Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Laxe

Laxe - Mellora do vial ao cemiterio municipal Mellora do vial ao cemiterio municipal
Laxe - Mellora vial Castrelo Mellora vial Castrelo
Laxe - Obras en rúas Cruceiro e Cesáreo Pondal Obras en rúas Cruceiro e Cesáreo Pondal
Laxe - Rehabilitación Centro Social de Traba Rehabilitación Centro Social de Traba
Laxe - Reparación cuberta patio P. de Atención Infantil Reparación cuberta patio P. de Atención Infantil
 • Total aprobado
  2.576.107,27 €
 • Total gasto social
  178.122,91 €
 • Total investimentos
  1.318.594,43 €
 • Total gasto corrente
  384.856,45 €
 • Total proveedores
  694.533,48 €
 • Total achegas
  0,00 €
2018
Reparación de camiños en Serantes
Orzamento:
73.307,98 €
Aportación provincial:
73.307,98 €
2019
Obras en rúas Cruceiro e Césareo Pondal
Orzamento:
99.360,59 €
Aportación provincial:
99.360,59 €
2019
Rehabilitación Centro Social de Traba
Orzamento:
57.867,01 €
Aportación provincial:
57.867,01 €
2019
Conservación camiños Coens
Orzamento:
49.505,46 €
Aportación provincial:
49.505,46 €
2019
Remodelación e pavim. praza da rúa do Cantón
Orzamento:
47.469,27 €
Aportación provincial:
47.469,27 €
2019
Acond. accesos Capilla Sta Rosa e Muiño do Vento
Orzamento:
36.874,91 €
Aportación provincial:
36.874,91 €
2019
Conserv. rúas casco urbano (R. Panaderas, R.Sol)
Orzamento:
30.500,71 €
Aportación provincial:
30.500,71 €
2020
Subministrac. vehículo de recollida de RSU de Laxe
Orzamento:
158.873,00 €
Aportación provincial:
121.310,86 €
2020
Repar. cuberta patio P. de Atención Infantil. Laxe
Orzamento:
30.764,38 €
Aportación provincial:
30.764,38 €
2020
Mant.pav. r/Vila Amparo, Praza do Areal e ou.
Orzamento:
47.831,48 €
Aportación provincial:
29.358,34 €
2021
Mell. vial mpal lugar do Carballal. Prrq.de Traba
Orzamento:
68.613,33 €
Aportación provincial:
68.613,33 €
2021
Ref. envolvente almacén na R/Fco. Canosa Nemiña, 8
Orzamento:
68.081,73 €
Aportación provincial:
68.081,73 €
2021
Obras de reforma na rúa José Vidal García
Orzamento:
52.182,04 €
Aportación provincial:
52.182,04 €
2021
Subm. e coloc. porta basculante garaxe mupal. Laxe
Orzamento:
18.271,00 €
Aportación provincial:
18.271,00 €
2022
Mell. vial en Boaño,C.do Almozarro-Praia de Arnado
Orzamento:
34.506,96 €
Aportación provincial:
34.506,96 €
2023
Implantación de rede de saneamento separativa na rúa Santa Rosa
Orzamento:
141.750,82 €
Aportación provincial:
141.750,82 €
2023
Mellora da senda municipal dende Santa Rosa á Praia de Soesto, Parroquia de Soesto
Orzamento:
86.478,55 €
Aportación provincial:
86.478,55 €
2023
Mell. vial Castrelo-Merendeiro da Braña. Soesto
Orzamento:
60.992,65 €
Aportación provincial:
60.992,65 €
2023
Mellora e humanización da explanada do aparcamento da Igrexa parroquial de San Mamede na Torre
Orzamento:
51.840,01 €
Aportación provincial:
51.840,01 €
2023
Mell. firme e segur. vial estrada á praia de Traba
Orzamento:
51.210,01 €
Aportación provincial:
51.210,01 €
2023
Mellora do acceso e explanada exterior á Igrexa Parroquial de San Esteban de Soesto
Orzamento:
40.252,15 €
Aportación provincial:
40.252,15 €
2023
Mellora do vial ao cemiterio municipal de Laxe
Orzamento:
38.072,61 €
Aportación provincial:
38.072,61 €
2023
Pavimentación de vías municipais no núcleo de Trasfontáns, parroquia de Serantes
Orzamento:
30.023,06 €
Aportación provincial:
30.023,06 €