Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Muros

Muros - Acondicionamento da rúa Freixeiros Acondicionamento da rúa Freixeiros
Muros - Campo de fútbol de césped artificial _Eleuterio Balayo Campo de fútbol de césped artificial _Eleuterio Balayo
Muros - Construcción de aparcamiento en Portugalete Construcción de aparcamiento en Portugalete
Muros - Mellora da estrada en Gallambao Mellora da estrada en Gallambao
Muros - Mellora das infaestruturas hidráhulicas en Abelleira Mellora das infaestruturas hidráhulicas en Abelleira
Muros - Mellora das infraestruturas hidráulicas en Freixeiros Mellora das infraestruturas hidráulicas en Freixeiros
Muros - Rehabilitación do antigo cinema Paris Rehabilitación do antigo cinema Paris
 • Total aprobado
  5.510.309,42 €
 • Total gasto social
  321.508,13 €
 • Total investimentos
  4.387.877,71 €
 • Total gasto corrente
  575.631,38 €
 • Total proveedores
  225.292,20 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Mell. infraestr. hidraulicas na Ribeira do Maio
Orzamento:
208.714,93 €
Aportación provincial:
192.937,47 €
2017
Mellora de camiños na Rateira e Vistavós
Orzamento:
103.674,30 €
Aportación provincial:
96.935,49 €
2017
Mellora do camiño no lugar de Torea
Orzamento:
111.884,85 €
Aportación provincial:
90.597,13 €
2017
Mellora e reparacion do cemiterio da Atalaia
Orzamento:
69.026,59 €
Aportación provincial:
60.283,74 €
2017
Mellora do camiño da Agra da Filgueira
Orzamento:
49.364,66 €
Aportación provincial:
46.103,47 €
2018
Rehab. antigo cine París para centro cultural 1ª F
Orzamento:
296.070,74 €
Aportación provincial:
225.404,88 €
2018
Mellora rede hidráulica contorna parque do Chalón
Orzamento:
180.000,00 €
Aportación provincial:
148.505,73 €
2018
Conser. estruturas c. futbol Louro e Esteiro e ou.
Orzamento:
112.540,68 €
Aportación provincial:
112.540,68 €
2018
Mellora da praza do Cristo en Tal
Orzamento:
79.950,86 €
Aportación provincial:
70.950,86 €
2018
Paviment. pista polideport. Pavillón de Miraflores
Orzamento:
52.844,84 €
Aportación provincial:
45.844,84 €
2018
Ampl. vestiarios, acc. e evac.C.Fút. Eleut. Balayo
Orzamento:
59.998,50 €
Aportación provincial:
44.998,50 €
2018
Alumeado publico AC550 prrqs. de Abelleira eTal
Orzamento:
21.356,24 €
Aportación provincial:
19.856,24 €
2019
Mellora infraestr. hidráulicas Freixeiros, Esteiro
Orzamento:
269.558,62 €
Aportación provincial:
269.558,62 €
2019
Mell. infraestru. hidráulicas Arriba e ou. Serres
Orzamento:
176.919,55 €
Aportación provincial:
176.919,55 €
2020
Mellora infraestr. hidráulicas Campo de San Ramón
Orzamento:
219.930,35 €
Aportación provincial:
219.789,38 €
2020
Mellora infraest. hidráulicas Valdexería, Serres
Orzamento:
176.951,14 €
Aportación provincial:
175.378,12 €
2020
Campo de fútbol de céspede artificial "E. Balayo"
Orzamento:
235.000,00 €
Aportación provincial:
170.806,73 €
2020
Acondicionamento aparcadoiro público rúa do Cabo
Orzamento:
45.016,90 €
Aportación provincial:
45.016,90 €
2021
Mellora infraestrut. hidráulicas Abelleira, fase I
Orzamento:
236.361,90 €
Aportación provincial:
230.922,63 €
2021
Mellora infraestr. hidráulicas Camiño Real, Serres
Orzamento:
172.910,15 €
Aportación provincial:
148.086,16 €
2021
Mellora infraestru. hidráulicas Abelleira, fase II
Orzamento:
111.470,40 €
Aportación provincial:
108.565,24 €
2021
Derrub. escola e constr. aparcadoiro Portugalete
Orzamento:
91.886,38 €
Aportación provincial:
79.941,16 €
2021
Mellora do camiño de Trasdacosta, Esteiro
Orzamento:
72.750,61 €
Aportación provincial:
63.293,03 €
2021
Mellora do camiño de Ventoso, Abelleira
Orzamento:
48.967,66 €
Aportación provincial:
42.653,26 €
2021
Mellora pav. r/ Sahorta de Abaixo e Cruz da Pedra
Orzamento:
33.546,83 €
Aportación provincial:
33.546,83 €
2022
Mellora da estrada de Gallambao
Orzamento:
218.590,38 €
Aportación provincial:
211.145,49 €
2022
Mellora de camiños en Abelleira, Tal e Louro
Orzamento:
114.152,85 €
Aportación provincial:
114.152,85 €
2022
Mellora da avda. Porteliña e Rúa Fornos
Orzamento:
102.570,16 €
Aportación provincial:
101.870,16 €
2022
Mellora de camiños en Baño
Orzamento:
100.000,75 €
Aportación provincial:
99.337,67 €
2022
Mellora de camiños en Louro
Orzamento:
90.000,00 €
Aportación provincial:
90.000,00 €
2022
Mellora do pavimento estrada acceso a Badernado
Orzamento:
72.901,83 €
Aportación provincial:
72.901,83 €
2022
Acondicionamento da Rúa Freixeiros
Orzamento:
72.346,71 €
Aportación provincial:
72.346,71 €
2022
Mellora infr. Parque Empresarial de Muros, fase II
Orzamento:
73.596,35 €
Aportación provincial:
64.028,82 €
2023
Mellora das infraestruturas hidráulicas en A Rola
Orzamento:
199.658,12 €
Aportación provincial:
199.658,12 €
2023
Mellora do pavimento da Travesía da Alivía e do acceso a Ventín
Orzamento:
153.000,00 €
Aportación provincial:
149.839,42 €
2023
Mellora de camiños en Creo e Trión
Orzamento:
103.610,00 €
Aportación provincial:
99.410,00 €
2023
Mellora de camiños en Solleiros
Orzamento:
98.300,00 €
Aportación provincial:
98.300,00 €
2023
Mellora de camiños en Rebordiño
Orzamento:
99.450,00 €
Aportación provincial:
95.450,00 €