Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Cerdido

Cerdido - Instalación EDAR en Abruñeiros Instalación EDAR en Abruñeiros
Cerdido - Mellora pistas municipais Mellora pistas municipais
Cerdido - Reparacións en Polideportivo Municipal Reparacións en Polideportivo Municipal
 • Total aprobado
  2.455.100,03 €
 • Total gasto social
  152.636,63 €
 • Total investimentos
  1.402.492,29 €
 • Total gasto corrente
  861.340,14 €
 • Total proveedores
  3179,93 €
 • Total achegas
  35.451,04 €
2017
Camiño da Barqueira a Barbas e outros
Orzamento:
85.000,02 €
Aportación provincial:
85.000,02 €
2017
Cmñ. escola dos Casás -Pedrachantada e ou.
Orzamento:
41.567,84 €
Aportación provincial:
41.007,94 €
2017
Cmñ. Campo Igresia O Covelo (Os Casas) e o.
Orzamento:
35.304,99 €
Aportación provincial:
35.304,99 €
2017
Achega 2016 Cmñ. Felgosas-Casaldaia
Orzamento:
10.391,14 €
Aportación provincial:
10.391,14 €
2017
Achega 2017 Mell.cmñs. financ. AGADER
Orzamento:
7653,30 €
Aportación provincial:
7653,30 €
2017
Achega 2017 Cmñ.R.Madeira -Moeche e ou.
Orzamento:
7000,00 €
Aportación provincial:
7000,00 €
2018
Camiño Vila da Igresia a Becerroi (Cerdido ) e ou.
Orzamento:
113.008,13 €
Aportación provincial:
113.008,13 €
2018
Camiño Covelo - Casanova ( Os Casás )
Orzamento:
72.767,60 €
Aportación provincial:
72.767,60 €
2019
Camiño As Felgosas a Paleira ( A Barqueira ) e ou.
Orzamento:
56.176,15 €
Aportación provincial:
56.176,15 €
2019
Camiño en Carballal ( Cerdido ) e outros
Orzamento:
51.364,95 €
Aportación provincial:
51.364,95 €
2019
Camiño de O Covelo as Mestas (Os Casas) e outros
Orzamento:
46.607,10 €
Aportación provincial:
46.607,10 €
2019
Ampliacion abastec. de Vila da Igresia a Pontellas
Orzamento:
41.516,48 €
Aportación provincial:
41.516,48 €
2019
Reparacions en Polideportivo Municipal de Cerdido
Orzamento:
39.612,75 €
Aportación provincial:
39.612,75 €
2020
Instalación de EDAR en Abruñeiros ( A Barqueira )
Orzamento:
62.359,98 €
Aportación provincial:
62.359,98 €
2020
Mellora rede abastecemento na Camperia
Orzamento:
30.102,09 €
Aportación provincial:
30.102,09 €
2021
Mellora pista Campo da Igrexa - Calmourel e outro
Orzamento:
46.574,46 €
Aportación provincial:
46.574,46 €
2021
Mellora da pista de Piñeiro a Penadobico
Orzamento:
41.136,24 €
Aportación provincial:
41.136,24 €
2021
Camiño Vilela e outros
Orzamento:
41.123,88 €
Aportación provincial:
41.123,88 €
2021
Mellora pista Casaldegonce a limite Concello
Orzamento:
41.066,42 €
Aportación provincial:
41.066,42 €
2021
Ampliación abastecem Casavella (A Barqueira) e ou.
Orzamento:
30.933,73 €
Aportación provincial:
25.366,21 €
2022
Subm. sinalización núcleo de Vila da Igrexa e out.
Orzamento:
101.428,25 €
Aportación provincial:
101.428,25 €
2022
Obras de reforma na Escola do Castro.
Orzamento:
60.155,21 €
Aportación provincial:
60.155,21 €
2022
Camiño de Penso a Cubos e outros
Orzamento:
59.001,10 €
Aportación provincial:
59.001,10 €
2022
Camiño Piñeiro-Vila da Igrexa (Cerdido)
Orzamento:
58.184,81 €
Aportación provincial:
58.184,81 €
2022
Camiño de Sete a Casaldaia e outros
Orzamento:
46.021,93 €
Aportación provincial:
46.021,93 €
2023
Pavimentación en Camiño de Penadovico-Casaldegonce e outros
Orzamento:
67.811,36 €
Aportación provincial:
67.811,36 €
2023
Instalación de deshumectadora en piscina municipal en área recreativa do concello de Cerdido
Orzamento:
60.590,62 €
Aportación provincial:
60.590,62 €
2023
Mellora do Espazo Libre nos Casás
Orzamento:
54.159,18 €
Aportación provincial:
54.159,18 €