Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Ferrol

Ferrol - Aglomerado na Avda. de Esteiro Aglomerado na Avda. de Esteiro
Ferrol - Aparcadoiro disuasorio CHUF Aparcadoiro disuasorio CHUF
Ferrol - Arranxo mercado da Magdalena Arranxo mercado da Magdalena
 • Total aprobado
  5.031.702,78 €
 • Total gasto social
  317.026,39 €
 • Total investimentos
  4.459.696,00 €
 • Total gasto corrente
  45.325,86 €
 • Total proveedores
  209.654,53 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Mellora accesib. 248 cruces de peóns (fase III)
Orzamento:
399.694,42 €
Aportación provincial:
367.070,39 €
2017
Aglomerado da Estrada de Catabois Mandiá
Orzamento:
115.728,76 €
Aportación provincial:
115.728,76 €
2017
Aglom. cmñ. Do Casal e Teixoeiras na Pega
Orzamento:
83.247,48 €
Aportación provincial:
68.112,10 €
2017
AGLOMERADO CAMIÑO DAS CABAZAS-PEDRA BLANCA
Orzamento:
53.131,25 €
Aportación provincial:
53.131,25 €
2017
Aglomerado tramo Brion-Liñares-Mantín-Espiño
Orzamento:
55.493,94 €
Aportación provincial:
49.937,77 €
2017
Aglo. de Esmelle a cmñ. da Pedra (Tralocastro)
Orzamento:
48.911,45 €
Aportación provincial:
38.382,05 €
2017
Aglom. camiño de Marmadeiro B e outs.
Orzamento:
44.406,67 €
Aportación provincial:
34.847,03 €
2017
Reparacion e aglomerado costa de Chamorro
Orzamento:
33.302,20 €
Aportación provincial:
26.135,07 €
2018
Aglomer. tramos estrada Brión-Liñares-Marín-Espiño
Orzamento:
214.527,07 €
Aportación provincial:
175.856,93 €
2018
Ampliación viario acceso ao cemiterio de Serantes
Orzamento:
227.433,86 €
Aportación provincial:
142.613,23 €
2018
Reparación e reposición de marquesiñas de autobús
Orzamento:
144.458,28 €
Aportación provincial:
126.186,84 €
2018
Beirarrúas estradas DP-3603, DP-3604,DP-3605 e ou.
Orzamento:
139.001,28 €
Aportación provincial:
121.420,05 €
2018
Repar. carril bici paseo maritimo de Caranza
Orzamento:
141.965,91 €
Aportación provincial:
116.154,43 €
2018
Reparación do paseo marítimo de Doniños
Orzamento:
97.236,25 €
Aportación provincial:
79.708,67 €
2018
Pav. e mellora carril bici Avda. de Esteiro
Orzamento:
91.234,30 €
Aportación provincial:
78.587,14 €
2018
Aglomerado camiño C-112 e tramos camiño de Casal
Orzamento:
34.355,98 €
Aportación provincial:
28.163,05 €
2018
Honor.Prx. Ampliación da Estrada de Pazos
Orzamento:
20.326,79 €
Aportación provincial:
20.326,79 €
2018
Honor. Prx. Mellora accesib. cruces peóns Fase IV
Orzamento:
10.164,00 €
Aportación provincial:
10.164,00 €
2018
Honor. Prx.Conex. peonil Ensanche e Santa Mariña
Orzamento:
9746,55 €
Aportación provincial:
9746,55 €
2018
Honor.Prx. Accesib.equip. depor. e docentes Ferrol
Orzamento:
5324,00 €
Aportación provincial:
5324,00 €
2018
Honor.Prx.Construcción pista polidepor. en Mandía
Orzamento:
4840,00 €
Aportación provincial:
4840,00 €
2019
Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol
Orzamento:
656.190,05 €
Aportación provincial:
444.622,68 €
2019
Urbanización Rúa Basanta, 2ª Fase
Orzamento:
525.908,00 €
Aportación provincial:
181.073,97 €
2019
Aparcadoiro disuasorio CHUF
Orzamento:
296.619,40 €
Aportación provincial:
153.934,74 €
2020
Aglomerado na Avenida de Esteiro
Orzamento:
243.982,16 €
Aportación provincial:
100.000,00 €
2020
Aglomerado na estrada da Coba
Orzamento:
119.258,14 €
Aportación provincial:
69.971,98 €
2020
Aglom.cmño. do Castro-A Fonte,subida da Fonte e o.
Orzamento:
41.336,69 €
Aportación provincial:
41.336,69 €
2020
Aglomer. subida da Regueira, cmño.do Pincho e ou.
Orzamento:
31.868,98 €
Aportación provincial:
31.868,98 €
2021
Arranxo do mercado central da Magdalena
Orzamento:
302.379,00 €
Aportación provincial:
282.358,15 €
2021
Aglomerado da estrada Papoi-Mandiá
Orzamento:
201.453,52 €
Aportación provincial:
174.953,42 €
2021
Luminarias LED Fase1 en Xoane, Serantes,Covas e o.
Orzamento:
126.385,75 €
Aportación provincial:
126.385,75 €
2021
Aglomerado camiño Rioxunto-A Cancela
Orzamento:
88.662,28 €
Aportación provincial:
88.662,28 €
2021
Aparello elevador edificio social AAVV de Mandiá
Orzamento:
55.749,70 €
Aportación provincial:
55.749,70 €
2021
Melloras no aglomerado da estrada Brión-Valón
Orzamento:
124.391,67 €
Aportación provincial:
46.389,54 €
2021
Aglomerado camiño do Castro
Orzamento:
38.071,89 €
Aportación provincial:
38.071,89 €
2022
Repar. beirarrúas DP-3603,3604,3608,3609 e ou F.II
Orzamento:
113.116,04 €
Aportación provincial:
72.593,87 €
2022
Aglomerado da Estrada do Lago (Doniños)
Orzamento:
83.850,34 €
Aportación provincial:
68.949,08 €
2022
Repar.e acondic. Pista exterior deportes da Cabana
Orzamento:
78.941,63 €
Aportación provincial:
68.941,63 €
2022
Aglomerado da rúa Doutor Baldomero Beceiro
Orzamento:
56.028,52 €
Aportación provincial:
56.028,52 €
2022
Aglomerado do vial a Monteventoso
Orzamento:
32.025,52 €
Aportación provincial:
32.025,52 €
2023
Aglomerado da estrada de Catabois entre a praza Canido e a rúa Carballo
Orzamento:
227.838,50 €
Aportación provincial:
227.838,50 €
2023
Melloras no aglomerado da Estrada Lodeiro-Papoi
Orzamento:
128.413,22 €
Aportación provincial:
115.110,30 €
2023
Aglomerado de tramos na Estrada San Cristobal-Cariño-Confurco
Orzamento:
91.709,88 €
Aportación provincial:
85.229,42 €
2023
Aglomerado de tramo da Estrada Ferrol-Doniños-S. Xurxo (Estrada do Vilar)
Orzamento:
99.471,15 €
Aportación provincial:
79.576,92 €
2023
Camiños en Raxón. Parroquia de Covas
Orzamento:
96.424,91 €
Aportación provincial:
75.539,93 €
2023
Aglomerado de tramo de Camiño de Argo do Cal (Fonte Abelleira)-Doniños
Orzamento:
48.320,67 €
Aportación provincial:
40.046,44 €
2023
Tramo de camiño de Confurco-Fontá
Orzamento:
31.697,08 €
Aportación provincial:
30.000,00 €