Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Fisterra

Fisterra - Mellora camiño da Insua Mellora camiño da Insua
Fisterra - Mellora saneamento Rúa Alcalde Fernández Mellora saneamento Rúa Alcalde Fernández
Fisterra - Mellora saneamento na praia da Ribeira Mellora saneamento na praia da Ribeira
Fisterra - Pavimentación do viario na Rúa Mar de Fora Pavimentación do viario na Rúa Mar de Fora
Fisterra - Rehabilitación parque infantil Praia de Sardiñeiro Rehabilitación parque infantil Praia de Sardiñeiro
 • Total aprobado
  3.139.372,82 €
 • Total gasto social
  178.828,36 €
 • Total investimentos
  1.798.132,17 €
 • Total gasto corrente
  972.822,93 €
 • Total proveedores
  189.589,36 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Urbanización Rúa Atalaia
Orzamento:
83.038,73 €
Aportación provincial:
83.038,73 €
2017
Subministrac. luminarias LED nucleo Fisterra
Orzamento:
33.976,80 €
Aportación provincial:
33.206,57 €
2018
Urbanización rúa Laranxos e Camiño da Ínsua
Orzamento:
115.049,75 €
Aportación provincial:
115.049,75 €
2018
Mell.serv.e pav. Ermedesuxo de Arriba, Castro e o.
Orzamento:
84.676,06 €
Aportación provincial:
84.667,49 €
2018
Mellora servizos e pavimentación en Denle e ou.
Orzamento:
44.210,13 €
Aportación provincial:
44.210,13 €
2018
Mellora serv. e pav. en Ermedesuxo de Arriba e ou.
Orzamento:
42.399,90 €
Aportación provincial:
42.399,90 €
2018
Mellora da iluminación no concello de Fisterra
Orzamento:
29.580,98 €
Aportación provincial:
23.219,95 €
2019
Rehabilitación parque infantil Praia de Sardiñeiro
Orzamento:
123.824,93 €
Aportación provincial:
119.345,48 €
2019
Pavimentación viario en San Martiño de Abaixo
Orzamento:
102.518,15 €
Aportación provincial:
101.560,39 €
2019
Pavimentación na rúa Mar de Fora (cara ao Sur)
Orzamento:
98.283,92 €
Aportación provincial:
98.283,92 €
2019
Mellora servizos na Rua Pedras Pías
Orzamento:
98.676,06 €
Aportación provincial:
83.981,54 €
2020
Mell. saneam. R/ Alcalde Fernández e EDAR en Denle
Orzamento:
53.035,85 €
Aportación provincial:
53.035,85 €
2020
Pavimentación do viario na Rúa Mar de Fora
Orzamento:
44.871,70 €
Aportación provincial:
44.871,70 €
2020
Paviment. no cmño.da Barcia e Travesía do Montarón
Orzamento:
31.869,56 €
Aportación provincial:
12.875,15 €
2021
Mellora camiño da Insua . Fase I
Orzamento:
40.014,81 €
Aportación provincial:
40.014,81 €
2021
Mellora saneamento na praia da Ribeira
Orzamento:
32.205,54 €
Aportación provincial:
29.357,42 €
2022
Saneamento na rúa Federico Avila
Orzamento:
121.981,83 €
Aportación provincial:
98.076,19 €
2022
Mell. viario na Rúa San Martiño de Abaixo. Fase I
Orzamento:
89.552,11 €
Aportación provincial:
89.538,31 €
2022
Mellora do firme na rúa Cabo Fisterra
Orzamento:
83.295,55 €
Aportación provincial:
83.295,55 €
2022
Mellora do viario na Rúa da Charca. Fase II.
Orzamento:
83.125,00 €
Aportación provincial:
83.125,00 €
2022
Mellora do viario na Rúa da Charca. Fase I.
Orzamento:
65.416,46 €
Aportación provincial:
65.416,46 €
2022
Mellora do firme na Rúa Lagares. Fase I
Orzamento:
39.447,44 €
Aportación provincial:
35.118,60 €
2022
Mellora do firme na rúa Lagares. Fase II.
Orzamento:
37.624,91 €
Aportación provincial:
31.741,40 €
2023
Mellora do saneamento na rúa Alcalde Fernández e Náufragos.
Orzamento:
94.144,21 €
Aportación provincial:
94.144,21 €
2023
Mellora do firme na rúa Federico Avila (tramo Oeste)
Orzamento:
73.086,98 €
Aportación provincial:
73.086,98 €
2023
Mellora da rede de saneamento de augas pluviais na rúa Real.
Orzamento:
86.832,60 €
Aportación provincial:
70.734,14 €
2023
Mellora do viario no Camiño da Insua. Fase II
Orzamento:
75.006,50 €
Aportación provincial:
64.736,55 €