Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Coristanco

Coristanco - Cuberta escola unitaria Xaviña Cuberta escola unitaria Xaviña
Coristanco - Mellora Rúas Charrúa e Instituto Mellora Rúas Charrúa e Instituto
Coristanco - Mellora camiños en Seavia Mellora camiños en Seavia
 • Total aprobado
  7.018.799,88 €
 • Total gasto social
  419.769,92 €
 • Total investimentos
  4.302.807,68 €
 • Total gasto corrente
  589.272,85 €
 • Total proveedores
  1.706.949,43 €
 • Total achegas
  0,00 €
2018
Mellora camiños prrqs. de Agualada, San Paio e ou.
Orzamento:
99.098,07 €
Aportación provincial:
99.098,07 €
2019
Subst. rede abastec. dende cmño. Centiña a DP-2904
Orzamento:
277.811,98 €
Aportación provincial:
277.811,98 €
2019
Substit. rede abastecemento de Nogueira a Centiña
Orzamento:
146.098,88 €
Aportación provincial:
146.098,88 €
2019
Mellora red saneam. Conles, A Miñata, O Canal e o.
Orzamento:
58.243,95 €
Aportación provincial:
58.243,95 €
2019
Substitución cuberta escola unitaria Xaviña e ou.
Orzamento:
47.011,73 €
Aportación provincial:
47.011,73 €
2020
Mellora cmños. prrqs. de Cereo, Seavia e out.
Orzamento:
161.249,44 €
Aportación provincial:
159.249,44 €
2020
Mell.e sinaliz rúas Charrúa, Instituto,e ou.
Orzamento:
147.511,39 €
Aportación provincial:
147.511,39 €
2020
Mellora da rede de saenamento no lugar de Bormoio
Orzamento:
103.975,93 €
Aportación provincial:
103.975,93 €
2020
Mellora camiños rurais prrqs.de Couso, Oca e Cereo
Orzamento:
101.241,92 €
Aportación provincial:
101.241,92 €
2020
Mellora rede de saneamento no lugar de Rabadeira
Orzamento:
99.056,27 €
Aportación provincial:
99.056,27 €
2020
Mellora acces lugar de Buxán-parroquia de Seavia
Orzamento:
87.965,67 €
Aportación provincial:
87.965,67 €
2020
Mellora da rede de saneamento no lugar de Sorribas
Orzamento:
80.825,28 €
Aportación provincial:
80.825,28 €
2020
Mellora da rede de saneamento no lugar de Carantos
Orzamento:
54.039,93 €
Aportación provincial:
54.025,66 €
2020
Mellora da rede de saneamento no lugar de Nogueira
Orzamento:
52.482,65 €
Aportación provincial:
52.482,65 €
2020
Mellora rede de saneamento no lugar da Ervelleira
Orzamento:
34.079,98 €
Aportación provincial:
34.079,98 €
2020
Mellora rede de saneamento no lugar da Rabuxenta
Orzamento:
31.905,89 €
Aportación provincial:
15.834,83 €
2021
Mellora vial en Pontepequena. Prrq. de Coristanco
Orzamento:
130.717,80 €
Aportación provincial:
128.652,56 €
2021
Reurbaniz. Avda. de Erbecedo da Torre ata A Braña
Orzamento:
264.615,61 €
Aportación provincial:
127.664,22 €
2022
Asfaltado R/Pataca,trav.Pataca e R/Canteira e ou.
Orzamento:
465.540,08 €
Aportación provincial:
400.630,31 €
2022
Conserv. e mantenim. piscina munpal. da Rocheira
Orzamento:
209.479,51 €
Aportación provincial:
209.479,51 €
2022
Renov. césped e outros Campo fútbol da Rocheira
Orzamento:
276.466,52 €
Aportación provincial:
176.466,52 €
2022
Reparación beirarrúas na Braña, prrq. de Erbecedo
Orzamento:
74.566,55 €
Aportación provincial:
74.566,55 €
2022
Humanización de San Roque y Agualada
Orzamento:
259.111,88 €
Aportación provincial:
59.111,88 €
2022
Mejora vial en Vilartrigueiro. Prrq. de Coristanco
Orzamento:
41.349,38 €
Aportación provincial:
41.349,38 €
2022
Remate urbanización de viario del APU R-7. Fase 1
Orzamento:
83.297,30 €
Aportación provincial:
26.753,36 €
2023
Reurbaniz. estrada de Avieira a Oca. Prrq. de Oca
Orzamento:
446.598,88 €
Aportación provincial:
327.144,87 €
2023
Mellora de accesibilidade e instalacións na casa consistorial en San Roque. Concello de Coristanco
Orzamento:
201.586,00 €
Aportación provincial:
201.586,00 €
2023
Red de saneamento no lugar de O Piñeiro.
Orzamento:
196.268,90 €
Aportación provincial:
150.933,03 €
2023
Acondicionamento de vial entre Midón e A Furoca
Orzamento:
150.266,39 €
Aportación provincial:
150.266,39 €
2023
Adecuación e mellora da estación depuradora de augas residuais de Conles
Orzamento:
148.856,49 €
Aportación provincial:
148.856,49 €
2023
Reurban.vial en Outeiro e Campolongo. Prrq. Xaviña
Orzamento:
133.268,26 €
Aportación provincial:
133.268,26 €
2023
Mellora de pavimentos, rede de iluminación e rede de pluviais no núcleo rural de Nogueira
Orzamento:
120.672,90 €
Aportación provincial:
115.768,20 €
2023
Acondicionamiento de vía de acceso a Igrexa de Traba dende DP-1912. Parroquía de Traba
Orzamento:
89.681,42 €
Aportación provincial:
86.742,20 €
2023
Paneis de sinalización de zonas de interese turístico e accesos a núcleos no Concello de Coristanco
Orzamento:
70.310,32 €
Aportación provincial:
70.310,32 €
2023
Substitución de material de cubrición de cuberta en polideportivo municipal de Agualada.
Orzamento:
64.341,69 €
Aportación provincial:
64.341,69 €
2023
Recollida pluviais e afirmado parroquia de Cereo
Orzamento:
44.402,31 €
Aportación provincial:
44.402,31 €