro
Orzamento:
127.277,63 €
Aportación provincial:
87.260,06 €
2019
Ampliación rede saneamento de Ferrerías-Prados
Orzamento:
554.236,77 €
Aportación provincial:
554.236,77 €
2019
Campo herba artificial Estadio Municipal Río Seco
Orzamento:
488.408,51 €
Aportación provincial:
418.332,14 €
2019
Ref.cmños. en Castro de Abaixo, Río da Lousa e ou.
Orzamento:
241.402,34 €
Aportación provincial:
240.804,15 €
2019
Eficiencia enerxética no alumeado de Freixeiro
Orzamento:
179.012,76 €
Aportación provincial:
152.160,85 €
2019
Obras de accesibilidade e reforma da rúa Mugardos
Orzamento:
102.198,45 €
Aportación provincial:
101.945,20 €
2019
Mell. eficiencia enerx. As Viñas (S. Mateo), e ou.
Orzamento:
101.440,80 €
Aportación provincial:
86.886,18 €
2019
Obras de accesibilidade e reforma da rúa da Paz
Orzamento:
54.449,89 €
Aportación provincial:
54.314,96 €
2020
Centro Formación Irmáns Froilaz, mellora accesib.
Orzamento:
100.972,99 €
Aportación provincial:
89.185,89 €
2020
Instalación de parque infantil no Val
Orzamento:
45.000,00 €
Aportación provincial:
39.746,91 €
2021
Ampliación rede saneamento no Couto - Narón
Orzamento:
249.146,79 €
Aportación provincial:
249.146,79 €
2021
Acondicionamento do local social do Alto
Orzamento:
252.858,93 €
Aportación provincial:
222.641,40 €
2021
Acondic.edificio actividades deportivas na Gándara
Orzamento:
118.657,49 €
Aportación provincial:
118.657,49 €
2021
Ampliación rede saneam. prrq. de Sedes - O Pereiro
Orzamento:
131.024,44 €
Aportación provincial:
115.366,56 €
2021
Accesibilidade no edificio do Xulgado de Narón
Orzamento:
122.721,68 €
Aportación provincial:
108.056,01 €
2021
Obras accesibilidade e reforma rúa Marcial Calvo
Orzamento:
119.598,09 €
Aportación provincial:
105.305,70 €
2021
Ampliación do local social de San Mateo
Orzamento:
88.317,89 €
Aportación provincial:
88.317,89 €
2021
Acondici. local para o club de piragüismo de Narón
Orzamento:
78.571,58 €
Aportación provincial:
78.571,58 €
2021
Ampliación rede de saneamento en Camiño da Fonte
Orzamento:
77.846,67 €
Aportación provincial:
77.846,67 €
2021
Acondic. do edificio de servizos da Feira do Trece
Orzamento:
63.420,49 €
Aportación provincial:
55.841,52 €
2022
Zona verde e equip. contorna R/Camiño do Peregrino
Orzamento:
432.808,60 €
Aportación provincial:
432.808,60 €
2022
Acondic. local social Asociación Maiores Sta. Icía
Orzamento:
261.689,57 €
Aportación provincial:
261.689,57 €
2022
Repara. cmños de Río Bello, Rapadoiro, A Mata e o.
Orzamento:
230.534,50 €
Aportación provincial:
223.911,11 €
2022
Mellora da seguridade viaria na rúa Garda
Orzamento:
211.399,83 €
Aportación provincial:
211.399,83 €
2022
Mellora e ordenac. aparcadoiro Estadio de Río Seco
Orzamento:
128.346,76 €
Aportación provincial:
128.346,76 €
2022
Ampliac.saneam. no Val (A Modia,Cruceiro e outs.)
Orzamento:
90.624,03 €
Aportación provincial:
90.624,03 €
2023
Ampliación edificio Servizo de Prevención e Extinción de Incendios e Salvamento do Concello de Narón
Orzamento:
648.317,06 €
Aportación provincial:
648.317,06 €
2023
Campo de Tiro con Arco no Polígono do Río do Pozo
Orzamento:
411.038,61 €
Aportación provincial:
410.938,46 €
2023
Acondicionamento de beirarrúas e aparcamento na Avenida de Castelao e na Avenida do Mar
Orzamento:
191.149,08 €
Aportación provincial:
191.149,08 €
2023
Instalación tubaxes de saneamento e abastecemento no vial acceso ao Convento de Baltar dende AC-116
Orzamento:
164.064,21 €
Aportación provincial:
163.884,40 €
2023
Pavimentación na rúa Finca Herrera
Orzamento:
34.828,86 €
Aportación provincial:
34.828,86 €