Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Fene

Fene - Mellora servizos e pavimentos no Camiño do Ortel Mellora servizos e pavimentos no Camiño do Ortel
Fene - Pav. e servizos Rúa Alcalde Gerardo Díaz Pav. e servizos Rúa Alcalde Gerardo Díaz
Fene - Pavimentación Rúa Doutor Francisco Malvar Pavimentación Rúa Doutor Francisco Malvar
Fene - Reurbanización contorna torres S. Valentín Reurbanización contorna torres S. Valentín
 • Total aprobado
  6.218.598,93 €
 • Total gasto social
  330.479,96 €
 • Total investimentos
  4.498.979,92 €
 • Total gasto corrente
  1.319.166,10 €
 • Total proveedores
  69.972,95 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Elimin. verteduras augas resid. S. Valentín
Orzamento:
156.089,77 €
Aportación provincial:
156.089,77 €
2017
Saneam.fecais no Feal (Magalofes) e Regueiro
Orzamento:
148.863,63 €
Aportación provincial:
131.170,56 €
2017
Adec.e mellora cmñ. do Cádavo ás Chancas
Orzamento:
107.148,16 €
Aportación provincial:
88.101,24 €
2017
Reforzo do firme con M.B.Q na rúa Alta (Perlío)
Orzamento:
78.356,89 €
Aportación provincial:
78.356,89 €
2017
Reforzo do firme cmñ. Mundín, r/ Unión e o.
Orzamento:
38.872,42 €
Aportación provincial:
38.872,42 €
2017
Elim. verteduras fecais Carril (Barallobre) e o.
Orzamento:
38.086,08 €
Aportación provincial:
38.086,08 €
2017
AMPL. BEIRARRÚAS R/AMENEIRAL E OUTROS
Orzamento:
34.807,50 €
Aportación provincial:
34.807,50 €
2017
Honor. prx. Protecc. marxe do río Cádavo
Orzamento:
7008,32 €
Aportación provincial:
7008,32 €
2017
Honor. prx. Saneam. fecais no Feal e ou.
Orzamento:
4568,96 €
Aportación provincial:
4568,96 €
2017
Honor. prx. Mell. cmñ. Cádavo ás Chancas
Orzamento:
2652,32 €
Aportación provincial:
2652,32 €
2017
Honor. prx. Reforzo de firme rúa Alta (Perlío)
Orzamento:
1932,13 €
Aportación provincial:
1932,13 €
2017
Honor. prx. Ref. firme cmñ. Mundín e outro
Orzamento:
1897,28 €
Aportación provincial:
1897,28 €
2017
Honor. prx. Verteduras residuais S. Valentín
Orzamento:
1407,47 €
Aportación provincial:
1407,47 €
2017
Honor. prx. Beirarrúas na Avenida Naturais
Orzamento:
806,34 €
Aportación provincial:
806,34 €
2018
Reurbanización Bloques II e V San Valentín e outs.
Orzamento:
170.627,85 €
Aportación provincial:
167.348,86 €
2018
Reforzo de firme rúas Peirao e Hortelá (Perlío)
Orzamento:
101.628,35 €
Aportación provincial:
101.628,35 €
2018
Ref. firme r/Xunqueira e beirar. M.Figueroa (esq.)
