Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Frades

Frades - Mellora camiño de AC-524 a Cheda e outras obras de mellora Mellora camiño de AC-524 a Cheda e outras obras de mellora
Frades - Mellora no camiño de AC-524 a Cheda (Abellá) Mellora no camiño de AC-524 a Cheda (Abellá)
Frades - Reparación da piscina municipal de Frades Reparación da piscina municipal de Frades
 • Total aprobado
  3.844.986,67 €
 • Total gasto social
  257.554,69 €
 • Total investimentos
  2.023.517,63 €
 • Total gasto corrente
  1.563.914,35 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Camiño Carballal-Consello (Mesos) e outros
Orzamento:
149.281,92 €
Aportación provincial:
128.939,91 €
2017
Camiño Quintán a Vila (Abellá) e outros
Orzamento:
80.884,25 €
Aportación provincial:
80.884,25 €
2018
Camiño a Fontao (Abellá) e outros
Orzamento:
112.451,69 €
Aportación provincial:
112.451,69 €
2018
Camiño a Tarrentos (Añá) e outros
Orzamento:
97.828,33 €
Aportación provincial:
97.828,33 €
2018
Camiño Igrexa a Devesa (Aiazo) e outros
Orzamento:
85.996,93 €
Aportación provincial:
85.996,93 €
2018
Cmño. Casal (Vitre) a Ponte Raselo (Gafoi) e ou.
Orzamento:
80.290,64 €
Aportación provincial:
80.290,64 €
2018
Accesos ao Casal (Vitre) e outros
Orzamento:
64.836,02 €
Aportación provincial:
43.406,16 €
2019
Camiño de Fontelo a Igrexa (Aiazo) e outros
Orzamento:
136.937,47 €
Aportación provincial:
136.937,47 €
2019
Reparación da piscina municipal de Frades
Orzamento:
101.066,29 €
Aportación provincial:
101.066,29 €
2019
Camiño da Igrexa a Reboredo (Vitre) e outros
Orzamento:
99.057,16 €
Aportación provincial:
99.057,16 €
2019
Camiño AC-524 Fondevila-Cheda (Abellá) e ou.
Orzamento:
82.038,81 €
Aportación provincial:
82.038,81 €
2020
Accesos a Igrexa de Ledoira e a San Martiño
Orzamento:
42.791,44 €
Aportación provincial:
42.791,44 €
2021
Cmño. AC-524 (Abellá) a Vilar Arriba (Frades) e o.
Orzamento:
203.216,52 €
Aportación provincial:
200.897,64 €
2021
Mellora vial accesos a Tarrío (Papucín ) e outros
Orzamento:
61.080,29 €
Aportación provincial:
61.080,29 €
2021
Mellora vial na AC-524 a Ponte Carballa (Abellá)
Orzamento:
35.634,56 €
Aportación provincial:
35.634,56 €
2022
Melloras no camiño AC524 a Cheda (Abellá) e outros
Orzamento:
194.000,00 €
Aportación provincial:
194.000,00 €
2022
Melloras no camiño Currás a Raselo (Gafoi) e ou.
Orzamento:
78.154,08 €
Aportación provincial:
78.154,08 €
2023
Pavimentación do camiño Vilar de Arriba (Frades) á AC-524 (Abellá)
Orzamento:
194.000,00 €
Aportación provincial:
194.000,00 €
2023
Pavimentación Camiño Figueira (Mesos) cara Barreiro (Abellá) e outros
Orzamento:
93.670,84 €
Aportación provincial:
93.670,84 €
2023
Pav. Estrada de Añá a Campoduro (Céltigos) e out.
Orzamento:
74.391,14 €
Aportación provincial:
74.391,14 €