Cando melloras a vida das persoas, nótase na cara. Foto dun neno buceando nunha piscina con gafas de buceo

PLAN ÚNICO Carral

Carral - Acondicionamento pavillón polideportivo municipal do Espiño Acondicionamento pavillón polideportivo municipal do Espiño
Carral - Mellora senda peonil acceso área recreativa da Brexa Mellora senda peonil acceso área recreativa da Brexa
Carral - Melloras na Rúa Méndez Bua Melloras na Rúa Méndez Bua
 • Total aprobado
  4.213.016,38 €
 • Total gasto social
  258.019,02 €
 • Total investimentos
  3.051.977,42 €
 • Total gasto corrente
  837.598,08 €
 • Total proveedores
  65.421,86 €
 • Total achegas
  0,00 €
2017
Paviment. en Sobrepiñeiro, Fornos e A Cabra
Orzamento:
153.871,96 €
Aportación provincial:
153.871,96 €
2017
Pavimentación en Lavandeira a As Táboas
Orzamento:
116.656,00 €
Aportación provincial:
116.656,00 €
2017
Paviment. na R/do Pan e Alcalde Fco.X.Alvajar
Orzamento:
75.241,65 €
Aportación provincial:
75.241,65 €
2017
Pavimentación na Bailía e Tarroeira de Sumio
Orzamento:
49.820,65 €
Aportación provincial:
49.820,65 €
2018
Pavimentación e beirarrúas rúas en Paleo
Orzamento:
198.304,46 €
Aportación provincial:
198.304,46 €
2018
Reforma contorna Monumento aos Mártires de Carral
Orzamento:
82.187,08 €
Aportación provincial:
82.187,08 €
2018
Ampliac. ponte Río Brexa entre A Calle e O Penedo
Orzamento:
69.945,91 €
Aportación provincial:
69.945,91 €
2018
Adecuac. e reforma pavillón dep. munpal. O Espiño
Orzamento:
54.182,20 €
Aportación provincial:
54.182,20 €
2019
Mellora viais en Lamagal a Sandiás, Fornos e ou.
Orzamento:
174.777,18 €
Aportación provincial:
174.777,18 €
2019
Mellora viais na parroquia Santa Mariña de Beira
Orzamento:
119.000,00 €
Aportación provincial:
119.000,00 €
2019
Mellora viais parroquias de Tabeaio e Sergude
Orzamento:
61.439,00 €
Aportación provincial:
61.439,00 €
2019
Mellora viais parroquia de Santo Estevo de Paleo
Orzamento:
52.554,00 €
Aportación provincial:
52.554,00 €
2019
Mellora viais na parroquia de San Vicente de Vigo
Orzamento:
51.330,00 €
Aportación provincial:
51.330,00 €
2020
Novo saneam. San Vicente de Vigo. Fase 1
Orzamento:
133.705,77 €
Aportación provincial:
133.705,77 €
2020
Muro contención e acondic. aparcadoiro en Bacelo
Orzamento:
39.895,01 €
Aportación provincial:
39.895,01 €
2020
Mell. senda peonil acceso Área Recreativa da Brexa
Orzamento:
37.701,79 €
Aportación provincial:
37.701,79 €
2020
Acondic.pavillón polideportivo municipal do Espiño
Orzamento:
34.479,43 €
Aportación provincial:
34.479,43 €
2021
Reforma int. polidep.CEIP Vicente Otero Valcárcel
Orzamento:
137.991,95 €
Aportación provincial:
137.991,95 €
2021
Ref. firme e pluv. da DP-1704 ao núcleo de Soavila
Orzamento:
134.302,55 €
Aportación provincial:
134.302,55 €
2021
Mellora estradas municip. parroquias Paleo e Beira
Orzamento:
40.988,12 €
Aportación provincial:
40.988,12 €
2021
Mellora de capa de rodadura parroquia de Tabeaio
Orzamento:
35.327,80 €
Aportación provincial:
35.327,80 €
2021
Novo alumbr. DP 1704 (de Valiño a Ameas-As Tablas)
Orzamento:
33.466,70 €
Aportación provincial:
33.466,70 €
2021
Mellora e humanización r/Belvís de Paleo - Carral
Orzamento:
39.979,80 €
Aportación provincial:
25.435,72 €
2022
Mellora peonil na Rúa Alcalde Juan Seijas
Orzamento:
155.946,03 €
Aportación provincial:
155.946,03 €
2022
Mellora capa rodaxe de Belvís de Paleo -Monte Xalo
Orzamento:
159.754,81 €
Aportación provincial:
153.300,78 €
2022
Mell.cmño.parroq.Santiago de Sumio, Val de Barcia
Orzamento:
66.611,64 €
Aportación provincial:
66.611,64 €
2022
Renovación rede iluminación DP-2103 en Sergude
Orzamento:
48.298,25 €
Aportación provincial:
48.298,25 €
2022
Mellora e humanizacion Rúa Río Canle
Orzamento:
37.860,21 €
Aportación provincial:
37.860,21 €
2022
Mellora da capa da rodadura da Brexa a Vilamouro
Orzamento:
37.822,86 €
Aportación provincial:
37.822,64 €
2023
Novo saneamento no núcleo de Baibén, San Vicente de Vigo
Orzamento:
202.021,82 €
Aportación provincial:
195.321,07 €
2023
Recuperación da praza da Capela
Orzamento:
167.695,36 €
Aportación provincial:
149.688,92 €
2023
Novo saneamento e pluviais nos núcleos de Ameás, Parapar e Abrigosa
Orzamento:
105.699,25 €
Aportación provincial:
102.400,00 €
2023
Mellora de capa de rodadura e formación de beirarrúas de formigón en Cañás, Santa Baia de Cañás
Orzamento:
97.495,06 €
Aportación provincial:
97.495,06 €
2023
Mellora de cunetas en Sergude
Orzamento:
53.208,38 €
Aportación provincial:
53.208,38 €
2023
Mellora da capa de rodadura e formación de cuneta de formigón na rúa da Escola, Herves
Orzamento:
41.419,51 €
Aportación provincial:
41.419,51 €