Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Lousame

Lousame - Acondicionamento do espazo público en Pousada Acondicionamento do espazo público en Pousada
Lousame - Camiño de cruce peital a Fruime Camiño de cruce peital a Fruime
Lousame - Mellora do trazado de viario á Escabia Mellora do trazado de viario á Escabia
Lousame - Pavimentación de acceso a Costa Escabia Pavimentación de acceso a Costa Escabia
Lousame - Pavimentación en Camboño Pavimentación en Camboño
 • Total aprobado
  4.666.976,56 €
 • Total gasto social
  264.089,18 €
 • Total investimentos
  2.764.751,35 €
 • Total gasto corrente
  1.490.467,75 €
 • Total proveedores
  147.668,28 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Camiño de planta medioambiental a Servia
Orzamento:
165.051,90 €
Aportación provincial:
165.051,90 €
2017
Camiño de Crons a Igrexa Camboño e outro
Orzamento:
109.673,09 €
Aportación provincial:
109.673,09 €
2017
Acceso a Pousada e outro
Orzamento:
40.830,87 €
Aportación provincial:
40.830,87 €
2018
Camiño Croido-Seoane (Lousame) e outro
Orzamento:
132.112,32 €
Aportación provincial:
132.112,32 €
2018
Pavimentación viais Carantoña
Orzamento:
108.252,81 €
Aportación provincial:
108.252,81 €
2018
Pavimentación viais en Arxellas (Camboño) e outros
Orzamento:
105.224,12 €
Aportación provincial:
105.224,12 €
2018
Vial en Cernande (Tállara)
Orzamento:
81.526,25 €
Aportación provincial:
81.526,25 €
2018
Pavimentación viais en Aldariz e outros
Orzamento:
64.905,59 €
Aportación provincial:
64.905,59 €
2019
Pavim. vial de Camboño a cruce de Arxellas e out.
Orzamento:
179.580,30 €
Aportación provincial:
179.580,30 €
2019
Reparacións na piscina de Lousame
Orzamento:
163.777,48 €
Aportación provincial:
163.777,48 €
2019
Pavimentación viais en Béxeres e outros
Orzamento:
150.039,68 €
Aportación provincial:
150.039,68 €
2019
Pav. vial de Servia a Estrada Padrón-Portobravo
Orzamento:
83.540,67 €
Aportación provincial:
83.540,67 €
2019
Pav. cmños Filgueira e outro
Orzamento:
53.480,44 €
Aportación provincial:
53.480,44 €
2019
Subministro e colocación galerías Casa Consistorio
Orzamento:
20.715,00 €
Aportación provincial:
20.715,00 €
2020
Camiño de Bargo a Fontefría
Orzamento:
66.855,57 €
Aportación provincial:
66.855,57 €
2020
Camiño de Vilacoba a Vilar de Reconco
Orzamento:
66.434,45 €
Aportación provincial:
66.434,45 €
2020
Acceso a Pousada da estr. Portobravo-Tállara e ou.
Orzamento:
58.901,43 €
Aportación provincial:
58.901,43 €
2020
Pavimentación viarios en Guiende (Tállara) e outro
Orzamento:
43.397,91 €
Aportación provincial:
43.397,91 €
2020
Accesos en Comparada e outro
Orzamento:
38.429,83 €
Aportación provincial:
38.429,83 €
2021
Mellora do trazado do viario á Escabia
Orzamento:
153.925,52 €
Aportación provincial:
153.925,52 €
2021
Camiño de cruce Peital a Fruime
Orzamento:
70.665,52 €
Aportación provincial:
70.665,52 €
2021
Camiño Quintáns - Horta - Cairo
Orzamento:
68.296,31 €
Aportación provincial:
68.296,31 €
2021
Pavimentación de camiño en Cerquides
Orzamento:
38.023,46 €
Aportación provincial:
38.023,46 €
2021
Paviment.acc. Abelendo e cmño. Barreira a Guiende
Orzamento:
36.764,77 €
Aportación provincial:
36.764,77 €
2021
Pavimentación viarios en núcleo de Vilar (Tállara)
Orzamento:
33.881,45 €
Aportación provincial:
33.881,45 €
2021
Camiño de Camporredondo -Fontefría
Orzamento:
30.274,43 €
Aportación provincial:
30.274,43 €
2022
Acondicionamento espazo público en Pousada
Orzamento:
80.968,09 €
Aportación provincial:
80.968,09 €
2022
Pavimentación en Camboño
Orzamento:
67.467,31 €
Aportación provincial:
67.467,31 €
2022
Camiño de Portela a Seixido
Orzamento:
65.814,61 €
Aportación provincial:
65.814,61 €
2022
Pavimentación accesos a Burzó e á Costa Escabia
Orzamento:
48.399,73 €
Aportación provincial:
48.399,73 €
2022
Pavimentación interior Aldea Vella Gandarela
Orzamento:
46.008,92 €
Aportación provincial:
46.008,92 €
2022
Pavimentación viarios núcleo de Badueles (Tállara)
Orzamento:
30.000,00 €
Aportación provincial:
30.000,00 €
2023
Pavimentación do camiño Aldarís ao Cruce Burzó
Orzamento:
134.320,70 €
Aportación provincial:
134.320,70 €
2023
Pavimentación Camiño de Carantoña a Abeixón
Orzamento:
87.065,60 €
Aportación provincial:
87.065,60 €
2023
Pavimentación en núcleo Guiende (Tállara)
Orzamento:
40.145,22 €
Aportación provincial:
40.145,22 €