Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Irixoa

Irixoa - Mellora de firme Cabanas Mellora de firme Cabanas
Irixoa - Mellora de firme en vial Caselas Mellora de firme en vial Caselas
Irixoa - Substitución canalóns Pabillón deportivo Substitución canalóns Pabillón deportivo
 • Total aprobado
  3.450.679,49 €
 • Total gasto social
  198.419,77 €
 • Total investimentos
  2.529.094,56 €
 • Total gasto corrente
  723.165,16 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Mell. pav. prrq. Irixoa, Verís, Churio e ou.
Orzamento:
73.893,34 €
Aportación provincial:
73.893,34 €
2017
Parque inf. e biosaud. Verís, Churío e A Viña
Orzamento:
51.562,15 €
Aportación provincial:
51.562,15 €
2017
Mell. pav. prrq. Ambroa, A Viña e Mántaras
Orzamento:
50.338,44 €
Aportación provincial:
50.338,44 €
2017
Adquisición de tractor
Orzamento:
48.370,77 €
Aportación provincial:
48.370,77 €
2018
Aglomerado en Os Chaos, Valmarín, Escañoi e Cela
Orzamento:
128.868,71 €
Aportación provincial:
102.314,07 €
2018
Mellora de firme en Altos de Verís por As Cabanas
Orzamento:
99.385,36 €
Aportación provincial:
99.385,36 €
2018
Mellora de firme en vial O Cerro- Coruxou e outro
Orzamento:
98.241,98 €
Aportación provincial:
98.241,98 €
2018
Mellora viais en Verís, Churío, Ambroa e A Viña
Orzamento:
68.018,37 €
Aportación provincial:
68.018,37 €
2018
Mellora firme viais en Mántaras, Churío e A Viña
Orzamento:
42.465,64 €
Aportación provincial:
42.465,64 €
2018
Mellora rede iluminac. pública na Airavella e out.
Orzamento:
31.421,86 €
Aportación provincial:
31.421,86 €
2019
Aglomerado de vial Campelo - Cantarabá e outros
Orzamento:
111.477,75 €
Aportación provincial:
111.477,75 €
2019
Habilitación vial en Barreiros e outros
Orzamento:
63.052,91 €
Aportación provincial:
63.052,91 €
2019
Mellora de firme en viales de Tiulfe e Lapido
Orzamento:
50.097,64 €
Aportación provincial:
50.097,64 €
2019
Habilitac. vial en Fonte de Ambroa e mellora firme
Orzamento:
37.867,01 €
Aportación provincial:
37.867,01 €
2019
Aglomerado de vial Gándara O Casal e outros
Orzamento:
37.349,02 €
Aportación provincial:
37.349,02 €
2019
Mellora de firme en viales A Xesta e Carreira
Orzamento:
36.399,04 €
Aportación provincial:
36.399,04 €
2019
Mellora firme Baltar e outros
Orzamento:
35.756,12 €
Aportación provincial:
35.756,12 €
2019
Aglomerado de vial en Gándara do Campo e outros
Orzamento:
33.941,56 €
Aportación provincial:
33.941,56 €
2019
Mellora firme vial en Lambre e outros
Orzamento:
31.322,92 €
Aportación provincial:
31.322,92 €
2019
Aglomerado de vial O Pazo- Peixoanes
Orzamento:
30.725,47 €
Aportación provincial:
30.725,47 €
2019
Mellora de firme vial Portosmangos- Barreiros
Orzamento:
30.500,30 €
Aportación provincial:
30.500,30 €
2020
Asfaltado de viais en Meimón e Os Chaos
Orzamento:
76.186,66 €
Aportación provincial:
76.186,66 €
2020
Mellora firme no Penedo, Fieital, Casanova e ou.
Orzamento:
72.973,16 €
Aportación provincial:
72.973,16 €
2020
Substitución canalóns Pabillón deportivo de Irixoa
Orzamento:
32.933,43 €
Aportación provincial:
32.933,43 €
2021
Mellora de firme en vial Campoade Cabanas e outros
Orzamento:
71.580,12 €
Aportación provincial:
71.580,12 €
2021
Mellora de firme vial Granvén Airoa e outros
Orzamento:
61.466,23 €
Aportación provincial:
61.466,23 €
2021
Aglomerado vial Oleira A Queira e outros
Orzamento:
56.608,24 €
Aportación provincial:
56.571,01 €
2021
Mellora de firme vial Salgueiral-Sobrado e outros
Orzamento:
53.283,20 €
Aportación provincial:
53.253,20 €
2021
Mellora de firme en vial Caselas
Orzamento:
50.091,77 €
Aportación provincial:
44.925,82 €
2021
Mellora de firme vial Fraga Redonda e outros
Orzamento:
43.085,10 €
Aportación provincial:
43.085,10 €
2021
Mellora de firme vial Cabanas e outros
Orzamento:
44.875,37 €
Aportación provincial:
39.709,37 €
2021
Canalización de pluviais en Tiulfe e outros
Orzamento:
35.480,13 €
Aportación provincial:
35.480,13 €
2021
Aperturas de viais nas Albarizas
Orzamento:
34.762,22 €
Aportación provincial:
34.762,22 €
2022
Mellora do firme en Bóveda e outros
Orzamento:
86.393,98 €
Aportación provincial:
86.393,98 €
2022
Mellora de vial en Casalderrique e outros
Orzamento:
82.971,67 €
Aportación provincial:
81.813,37 €
2022
Mellora do firme en vial Carracedo
Orzamento:
63.885,75 €
Aportación provincial:
63.885,75 €
2022
Mellora de firme vial Costa de San Simón e outros
Orzamento:
60.617,29 €
Aportación provincial:
60.617,29 €
2022
Mellora de firme de viais en Escañoi
Orzamento:
43.379,73 €
Aportación provincial:
42.479,73 €
2023
Mellora do firme do vial Carneiral- Igrexa de Verís e outros
Orzamento:
115.901,80 €
Aportación provincial:
115.901,80 €
2023
Mellora de firme no vial Vilarciá e outros
Orzamento:
115.578,16 €
Aportación provincial:
115.578,16 €
2023
Mellora do firme do vial Cela e Carballido
Orzamento:
71.927,65 €
Aportación provincial:
70.927,65 €
2023
Mellora do firme do vial das Corredoiras e outros
Orzamento:
67.401,42 €
Aportación provincial:
66.401,65 €
2023
Ensanche e mellora camiño público Arufe- Churío
Orzamento:
37.667,01 €
Aportación provincial:
37.667,01 €