Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Cee

Cee - Acondicionamento da Rúa Agra de Escabanas Acondicionamento da Rúa Agra de Escabanas
Cee - Mellora do núcleo de Porcar Mellora do núcleo de Porcar
Cee - Pavimentación en Chafarís e ramal Aspadex Pavimentación en Chafarís e ramal Aspadex
Cee - Reposición alumeado exterior parque empresarial Reposición alumeado exterior parque empresarial
Cee - Viais Vilar de Toba Viais Vilar de Toba
Cee - Vial Lugar de Estorde Vial Lugar de Estorde
 • Total aprobado
  4.471.034,77 €
 • Total gasto social
  278.504,31 €
 • Total investimentos
  2.975.300,83 €
 • Total gasto corrente
  1.217.229,63 €
 • Total proveedores
  0,00 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Conserv. antiga escola municipal de música
Orzamento:
122.630,40 €
Aportación provincial:
122.630,40 €
2017
Acondicion. e mellora pista de Canosa a Lires
Orzamento:
98.208,38 €
Aportación provincial:
98.208,38 €
2017
Acondic. e mellora pistas na parroquia de Lires
Orzamento:
76.272,94 €
Aportación provincial:
76.272,94 €
2017
Conservación aulas escola infantil de Brens
Orzamento:
39.729,21 €
Aportación provincial:
39.729,21 €
2017
Acondicionamento da Praza de Xallas
Orzamento:
35.497,54 €
Aportación provincial:
35.497,54 €
2017
ADECUACIÓN DE RÚAS EN GURES
Orzamento:
30.225,30 €
Aportación provincial:
30.222,28 €
2018
Abastecemento a Pereiriña
Orzamento:
150.128,94 €
Aportación provincial:
150.128,94 €
2018
Traida auga á Sembra
Orzamento:
149.998,70 €
Aportación provincial:
149.998,70 €
2018
Obras de reparación na piscina municipal de Cee
Orzamento:
91.117,94 €
Aportación provincial:
91.117,94 €
2018
Reparac. e paviment. Rúa de Arriba e Rúa Magdalena
Orzamento:
76.383,78 €
Aportación provincial:
76.383,78 €
2018
Saneamento en Campas e estación de bombeo
Orzamento:
67.741,95 €
Aportación provincial:
67.741,95 €
2018
Saneam. Pontella do Cruce de Buxantes a Est.Bombeo
Orzamento:
52.804,01 €
Aportación provincial:
48.468,54 €
2018
Pavimentación de pistas en Lamas Ameixenda
Orzamento:
57.389,38 €
Aportación provincial:
37.501,08 €
2018
Adecuación de pistas en Brens
Orzamento:
47.029,30 €
Aportación provincial:
34.149,41 €
2019
Adecuación da Rúa Alcalde Pepe Sánchez
Orzamento:
126.856,05 €
Aportación provincial:
126.856,05 €
2019
Ampliación da Casa da Cultura de Brens
Orzamento:
158.389,00 €
Aportación provincial:
126.420,00 €
2019
Acondicionamento da Praza da Festa en Ameixenda
Orzamento:
80.958,38 €
Aportación provincial:
74.447,03 €
2019
Posta en marcha depuradoras de Estorde e Ameixenda
Orzamento:
57.596,00 €
Aportación provincial:
57.596,00 €
2019
Adecuación da pista da Grixa a Borreiros
Orzamento:
50.994,06 €
Aportación provincial:
50.994,06 €
2019
Reforma inst. eléc. Polidep. Rúa da Escola, s/n
Orzamento:
30.387,87 €
Aportación provincial:
30.387,87 €
2019
Soterramento liña de B.T. centro telecom. Sembra
Orzamento:
34.128,61 €
Aportación provincial:
21.619,21 €
2020
Reposic. alumeado exterior parque empresarial Cee
Orzamento:
45.840,91 €
Aportación provincial:
45.840,91 €
2020
Actuacións no núcleo de Lires
Orzamento:
31.027,88 €
Aportación provincial:
26.342,25 €
2021
Renovación do pavimento na rúa Magdalena
Orzamento:
130.663,33 €
Aportación provincial:
130.663,33 €
2021
Mellora do núcleo de Porcar (Lires)
Orzamento:
102.157,39 €
Aportación provincial:
102.157,39 €
2021
Abastecemento na Pereiriña. Fase II
Orzamento:
102.000,01 €
Aportación provincial:
102.000,01 €
2021
Pav.e renov.servizos de Escabanas a Ponte da Groba
Orzamento:
77.447,68 €
Aportación provincial:
77.447,68 €
2021
Pavimentación en Morancelle
Orzamento:
35.160,79 €
Aportación provincial:
9214,45 €
2021
Paviment. ramal Chafaris e Vilar de Toba a Aspadex
Orzamento:
33.331,49 €
Aportación provincial:
7085,08 €
2022
Vial Guimareu a lugar de Estorde
Orzamento:
63.294,83 €
Aportación provincial:
63.294,83 €
2022
Viais no interior de Vilar de Toba.
Orzamento:
53.826,98 €
Aportación provincial:
53.826,98 €
2022
Ampliación rede abastecemento a Sembra e Carbaliza
Orzamento:
51.444,00 €
Aportación provincial:
51.444,00 €
2022
Vial en Pereiriña, Toba de Abaixo e interior Raso
Orzamento:
51.424,15 €
Aportación provincial:
51.304,97 €
2022
Saneamento en Borreiros
Orzamento:
49.652,43 €
Aportación provincial:
49.652,43 €
2022
Pavimentación en Chafarís e ramal Aspadex.
Orzamento:
45.345,00 €
Aportación provincial:
45.345,00 €
2022
Viais en Ameixenda do Concello de Cee.
Orzamento:
36.814,70 €
Aportación provincial:
36.814,70 €
2022
Acondicionamento da rúa Agra de Escabanas
Orzamento:
36.725,32 €
Aportación provincial:
36.725,32 €
2023
Canal. Pluv e fec. R/ Pepe do Pocho Tramos I e II
Orzamento:
115.595,23 €
Aportación provincial:
115.595,23 €
2023
Mellora de pavimentos na rúa Río Ferrol
Orzamento:
106.147,24 €
Aportación provincial:
106.147,24 €
2023
Pavimentación rúa Castelao 2ª fase
Orzamento:
61.456,69 €
Aportación provincial:
61.456,69 €
2023
Pavimentación Rúa Castelao. 1ª fase
Orzamento:
55.034,79 €
Aportación provincial:
55.034,79 €
2023
Canalización en O Son
Orzamento:
48.674,03 €
Aportación provincial:
48.674,03 €
2023
Pavimentación entre Berroxe e Ameixenda
Orzamento:
43.665,66 €
Aportación provincial:
43.665,66 €
2023
Instalación EDAR no núcleo de Porcar (Lires)
Orzamento:
40.829,67 €
Aportación provincial:
40.829,67 €
2023
III Fase abastecemento de auga de Pereiriña en Cee
Orzamento:
34.936,54 €
Aportación provincial:
34.936,54 €
2023
Pavimentación en Xallas de Abaixo
Orzamento:
33.430,34 €
Aportación provincial:
33.430,34 €