Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Muxía

Muxía - Acondicionamento das instalacións deportivas en Suxo Acondicionamento das instalacións deportivas en Suxo
Muxía - Acondicionamento vial As Fraguas Acondicionamento vial As Fraguas
Muxía - Rehabilitación parque biosaudable maiores no Coido Rehabilitación parque biosaudable maiores no Coido
 • Total aprobado
  6.049.886,77 €
 • Total gasto social
  361.681,27 €
 • Total investimentos
  3.626.895,65 €
 • Total gasto corrente
  1.469.017,25 €
 • Total proveedores
  1095,90 €
 • Total achegas
  591.196,70 €
2017
Acondicionam.camiños interiores en Chorente
Orzamento:
201.486,01 €
Aportación provincial:
193.054,11 €
2017
Mellora rúa Travesia a Merexo en Os Muiños
Orzamento:
256.610,87 €
Aportación provincial:
184.189,24 €
2017
Mellora acceso nucleo de Bardullas
Orzamento:
37.182,44 €
Aportación provincial:
37.182,44 €
2018
Achega a Acondic.acces. praia Lago dende Os Muiños
Orzamento:
295.598,35 €
Aportación provincial:
295.598,35 €
2018
Mellora estrada praia de Lourido-Añobres
Orzamento:
137.636,58 €
Aportación provincial:
137.636,58 €
2018
Mellora estrada en Vilastose
Orzamento:
44.270,12 €
Aportación provincial:
44.270,10 €
2019
Acondicionamento camiños interiores en Fumiñeo
Orzamento:
223.182,64 €
Aportación provincial:
223.182,64 €
2019
Acondicionamento camiños interiores en Vilachan
Orzamento:
160.010,40 €
Aportación provincial:
153.019,43 €
2019
Acondicionamento e explanación acceso a Moreira
Orzamento:
47.784,97 €
Aportación provincial:
47.784,97 €
2019
Mellora camiños interiores de Touriñán
Orzamento:
35.726,42 €
Aportación provincial:
35.726,42 €
2020
Sinaliz. e ilum. cont. santuario Nosa Sra.da Barca
Orzamento:
160.441,75 €
Aportación provincial:
160.441,75 €
2020
Saneamento e depuración núcleo rural de Trasufre
Orzamento:
132.501,25 €
Aportación provincial:
122.031,37 €
2020
Acondicionamento de viais en Quintáns
Orzamento:
106.597,44 €
Aportación provincial:
106.597,44 €
2020
Acondicionamento camiños interiores en Talón
Orzamento:
82.214,49 €
Aportación provincial:
82.214,49 €
2020
Rede de saneamento no lugar de Os Muiños
Orzamento:
48.033,81 €
Aportación provincial:
48.033,81 €
2020
Rehabilit.parque biosaudable maiores no Coido
Orzamento:
43.544,15 €
Aportación provincial:
43.544,15 €
2020
Pavimentación de camiños en Frixe e Bardullas
Orzamento:
43.168,00 €
Aportación provincial:
38.677,27 €
2020
Vehículo para Protección Civil de Muxía
Orzamento:
36.000,00 €
Aportación provincial:
20.000,00 €
2021
Abastecemento auga a Morpeguite e Os Pasantes
Orzamento:
158.092,94 €
Aportación provincial:
158.092,94 €
2021
Acondicionamento instalaciones deportivas en Suxo
Orzamento:
86.941,22 €
Aportación provincial:
85.279,55 €
2021
Acondicionamento vial As Fraguas
Orzamento:
41.108,70 €
Aportación provincial:
41.108,70 €
2021
Acondicionamento via Vilela de Merexo a S Martiño
Orzamento:
41.092,66 €
Aportación provincial:
41.092,66 €
2021
Acond.v.p. en Castelos, Risamonde, Serantes e A O.
Orzamento:
41.072,40 €
Aportación provincial:
41.072,40 €
2021
Acondicionamento viais Senande-Trasufre
Orzamento:
41.014,40 €
Aportación provincial:
41.014,00 €
2021
Acondicionamento do vial de Vilamaior a Prado
Orzamento:
40.995,80 €
Aportación provincial:
40.995,80 €
2021
Acondicionamento vial Suxo a Gatarante
Orzamento:
40.927,72 €
Aportación provincial:
40.927,72 €
2021
Ampliacion da rede de saneamento en Labexo
Orzamento:
34.370,22 €
Aportación provincial:
34.370,22 €
2021
Ampliacion rede de saneamento de Ozón e Chorente
Orzamento:
33.519,76 €
Aportación provincial:
33.519,76 €
2021
Acondicionamento viais en Añobres e Os Muiños
Orzamento:
30.778,27 €
Aportación provincial:
30.778,27 €
2022
Mellora de viarios no núcleo de Sorna
Orzamento:
190.939,78 €
Aportación provincial:
185.232,53 €
2022
Renov. EDAR de Quintans e rep. camiño de acceso
Orzamento:
140.975,01 €
Aportación provincial:
140.975,01 €
2022
Ampliacion redes saneam. e pluviais núcleo Frixe
Orzamento:
107.650,29 €
Aportación provincial:
107.650,29 €
2022
Rede de saneamento e pluviais en Frixe
Orzamento:
93.167,28 €
Aportación provincial:
93.167,28 €
2022
Mellora camiño veciñal en Bardullas
Orzamento:
59.025,93 €
Aportación provincial:
59.025,93 €
2022
Mellora viario Martineto
Orzamento:
48.243,85 €
Aportación provincial:
48.243,85 €
2022
Mellora viario en Figueroa
Orzamento:
45.856,02 €
Aportación provincial:
45.856,02 €
2022
Mellora vias públicas localidade de Buiturón
Orzamento:
39.085,04 €
Aportación provincial:
39.085,04 €
2023
Pavimentación do viario de Albergueria a Castelos
Orzamento:
97.042,44 €
Aportación provincial:
97.042,44 €
2023
Pavimentación de viarios de acceso ao núcleo de Touriñán
Orzamento:
74.829,33 €
Aportación provincial:
74.829,33 €
2023
Acondicionamento do vial de Quintáns á praia de Lago
Orzamento:
71.855,93 €
Aportación provincial:
71.855,93 €
2023
Pavimentación do viario de Vilela de Nemiña á Praia de Nemiña
Orzamento:
55.224,57 €
Aportación provincial:
55.224,57 €
2023
Acondicionamento do punto de recollida e tratamento de residuos en Os Muiños
Orzamento:
40.970,43 €
Aportación provincial:
40.970,43 €
2023
Subministración de contedores con suxección no Concello de Muxía
Orzamento:
18.370,46 €
Aportación provincial:
6300,42 €