Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Miño

Miño - Canalización Candá de Abaixo Canalización Candá de Abaixo
Miño - Mellora viais municipais en Perbes Mellora viais municipais en Perbes
Miño - Reafirmado viais municipais en Vilanova, Perbes e Miño Reafirmado viais municipais en Vilanova, Perbes e Miño
Miño - Reforma e adaptación parque infantil de Bañobre Reforma e adaptación parque infantil de Bañobre
Miño - Renovación rede abastecemento auga Ponte do Porco Renovación rede abastecemento auga Ponte do Porco
 • Total aprobado
  3.329.330,38 €
 • Total gasto social
  239.686,45 €
 • Total investimentos
  1.395.613,26 €
 • Total gasto corrente
  1.687.815,67 €
 • Total proveedores
  6215,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Reafirm. V. Leiro O Valiño, Leiro Cimiterio e ou.
Orzamento:
147.005,99 €
Aportación provincial:
147.005,99 €
2018
Pavim. viais prroq. Bemantes, Callobre, Miño e ou.
Orzamento:
193.828,04 €
Aportación provincial:
190.170,91 €
2018
Paviment. nas parroq. S.Xoán, Castro, Leiro e out.
Orzamento:
136.154,21 €
Aportación provincial:
117.028,25 €
2018
Reforma e adaptación parque infantil de Bañobre
Orzamento:
57.617,96 €
Aportación provincial:
57.617,96 €
2018
Reafirmado vial San Juan- Fondal e cmño. en Bollo
Orzamento:
52.358,08 €
Aportación provincial:
52.358,08 €
2018
Ampliación rede munic. sumidoiros Arbosa (Perbes)
Orzamento:
31.981,80 €
Aportación provincial:
31.981,80 €
2019
Reafirmado viais Callobre, Bemantes e Carantoña
Orzamento:
151.561,25 €
Aportación provincial:
151.535,05 €
2019
Renov. rede saneam. Sombreu (Muradas e O Pedregal)
Orzamento:
129.683,30 €
Aportación provincial:
119.416,24 €
2019
Reafirm. viais munic. en Vilanova, Perbes e Miño
Orzamento:
124.770,99 €
Aportación provincial:
98.229,02 €
2019
Renovación rede abastecemento auga Ponte do Porco
Orzamento:
40.000,00 €
Aportación provincial:
40.000,00 €
2021
Instalación colector xeral alcantarillado na Prata
Orzamento:
137.882,49 €
Aportación provincial:
132.152,19 €
2021
Arranxo afundimento cmñ. Real, cruce Galea,10 e o.
Orzamento:
82.652,03 €
Aportación provincial:
82.652,03 €
2021
Ampliac. pluviais e muro de contención lugar Candá
Orzamento:
52.014,92 €
Aportación provincial:
52.014,92 €
2022
Acondic. camiños en Callobre, Bemantes e Carantoña
Orzamento:
123.450,82 €
Aportación provincial:
123.450,82 €