Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Melide

Melide - Adecuación Rúa Ourense con Esq. Doutor Emilior Pereiro Adecuación Rúa Ourense con Esq. Doutor Emilior Pereiro
Melide - Adecuación e posta en valor da Rúa San Pedro Adecuación e posta en valor da Rúa San Pedro
Melide - Reforma e posta en valor da rúa Campo Grande Reforma e posta en valor da rúa Campo Grande
Melide - Senda de Martagona a Furelos Senda de Martagona a Furelos
Melide - Senda peatonal en Sabián Senda peatonal en Sabián
Melide - Sustitución del césped artifical del campo de fútbol municipal do Cire Sustitución del césped artifical del campo de fútbol municipal do Cire
 • Total aprobado
  6.916.750,26 €
 • Total gasto social
  445.021,51 €
 • Total investimentos
  3.938.795,56 €
 • Total gasto corrente
  2.491.634,15 €
 • Total proveedores
  41.299,04 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Reforma da rúa Mateo Segade Bugueiro
Orzamento:
179.827,33 €
Aportación provincial:
179.827,33 €
2017
Vial de acceso a Traspedra e outros
Orzamento:
154.388,47 €
Aportación provincial:
154.388,47 €
2017
Vial de acceso á escola de Baltar e outros
Orzamento:
123.285,62 €
Aportación provincial:
123.285,62 €
2018
Reforma e posta en valor da rúa Camiño Real
Orzamento:
366.562,92 €
Aportación provincial:
366.562,92 €
2018
Mellora paviment.pista A Ponte da Pedra e outros
Orzamento:
214.298,32 €
Aportación provincial:
214.298,32 €
2019
Reforma e posta en valor da Rúa Campo Grande
Orzamento:
298.248,50 €
Aportación provincial:
298.248,50 €
2019
Mellora e seguridade vial Martagona-Furelos e ou.
Orzamento:
126.242,34 €
Aportación provincial:
126.242,34 €
2019
Senda peatonal en Folicheiro
Orzamento:
99.321,35 €
Aportación provincial:
99.321,35 €
2020
Adecuación e posta en valor rúa San Pedro, Melide
Orzamento:
249.782,49 €
Aportación provincial:
249.782,49 €
2020
Mell. pavime. e segur. pistas Orois a Maceda e ou.
Orzamento:
250.436,68 €
Aportación provincial:
208.732,86 €
2020
Adec. rúa Ourense esq. rúa Doctor Emilio Pereiro
Orzamento:
73.752,28 €
Aportación provincial:
73.752,28 €
2021
Mellor. pav. e segurid.vial Rosalia de Castro e ou
Orzamento:
346.488,72 €
Aportación provincial:
346.488,72 €
2021
Adecuación e posta en valor da Rúa Ovedo, Melide
Orzamento:
139.984,30 €
Aportación provincial:
139.984,30 €
2021
Senda peonil en Sabián, Melide
Orzamento:
57.600,00 €
Aportación provincial:
57.600,00 €
2021
Ref. do acceso do campo de fútbol "Campo do Cire"
Orzamento:
40.559,33 €
Aportación provincial:
40.559,33 €
2022
Substituc. céspede artifi. Campo de fútbol do Cire
Orzamento:
191.529,59 €
Aportación provincial:
191.529,59 €
2022
Mell. pavim. e seguridade R/Concepción Arenal e o.
Orzamento:
183.248,79 €
Aportación provincial:
183.248,79 €
2022
Reposición de camiño de Petos
Orzamento:
50.152,20 €
Aportación provincial:
50.152,20 €
2023
Mell. pav. e seg. vial núcleo Barreiro e outros
Orzamento:
344.579,14 €
Aportación provincial:
344.579,14 €
2023
Reforma e posta en valor da Rúa Convento
Orzamento:
243.611,45 €
Aportación provincial:
243.611,45 €
2023
Reforma e posta en valor da Ronda da Coruña
Orzamento:
216.288,53 €
Aportación provincial:
216.288,53 €
2023
Mell.accesib. peonil na circunval. Campo da Feira
Orzamento:
30.311,03 €
Aportación provincial:
30.311,03 €