Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Mazaricos

Mazaricos - Acondicionamento e conservación das instalacións da piscina municipal da Picota Acondicionamento e conservación das instalacións da piscina municipal da Picota
Mazaricos - Consolidación das ruínas da Igrexa de Santa Baia e da casa da Fábrica Consolidación das ruínas da Igrexa de Santa Baia e da casa da Fábrica
Mazaricos - Mellora da pavimentación na rúa Rei Ferradás Mellora da pavimentación na rúa Rei Ferradás
Mazaricos - Mellora da pavimentación no camiño Ventín Mellora da pavimentación no camiño Ventín
Mazaricos - Mellora da pavimentación no camiño da área recreativa na Picota Mellora da pavimentación no camiño da área recreativa na Picota
Mazaricos - Mellora dos firmes en camiños rurais do lugar de Maroñas Mellora dos firmes en camiños rurais do lugar de Maroñas
 • Total aprobado
  6.715.083,91 €
 • Total gasto social
  440.480,49 €
 • Total investimentos
  3.499.868,68 €
 • Total gasto corrente
  2.658.078,53 €
 • Total proveedores
  11.011,79 €
 • Total achegas
  105.644,42 €
2017
Mell. vías municip. prrqs. de Alborés, Antes e ou.
Orzamento:
114.525,17 €
Aportación provincial:
114.525,17 €
2017
Achega 2016 Rexen.infraest. e pav. en Lago
Orzamento:
192.044,42 €
Aportación provincial:
105.644,42 €
2017
Mell. parcela equip. deportivo de Pino de Val
Orzamento:
56.156,10 €
Aportación provincial:
56.156,10 €
2017
Afirmado. viais en Colúns, Chacín, Eirón e out.
Orzamento:
79.081,01 €
Aportación provincial:
50.666,34 €
2018
Pavim. e outs. en Alborés, Arcos, Chacín, e ou.
Orzamento:
204.416,53 €
Aportación provincial:
204.416,53 €
2018
Ampl. e mell. abasteci. Cumbráns, A Xunqueira e o.
Orzamento:
153.466,67 €
Aportación provincial:
153.466,67 €
2018
Mell. pavim. e acc.rúas e espazos libres na Picota
Orzamento:
111.301,77 €
Aportación provincial:
111.301,77 €
2018
Actuacións viais en Colúns, Corzón e Eirón
Orzamento:
89.400,00 €
Aportación provincial:
89.400,00 €
2018
Acondicionamento e espazos libres Picota e S.Cosme
Orzamento:
44.994,21 €
Aportación provincial:
44.994,21 €
2018
Parques na Gueima e Ponteolveira
Orzamento:
36.000,00 €
Aportación provincial:
36.000,00 €
2019
Mell.afirmado e outras actuacións Beba,Chacín e o.
Orzamento:
200.837,03 €
Aportación provincial:
200.837,03 €
2019
Ampliación abastecemento parroq. Coiro e Maroñas
Orzamento:
168.381,07 €
Aportación provincial:
168.381,07 €
2019
Ampl. rede abastec.prrq. en S. Cristovo de Corzón
Orzamento:
166.633,18 €
Aportación provincial:
166.633,18 €
2019
Mell. afirm. e actuacións compl. na parroq. Arcos
Orzamento:
75.366,82 €
Aportación provincial:
75.366,82 €
2019
Melloras saneamento do núcleo rural de Suevos
Orzamento:
66.250,00 €
Aportación provincial:
66.250,00 €
2019
Mellora estrada Sanfoga-Colúns, Couquiño e ou.
Orzamento:
56.864,34 €
Aportación provincial:
56.864,34 €
2020
Mell. depurad. Colúns, A Picota, Pino de Val e ou.
Orzamento:
97.922,25 €
Aportación provincial:
97.922,25 €
2020
Acondicion. e conserv. piscina municipal da Picota
Orzamento:
72.385,93 €
Aportación provincial:
72.385,93 €
2021
Mell. abast. Sta. Baia e ETAP do Pino do Val e ou.
Orzamento:
409.040,41 €
Aportación provincial:
345.685,96 €
2021
Rehab.firmes e actuac.complem. en Antes, Beba e o.
Orzamento:
245.500,00 €
Aportación provincial:
245.500,00 €
2021
Mell.firmes cmños.rurais Grille,Lago Maroñas e ou.
Orzamento:
100.293,81 €
Aportación provincial:
100.293,81 €
2021
Mell. pav.rúa Rei Ferradás e cmños de Ventín e ou.
Orzamento:
76.822,25 €
Aportación provincial:
76.822,25 €
2022
Mell. firmes prroq. Antes,Beba,Chacín,Corzón e ou.
Orzamento:
255.512,00 €
Aportación provincial:
255.512,00 €
2022
Mellora firmes prrqs.de Beba, Chacin, Coiro e ou.
Orzamento:
250.586,57 €
Aportación provincial:
250.586,57 €
2022
Ampliación da rede de saneamento de Suevos
Orzamento:
41.137,94 €
Aportación provincial:
41.137,94 €
2022
Consolid.ruínas Igrexa Sta. Baia e Casa da Fábrica
Orzamento:
30.000,00 €
Aportación provincial:
30.000,00 €
2023
Pavimentación dos lugares do Xián e das Abeleiras
Orzamento:
159.718,89 €
Aportación provincial:
159.718,89 €
2023
Rehabilitación da casa do conserxe do antiguo CEIP Pino de Val para local multiusos
Orzamento:
123.399,43 €
Aportación provincial:
123.399,43 €