Orzamento:
94.827,83 €
Aportación provincial:
94.827,83 €
2018
Protección da marxe do río Cádavo (Perlío)
Orzamento:
79.520,72 €
Aportación provincial:
79.520,72 €
2018
Reforma da pista polideportiva de San Valentin
Orzamento:
76.723,78 €
Aportación provincial:
76.723,78 €
2018
Pavim.abast. e saneam. rúas Coto Pequeno e Penela
Orzamento:
80.019,76 €
Aportación provincial:
60.326,42 €
2019
Construc.nichos e cinceiros cemiterio (Barallobre)
Orzamento:
253.797,03 €
Aportación provincial:
187.597,98 €
2019
Serv. e reforzo firme cmños Os Regueiros e Visura
Orzamento:
148.550,89 €
Aportación provincial:
126.268,26 €
2019
Reurbanización bloques III e IV en San Valentín
Orzamento:
117.441,01 €
Aportación provincial:
117.441,01 €
2019
Pavimentación vial de Fene a Magalofes por Lubián
Orzamento:
112.399,11 €
Aportación provincial:
98.911,22 €
2019
Serv. e reforzo firme cmño. da Lomba (Barallobre)
Orzamento:
104.833,13 €
Aportación provincial:
94.349,82 €
2019
Reforzo de firme camiño das Chousas (Barallobre)
Orzamento:
56.153,68 €
Aportación provincial:
47.811,45 €
2020
Carpinterías e remodel. baños Casa Concello.Fene
Orzamento:
243.676,83 €
Aportación provincial:
206.772,17 €
2020
Paviment. e servizos r/Alcalde Gerardo Díaz (Fene)
Orzamento:
232.412,90 €
Aportación provincial:
152.884,34 €
2020
Pavimentación rúa Muíños e Doutor Francisco Malvar
Orzamento:
131.263,03 €
Aportación provincial:
106.028,14 €
2020
Reforzo de firme rúas Travesa e Santa Ana
Orzamento:
91.657,51 €
Aportación provincial:
82.466,36 €
2020
Pavimentación e saneamento en lugar de Cornide
Orzamento:
105.044,56 €
Aportación provincial:
73.512,17 €
2020
Ampliación rede saneamento nas Picas (Magalofes)
Orzamento:
58.844,16 €
Aportación provincial:
58.844,16 €
2021
Reurb. contorna torres I, II e III, en S.Valentín
Orzamento:
199.794,11 €
Aportación provincial:
136.249,02 €
2021
Serv. abastec.mun. Calzada, Arriba, O Revolto e o.
Orzamento:
131.964,54 €
Aportación provincial:
80.266,28 €
2021
Ampliación saneam. e abast. Camiño Loureiros e ou.
Orzamento:
75.416,07 €
Aportación provincial:
58.070,37 €
2021
Mellora servizos e pavimentos no Camiño do Ortel
Orzamento:
70.125,11 €
Aportación provincial:
56.100,09 €
2022
Senda peonil PQ2+100 e PQ2+600 m. drta. E. AC-133
Orzamento:
194.267,71 €
Aportación provincial:
155.487,68 €
2022
Mellora do camiño da Garita e rúa Beiramar
Orzamento:
102.393,07 €
Aportación provincial:
102.393,07 €
2022
Ampliación saneamento no Feal (Magalofes)
Orzamento:
97.612,73 €
Aportación provincial:
82.970,82 €
2022
Mellora de camiños municipais: Camiño da Rúa
Orzamento:
58.982,28 €
Aportación provincial:
50.901,28 €
2023
Mellora de camiños municipais: camiño Castro e rúa Beiramar
Orzamento:
319.929,94 €
Aportación provincial:
319.929,94 €
2023
Mellora do camiño do Castelo e Estrada Laraxe
Orzamento:
180.262,71 €
Aportación provincial:
179.466,55 €
2023
Senda peonil na Rúa Camiño do Regueiro
Orzamento:
182.155,55 €
Aportación provincial:
172.915,71 €
2023
Reurbanización da rúa Antonia Montero
Orzamento:
172.165,31 €
Aportación provincial:
103.234,30 €
2023
Mellora de camiños municipais: Camiño de Mundín
Orzamento:
112.394,78 €
Aportación provincial:
95.535,56 €
2023
Mellora de abastecemento en Rúa Travesa e Camiño Inferniño.
Orzamento:
79.953,91 €
Aportación provincial:
75.918,20 €
2023
Mellora do camiño municipal: Aldea Redondo.
Orzamento:
78.772,57 €
Aportación provincial:
75.772,57 €
2023
Serv. abastec.munic. Camiño Grande-O Cotillón e o.
Orzamento:
124.805,24 €
Aportación provincial:
73.106,98 €
2023
Mellora da rede de abastecemento en Tellerías
Orzamento:
72.470,35 €
Aportación provincial:
69.470,35 €
2023
Área recreativa en San Valentín (1ª Fase)
Orzamento:
60.725,41 €
Aportación provincial:
49.050,99 €
2023
Mell.cmñs.contorna C.de fútbol Perlío e cmñ.Loira
Orzamento:
49.827,65 €
Aportación provincial:
43.119,84 €