Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Cerceda

Cerceda - Accesos colexio O Cruce Accesos colexio O Cruce
Cerceda - Senda peonil en Albarda Senda peonil en Albarda
Cerceda - Vial acceso ao Centro Tecnolóxico Vial acceso ao Centro Tecnolóxico
 • Total aprobado
  5.493.873,58 €
 • Total gasto social
  337.540,28 €
 • Total investimentos
  4.008.536,38 €
 • Total gasto corrente
  1.147.796,92 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Camiño O Arroio - Meirama
Orzamento:
156.138,85 €
Aportación provincial:
156.138,85 €
2017
Camiño de Belir -Gosende (Rodis) e outros
Orzamento:
120.839,26 €
Aportación provincial:
120.839,26 €
2017
Saneamento Pao do Lobo (Queixas) e outro
Orzamento:
121.812,89 €
Aportación provincial:
106.343,53 €
2017
Canaliz. pluv. Ouriño-Barreiro (Rodis) e ou.
Orzamento:
105.010,44 €
Aportación provincial:
105.010,44 €
2017
Acceso ao Poligono dende a DP 2402 e outros
Orzamento:
90.159,18 €
Aportación provincial:
82.159,18 €
2018
Beirarrúas travesia A Silva-Casarios (marxe dta.)
Orzamento:
117.611,04 €
Aportación provincial:
117.611,04 €
2018
Senda peonil na AC-400 Cerceda - cruce de Cortella
Orzamento:
83.998,81 €
Aportación provincial:
83.998,81 €
2018
Accesos colexio o Cruce e outros
Orzamento:
98.948,05 €
Aportación provincial:
82.241,44 €
2018
Camiño de Lodeiro de Arriba á estrada AC-400
Orzamento:
54.412,47 €
Aportación provincial:
54.412,47 €
2018
Beirarrúas na Silva (AC-413) e outros
Orzamento:
49.110,80 €
Aportación provincial:
49.110,80 €
2018
Beirarrúas travesia Abeleira
Orzamento:
47.360,04 €
Aportación provincial:
47.360,04 €
2018
 Renovación marquesiñas na Avda. da Coruña e out.
Orzamento:
18.000,00 €
Aportación provincial:
12.659,90 €
2019
Pavimentación travesía de Cerceda na AC-400
Orzamento:
125.918,70 €
Aportación provincial:
125.918,70 €
2019
Pavimentación vial Sucadio a Cerceda-Xesteda e ou.
Orzamento:
66.631,94 €
Aportación provincial:
66.631,94 €
2019
Cmño. estrada Silva-Laracha a Sta. Margarita e ou.
Orzamento:
62.650,18 €
Aportación provincial:
62.650,18 €
2019
Senda peonil en Albarda na AC-400 (Sigrás-Muros)
Orzamento:
59.120,35 €
Aportación provincial:
59.120,35 €
2019
Camiño de Portabrea a Vilarbello
Orzamento:
56.302,30 €
Aportación provincial:
56.302,30 €
2019
Camiño de Buzarelos a estrada Cerceda-A Silva e o.
Orzamento:
56.290,92 €
Aportación provincial:
56.290,92 €
2019
Camiño de Mixon a Sartego
Orzamento:
40.135,12 €
Aportación provincial:
40.135,12 €
2019
Camiño de Lodeiro a Astande e outro
Orzamento:
38.860,15 €
Aportación provincial:
38.860,15 €
2020
Camiño de Rodis a Mixon
Orzamento:
81.996,04 €
Aportación provincial:
81.996,04 €
2020
Beirarrúas na AC-400 (A Silva)
Orzamento:
67.041,90 €
Aportación provincial:
67.041,90 €
2020
Senda peonil en Toural (AC-400) Sigras-Muros
Orzamento:
63.657,50 €
Aportación provincial:
63.657,50 €
2020
Extens. rede saneamento Xesteda ata cruce Londoño
Orzamento:
55.126,77 €
Aportación provincial:
55.126,77 €
2021
Vial de acceso ao Centro Tecnolóxico e outros
Orzamento:
128.107,20 €
Aportación provincial:
128.107,20 €
2021
Camiño Zona dos Eólicos ao límite municipal e ou.
Orzamento:
109.319,12 €
Aportación provincial:
93.319,12 €
2021
Acondic.marxes no camiño Laracha na Silva e outros
Orzamento:
106.948,09 €
Aportación provincial:
90.948,09 €
2021
Execución de nova rede saneamento en Meirama
Orzamento:
83.308,28 €
Aportación provincial:
83.308,28 €
2021
Mellora marxes no viario Igrexa Meirama e outros
Orzamento:
95.918,97 €
Aportación provincial:
80.242,70 €
2021
Rede de saneamento na Picota (Xesteda) e outros
Orzamento:
56.408,67 €
Aportación provincial:
56.408,67 €
2022
Senda Piñeiro campo de fútbol O Roxo e outras
Orzamento:
208.725,00 €
Aportación provincial:
208.725,00 €
2022
Sistema de depuración en A Silva e outros
Orzamento:
172.884,27 €
Aportación provincial:
171.937,15 €
2022
Camiño de Xermar á zona de Eólicos e outros
Orzamento:
116.299,96 €
Aportación provincial:
116.299,96 €
2022
Ampliación sistema viario en Sobredafonte e outras
Orzamento:
102.077,23 €
Aportación provincial:
102.077,23 €
2022
Senda peonil A Vila-Cobeláns e outros
Orzamento:
74.427,86 €
Aportación provincial:
74.427,86 €
2022
Bombeo en Vila da Igrexa
Orzamento:
44.656,57 €
Aportación provincial:
44.656,57 €
2022
Saneamento na AC-413 (A Silva) e outros
Orzamento:
33.440,56 €
Aportación provincial:
33.440,56 €
2023
Depuradora en Meirama e outro
Orzamento:
201.266,67 €
Aportación provincial:
201.266,67 €
2023
Beirarrúas na Silva no acceso ao Colexio e outros
Orzamento:
162.374,86 €
Aportación provincial:
162.374,86 €
2023
Mellora de acceso a Piñeiro e outro
Orzamento:
154.987,76 €
Aportación provincial:
154.987,76 €
2023
Senda Estación Cerceda-Meirama e outros
Orzamento:
147.010,73 €
Aportación provincial:
147.010,73 €
2023
Accesos Abelleira e Boedo (Queixas) e outro
Orzamento:
127.283,62 €
Aportación provincial:
127.283,62 €
2023
Pluviais en Sandián (Rodis) e outros
Orzamento:
73.884,78 €
Aportación provincial:
73.884,78 €
2023
Camiño en As Encrobas (As Encrobas) e outros
Orzamento:
38.013,67 €
Aportación provincial:
38.013,67 €
2023
Abastecemento en Vilamarta (Rodís)
Orzamento:
34.119,91 €
Aportación provincial:
28.198,27 €