Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Mugardos

Mugardos - Aparcamento e mellora accesibilidade colexio CPR Loyola Aparcamento e mellora accesibilidade colexio CPR Loyola
Mugardos - Melora rede pluviais no porto Melora rede pluviais no porto
Mugardos - Reurbanización Rúa Pixigo Reurbanización Rúa Pixigo
 • Total aprobado
  3.074.342,64 €
 • Total gasto social
  187.301,64 €
 • Total investimentos
  2.569.754,04 €
 • Total gasto corrente
  199.162,94 €
 • Total proveedores
  118.124,02 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Vestiarios accesibles campo munic.Pedreira
Orzamento:
153.724,27 €
Aportación provincial:
120.067,22 €
2017
SANEAM. NO PENSO E MELL.ABAST E SAN. ESTEIRO
Orzamento:
98.632,27 €
Aportación provincial:
86.463,46 €
2017
Renov. servizos e repo. pav. Avda de Galicia
Orzamento:
120.704,41 €
Aportación provincial:
60.577,21 €
2017
Mellora pluviais da estrada AC-132 no Seixo
Orzamento:
55.107,37 €
Aportación provincial:
55.107,37 €
2017
Serv. e pav.entre Avda Bello Piñeiro e a AC-132
Orzamento:
59.695,69 €
Aportación provincial:
46.625,66 €
2017
Renov. pavim. na rúa Casal e rúa da Coruña
Orzamento:
34.674,59 €
Aportación provincial:
34.674,59 €
2017
PAVIMENTACIÓN RÚA FRANCISCO YÁÑEZ
Orzamento:
94.483,49 €
Aportación provincial:
34.480,89 €
2017
Pintado exterior CEIP Unión Mugardesa
Orzamento:
37.771,32 €
Aportación provincial:
29.501,51 €
2017
Renov. servizos e pavimentos en Lousido
Orzamento:
41.234,44 €
Aportación provincial:
20.694,09 €
2018
Mell. cmños. S.Vitorio e acceso igrexa de S. Xoán
Orzamento:
162.432,99 €
Aportación provincial:
154.781,19 €
2018
Reurbanizacion das rúas Pixigo e Cano
Orzamento:
181.078,07 €
Aportación provincial:
124.659,31 €
2018
Mellora de Camiño Ancho, Camiño do Lavadoiro e ou.
Orzamento:
57.641,39 €
Aportación provincial:
48.249,96 €
2018
Mellora de camiños municipais: Rúa Areosa
Orzamento:
59.685,50 €
Aportación provincial:
47.000,00 €
2018
Acondicionam. no CEIP "Santiago Apóstol" (Franza)
Orzamento:
48.078,24 €
Aportación provincial:
33.098,44 €
2018
Pavimen. R/Celso Emilio Ferreiro e Trav. a Boado
Orzamento:
38.892,92 €
Aportación provincial:
6806,05 €
2019
Pavimentación rúa da Seaña
Orzamento:
109.490,73 €
Aportación provincial:
108.818,99 €
2019
Ampliación abastecem. auga no Vilar (Franza) e ou.
Orzamento:
56.938,22 €
Aportación provincial:
56.938,22 €
2019
Paviment. do cmño. de Franza, As Viñas e O Vilar
Orzamento:
45.717,38 €
Aportación provincial:
44.801,28 €
2019
Pavimentación en San Vitorio
Orzamento:
36.772,30 €
Aportación provincial:
36.772,30 €
2019
Saneamento na Areosa e drenaxe O Seixo
Orzamento:
33.103,75 €
Aportación provincial:
31.758,16 €
2020
Acondic. viais e camiños do Concello de Mugardos
Orzamento:
80.869,26 €
Aportación provincial:
80.869,26 €
2021
Mellora da área recreativa Beiramar e accesos
Orzamento:
180.654,95 €
Aportación provincial:
145.121,77 €
2021
Mellora camiños mpais. Rúa Coruto, Lodairo e ou.
Orzamento:
119.320,80 €
Aportación provincial:
102.224,81 €
2021
Aparcamento e mellora accesib. colexio CPR Loyola
Orzamento:
69.538,31 €
Aportación provincial:
69.538,31 €
2021
Pista multideporte e parque infantil en O Baño
Orzamento:
100.880,91 €
Aportación provincial:
65.243,76 €
2021
Mell. camiños mpais. Rúa Penedo e Franza de Abaixo
Orzamento:
62.097,02 €
Aportación provincial:
62.097,02 €
2021
Mellora da rede de pluviais no Porto
Orzamento:
31.867,71 €
Aportación provincial:
31.867,71 €
2022
Reurban. Avda. de Galicia (r/Mercado- Cano da Rúa)
Orzamento:
370.207,89 €
Aportación provincial:
247.738,32 €
2022
Mellora de servizos e pavimentación en Apelón
Orzamento:
198.911,63 €
Aportación provincial:
105.259,47 €
2022
Mellora servizos e pavimentos R/ Coruto e Barcias
Orzamento:
118.579,79 €
Aportación provincial:
77.970,63 €
2022
Mellora servizos e paviment. rúa Rosalía de Castro
Orzamento:
116.264,54 €
Aportación provincial:
74.365,52 €
2022
Acondicionamento de parque infantil en San Vitorio
Orzamento:
40.000,00 €
Aportación provincial:
40.000,00 €
2023
Mellora de viais municipais: rúa Casás, Roibeiras e Simou
Orzamento:
200.772,87 €
Aportación provincial:
200.772,87 €
2023
Mellora de viais municipais: San Xoán, Pallizo, Morteirado, O Vilar e Montefaro
Orzamento:
151.964,38 €
Aportación provincial:
84.808,69 €