Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Malpica de Bergantiños

Malpica de Bergantiños - Acondicionamento cubertas Centro Cívico Acondicionamento cubertas Centro Cívico
Malpica de Bergantiños - Instalación iluminación campo de fútbol Instalación iluminación campo de fútbol
Malpica de Bergantiños - Mellora camiño en Casas Novas Mellora camiño en Casas Novas
Malpica de Bergantiños - Reforma do Centro Social de As Pozacas-Cerqueda Reforma do Centro Social de As Pozacas-Cerqueda
 • Total aprobado
  4.123.618,50 €
 • Total gasto social
  259.896,21 €
 • Total investimentos
  2.861.746,02 €
 • Total gasto corrente
  877.449,88 €
 • Total proveedores
  124.526,39 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Remod. Rúa Garda Pardines e Dr. Fleming
Orzamento:
97.497,98 €
Aportación provincial:
97.497,98 €
2017
Mellora viais parroquias de Buño e Cerqueda
Orzamento:
73.006,17 €
Aportación provincial:
72.976,04 €
2017
Mellora viais parroquias de Barizo e Mens
Orzamento:
60.149,37 €
Aportación provincial:
60.149,37 €
2017
Reforma interior da Casa do Concello
Orzamento:
56.250,07 €
Aportación provincial:
56.250,07 €
2017
Acond. cubertas chapas de aceiro C. Cívico
Orzamento:
34.620,31 €
Aportación provincial:
34.620,31 €
2017
Acond. cubertas planas e terrazas do C. Cívico
Orzamento:
33.936,58 €
Aportación provincial:
33.936,58 €
2017
Remodelación Travesía Emilio González López
Orzamento:
30.293,86 €
Aportación provincial:
30.293,86 €
2018
Senda peonil marxe esquerdo O Vilar- As Rabuceiras
Orzamento:
119.736,08 €
Aportación provincial:
109.780,42 €
2018
Mellora das infraestruturas en Pedreiriña
Orzamento:
98.872,83 €
Aportación provincial:
98.872,83 €
2018
Mell. parque inf.,pista polid.e ou.r/Patria Galega
Orzamento:
82.013,42 €
Aportación provincial:
82.013,42 €
2018
Subst. da carpintería exter. Casa do Oleiro (Buño)
Orzamento:
44.348,88 €
Aportación provincial:
44.348,88 €
2018
Mell. afirmado r/Ventorrillo e Travesía Camuza III
Orzamento:
41.990,23 €
Aportación provincial:
41.990,23 €
2018
Mell. acces., e pav. r/ E.González, Os Agros e ou.
Orzamento:
40.252,66 €
Aportación provincial:
40.252,66 €
2019
Mellora cmños da Raxeira a Trémoa, Leduzo e ou.
Orzamento:
154.634,31 €
Aportación provincial:
154.634,31 €
2019
Instalac. ilum. campo de fútbol de Pedra Quemada
Orzamento:
109.309,72 €
Aportación provincial:
104.241,72 €
2019
Humanización da rúa da Igrexa
Orzamento:
85.459,72 €
Aportación provincial:
85.459,72 €
2019
Rehab.Centro interpretación do Buño Oleiro e ou.
Orzamento:
44.297,97 €
Aportación provincial:
44.297,97 €
2019
Melloras cmños Boa Vista, A Costa e As Rabuceiras
Orzamento:
41.261,31 €
Aportación provincial:
41.261,31 €
2019
Mellora e sinalización prolongac.Avda Canido e ou.
Orzamento:
39.735,92 €
Aportación provincial:
39.735,92 €
2020
Construcción vestiarios no campo de fútbol de Buño
Orzamento:
116.294,69 €
Aportación provincial:
115.768,64 €
2020
Accesibilidade Casa do Concello de Malpica de B.
Orzamento:
79.987,70 €
Aportación provincial:
79.987,70 €
2021
Mellora cmño. Cambre a Pedrosa e cmño. na Raxeira
Orzamento:
99.122,62 €
Aportación provincial:
69.122,62 €
2021
Reforma do Centro Social de As Pozacas- Cerqueda
Orzamento:
36.379,90 €
Aportación provincial:
36.379,90 €
2021
Mellora da Estrada Campelo-Barizo
Orzamento:
46.459,47 €
Aportación provincial:
34.674,65 €
2021
Renovación do parque infantil na rúa Xaviña-Buño
Orzamento:
39.996,03 €
Aportación provincial:
29.996,03 €
2022
Melloras infraestr. Praza Fonte Vella e r/Barreiro
Orzamento:
116.126,92 €
Aportación provincial:
115.781,68 €
2022
Separación pluviais e novo pavimento Camiño do Río
Orzamento:
94.445,27 €
Aportación provincial:
94.445,27 €
2022
Mellora anexos estrada AC418 en Folgueira e ou.
Orzamento:
90.810,08 €
Aportación provincial:
90.810,08 €
2022
Mellora cmñs. prrq. de Mens: Mens, Asalo e O Miñón
Orzamento:
93.826,03 €
Aportación provincial:
82.458,43 €
2022
Mellora camiño da Besugueira na parroq. de Barizo
Orzamento:
88.859,42 €
Aportación provincial:
68.859,42 €
2022
Pavimentación do camiño da Camposa-Buño
Orzamento:
58.419,04 €
Aportación provincial:
58.419,04 €
2022
Mellora da pavimentación dos camiños en Seixas
Orzamento:
52.927,08 €
Aportación provincial:
52.927,08 €
2022
Mellora da pavimentación do camiño en Casas Novas
Orzamento:
40.686,55 €
Aportación provincial:
40.686,55 €
2022
Melloras do viario na rúa do Ventorrillo
Orzamento:
40.016,77 €
Aportación provincial:
40.016,77 €
2023
1ª Fase das melloras das infraestruturas (rede de pluviais e pavimentación) no núcleo de Santirso
Orzamento:
185.848,62 €
Aportación provincial:
185.848,61 €
2023
Renovación do pavimento e servizos na Rúa a Vista- Seaia
Orzamento:
154.120,51 €
Aportación provincial:
152.619,74 €
2023
1ª Fase do saneamento en Seixas e Vilarnovo
Orzamento:
109.623,81 €
Aportación provincial:
109.623,81 €
2023
Mellora da pavimentación dos camiños entre As Vistas e Os Medros
Orzamento:
46.630,21 €
Aportación provincial:
46.630,21 €
2023
Mellora da pavimentación dos camiños en Pasacondia
Orzamento:
44.516,51 €
Aportación provincial:
44.516,51 €
2023
Mellora da capa de rodadura dos camiños Campelo e Vilarnovo
Orzamento:
39.559,68 €
Aportación provincial:
39.559,68 €